De Nacht in Molenwijck-Zuid

De nacht van aanstaande zaterdag op zondag is een bijzondere nacht. Niet alleen wordt de klok op wintertijd gezet maar het is ook de Nacht van de Nacht! Voor de derde maal organiseren de Provinciale Milieu Federaties en Natuur en Milieu deze bijzondere Nacht. Zij vragen aandacht voor de negatieve effecten van lichtvervuiling.

Grote lichtreclames, het aanlichten van panden zoals kerken en reclamemasten hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Al die verlichting draagt er aan bij dat het in Nederland jaarlijks drie procent lichter wordt, dat we steeds meer energie gebruiken en dat de nachtelijke horizon vervuild wordt. Uit onderzoek van onderzoeksinstituut Alterra blijkt dat 48 procent van de mensen hinder en ergernis ondervindt van kunstlicht. Daarnaast heeft verlichting negatieve effecten op de dierenwereld.

Nacht van de nacht
Om hiervoor aandacht te vragen en de schoonheid van de donkere nacht te laten zien, organiseren de Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu op 27 oktober 2007 de derde Nacht van de Nacht. Bedrijven, gemeenten provincies worden opgeroepen deze nacht de eventuele verlichting gericht op gebouwen (denk aan stadshuis of provinciehuis) en kunstwerken te doven. Ook kunnen gemeenten en provincies net als vele andere organisaties een nachtelijke activiteit organiseren op 27 oktober.

Nachtfase2_1

De gemeente kan een goede stap zetten door de 8 nieuwe lantaarnpalen in Molenwijck-Zuid, waar nog niet gewoond wordt (fase 1) en waar nota bene nog niet gebouwd wordt (fase 2) de komende maanden gewoon uit te laten. Donker houden tot de wijk echt bewoond wordt. Hieronder dezelfde plek maar dan overdag.

Dagfase2

Lokale omroep ter discussie

Lokale_omroep_discussie_2 Begrotingstijd in de gemeenteraad. Allerlei plannetjes en voornemens dwarrelen over tafel, luchtballonnetjes worden opgelaten. Zo ook in de commissievergadering ABZVB, ofwel de commissie die gaat over Algemene Bestuurlijke Zaken, Veilgheid en Burgerparticipatie, inclusief MIddelen. Exc3xa9n van de vele onderwerpen waar pittig over werd gesproken betreft de lokale / regionale omroep. Moeten we nu wel of niet 4 jaar lang subsidie geven aan de regionale omroep (RTV Midden Brabant)?

Meeting1_1 Misschien is het handig om het eerst eens te worden over de vraag xc3xb3f een lokale omroep in Loon op Zand gewenst is voordat de discussie losbarst over het geld en vanuit welk potje het betaald moet worden. Een dergelijke discussie is natuurlijk al op veel meer plaatsen gevoerd. Het VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft daarom ook het een en ander al op papier gezet. In deze handreiking worden 8 belangrijke functies genoemd voor de lokale omroep:

 1. versterken van de lokale democratie
 2. lokale informatievoorziening en opinixc3xabring
 3. bevorderen van communicatie en sociale cohesie
 4. bewustmaking en activering
 5. culturele en educatieve functie
 6. lokale kweekvijver voor omroeptalent
 7. onderdeel van de gemeentelijke informatie- en communicatiemix
 8. intrinsieke waarde: vrijwilligers die met elkaar in de lokale omroep hun inbreng hebben

De meerwaarde van de lokale omroep ligt volgens het VNG in de laagdrempeligheid en toegankelijkheid voor de burgers. Ook heeft de lokale omroep het voordeel dat veel versnipperde informatie centraal kan worden aangeboden.

Omroep2 Omdat de lokale omroep laagdrempelig is en dus makkelijk toegankelijk voor de inwoners van de gemeenschap kan de omroep de sociale samenhang tussen individuen en groep versterken. Hiermee ook de betrokkenheid van de inwoners vergrotend.

De publieke lokale omroep hoort geen spreekbuis te zijn van de overheid, het College van Burgermeester en Wethouders of van de gemeenteraad. Behalve het weergeven en verzamelen van nieuws en informatie kan de omroep dit ook van commentaar voorzien, verduidelijken en met inwoners en studiogasten praten over wat het nieuws betekent.Vng_logo_224x124

Als de gemeenteraad tot overeenstemming kan komen over het belang van de hiervoor genoemde functies kan vervolgens over het geld worden gepraat. Ook hierover is al nagedacht door het VNG. Zij bevelen ongeveer een euro per huishouding aan. Voor de gemeente Loon op Zand betekent dat ca. 10 duizend euro per jaar, (aanzienlijk minder dan het College nu voorstelt).

