Sorry, even vergeten

Kom volgende week weer…..

Glasbak_vol_417x313

Kapvergunning voor 23 bomen aan de Kasteelweide?

Kapvergunning_2 Dat was even schrikken als je in het Weekjournaal leest dat er 23 bomen gekapt mogen gaan worden. En dan net nu de discussie over de Kasteelweide weer actueel is. Meerdere telefoontjes volgden om het een en ander helder te krijgen. Over welke bomen gaat het? En de vraag is er tegenwoordig ook een Kasteelweide in Kaatsheuvel? Gelukkig bleek de verantwoordelijke ambtenaar bereid om snel een rondje over de Kasteelweide in Loon op Zand (en dus niet in Kaatsheuvel) te wandelen en te vertellen waar het precies omdraaide.

P1020609_2 Geduldig werd mij uitgelegd dat de bomen met de oranjestippen inderdaad gekapt zouden worden. Bomenonderzoek heeft tot dit oordeel geleid. De bomen waren van binnen ziek en verrot. Een enkele boom had een blauwe T wat inhield dat deze boom "getopt" zou worden: snoeien aan de top.

Maar hoe komen we aan 23 bomen? Is dat niet een beetje veel? Buiten de Lindelaan staan er nauwelijks 23 bomen op de Kasteelweide zelf. De ambtenaar wist me snel te vertellen, met de kaart in de hand om welke bomen het ging. Een groot aantal heeft te maken met uitdunning van het bosje tegenover de Andromeda. Volgens de kaart een stuk of 12 kleine boompjes.

Bomen_te_kappen

Ook worden er enkele bomen gekapt die aan de Ecliptica staan, buiten het huidige hek. Aan de kant van de Kasteellaan staan er enkele bomen die hetzelfde lot is beschoren.

Kortom, geen rijen bomen die ineens geruimd gaan worden. De geruststelling is daar.

’s Avonds bij de televisie tijdens "de" wedstrijd zag ik ineens allemaal oranjestipjes op de shirtjes van de Italianen.

De Kasteelweide en het ene oor van het College

Oor_2 Wat te doen met de Kasteelweide in Loon op Zand? Het College is er uit. Het nieuwste voorstel wordt eind juni in de raad besproken en vastgesteld. Uiteindelijk wordt er geen parkeerstrook aangelegd op de Kasteelweide. Een parkeeronderzoek heeft de noodzaak hiervan niet aangetoond. Gelukkig maar zullen velen in Loon op Zand zeggen. Een meerderheid van de bevolking wilde deze parkeerstrook ook niet. Kortom, het College heeft geluisterd. En dat is een goed ding voor de democratie en voor mensen die er (nog een beetje) in geloven dat "burgerparticipatie" zeker wel tot resultaten kan leiden. Hierover had het College wel wat uitbundiger kunnen reageren dan alleen een verwijzing naar een verkeersonderzoek. Doen ze iets goed (tegemoet komen aan de wens van velen in het dorp) dan vergeten ze dit nog extra te melden.

Kasteelweide417x279 Maar het voorstel omvat nog meer. Bijvoorbeeld dat er mooie wandelpaden en fietspaden worden aangelegd. Wel zal er af en toe ruimte moeten zijn voor 180 tot 200 auto’s als er bijvoorbeeld een vlooienmarkt of ander evenment in de Wetering plaatsvindt. Op de Ecliptica zal niet meer geparkeerd mogen worden. Dus zal uitgeweken moeten worden naar de Kasteelweide zelf. Jammer want deze mogelijkheid is door een grote meerderheid van de bevolking afgewezen in het PvdA-bliksemonderzoek van vorig jaar.

Kasteelweide_achterkant417x279 Een tweede heikel punt is het al dan niet toestaan van bebouwing aan de rand van de Kasteelweide. Eerst deed het verhaal de ronde dat "we" hier eigenlijk weinig over te vertellen hebben. Het valt buiten de Kasteelweide en het gaat toch immers om bouwmogelijkheden op particulier terrein. Niets is minder waar. Het bestemmingsplan moet namelijk gewijzigd worden. In het huidige bestemmingsplan is extra bebouwing voor wonen niet toegestaan. Het gemeentebestuur wil met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan het bouwen van woningen aan de rand wel toestaan, mits onder bepaalde voorwaarden en volgens vastgestelde bouwvoorschriften. Ook voor het bouwen aan de rand van de Kasteelweide is geen meerderheid te vinden bij de inwoners.

De Kasteelweide kan een mooi groen centrum worden waarin gewandeld en vertoefd kan worden (en niet alleen senioren). Het hoeft geen voortuin te zijn van een reeks nieuwe minibungalows, noch een uitwijkcentrum voor het rollend materieel van elders.

Een deel van de wensen is door het College gehoord. Exc3xa9n oor is benut. Nu nog de andere activeren.

(foto van het oor afkomstig van: www.harendekrant.nl/nieuws.asp?bericht_id=2007368)

Festival Wereldwijd 2008

Wereldwijd2008a_2 Zondag 1 juni was het weer zover. Het jaarlijkse festival Wereldwijd in Loon op Zand. Het festival heeft weinig beschrijving nodig: gezellig, lekker hapjes, leuke muziek en dans, af en toe een koel drankje maar vooral ook weer veel informatie uit alle hoeken van de wereld. Loon op Zand zonder grenzen.

Voor meer indrukken van deze dag: zie fotoboek