Bezuinigen op groen: Kappen zonder vergunning?

Zeer verontruste buurtbewoners meldden dat afgelopen donderdag zo maar ineens drie prachtige Acacia’s uit het straatbeeld zijn verdwenen. Gekapt! Zo maar? Zonder vergunning? Navraag bij de gemeente bevestigde het trieste vermoeden. "Helaas mevrouw, we hebben het nagezocht en er is inderdaad geen kapvergunning voor gegeven."

Maar onthutsender was het vervolg van de toelichting: "U hebt het vast wel in de krant gelezen dat we moeten bezuinigen op het groenonderhoud. We hebben minder budget. Het onderhoud van de betreffende bomen werd te duur. We zouden voor het onderhoud hoogwerkers nodig gehad hebben en dat was gewoon te kostbaar!" Na deze verklaring was de verontwaardiging nog groter geworden. Zeker omdat volgens de buurtbewoners de bomen vorig jaar nog zijn onderhouden (Na jarenlang niet te zijn onderhouden). Ook van de beloofde aanleg van perken is tot nu toe niets terecht gekomen, aldus een buurtbewoner.
(23 okt.17.30: reactie wethouder Bisselink: onderaan deze blog)

Groenonderhoud_krant18okt2007_400x206

Hieronder enkele foto’s van de betreffende situatie aan de Aldrinstraat, hoek Delphinus. Op de eerste foto een beeld van een vergelijkbare Acacia die gekapt is. Gewoon mooie hoge bomen dus!

Boom1_21okt2007

Op de volgende foto het troosteloze aanzicht zoals de straat er nu bij ligt.

Boom3_21okt2007

Tenslotte een foto van de andere kant van de straat met zicht op misschien de laatste Acacia (zie eerste foto)in de buurt?

Boom2_21okt2007

Conclusies:

 • Er zijn drie mooie acacia’s zonder vergunning door de gemeente gekapt.
 • Onderhoud wordt te duur dus halen we ze maar weg, denkt de gemeente.
 • Communicatie vooraf met de bewoners aldaar is niet nodig bevonden.
 • Het straatbeeld is ingrijpend en ten nadele veranderd.

En wat nu? Op z’n minst drie nieuwe bomen plaatsen.

=================================================================

Reactie van de wethouder in een mail:

Beste Peter,

Ik heb inmiddels ook de conclusie moeten trekken dat er een fout is gemaakt. Diverse opdrachten zijn aan de WML verstrekt en bij een opdracht (deze m.b.t. de Aldrinstraat), is door de gemeente verzuimd een kapvergunning aan te vragen. Hartstikke fout, maar helaas niet meer terug te draaien.

De afgelopen maanden zijn in de gemeente diverse "versleten" locaties opgemerkt. Locaties waar het groen "op" is; aan het eind van de levensduur is. Deze plaatsen worden heringericht en/of omgevormd, uiteraard alvast met het oog op het beheer in de toekomst. In de Aldrinstraat worden de groenstroken opnieuw beplant.

Tijdens deze schouw zijn op verschillende plaatsen een aantal bomen opgemerkt die problemen opleveren. Bomen die inmiddels zo groot zijn geworden dat ze niet meer in de omgeving passen of letterlijk en figuurlijk niet meer in de groenstrook passen. Overlast omdat ze jaarlijks gesnoeid moeten worden, omdat ze te dicht op de huizen staan of overlast omdat de wortels de weg en/of trottoir steeds opdrukken.

De 3 acacia’s vielen daar ook onder en zijn dus GEEN uitvloeisel van de bezuiniging op het groenonderhoud. We proberen juist zoveel mogelijk overeind te houden.

Vanaf het begin was het de bedoeling om in de Aldrinstraat te herplanten. Inmiddels zijn er uit die straat reacties bij de gemeente ontvangen en natuurlijk begrijp ik de ongerustheid die ontstaan is. Daarom wordt er door de afdeling contact gelegd met deze mensen om te overleggen over deze herplant.

Ik hoop je voldoende ingelicht te hebben en ik wil je nogmaals bedanken voor je alerte reactie en de zorg die daaruit naar voren kwam.

Als steeds, met vriendelijke groet,

Dhr. J. J. P. M. (Joop) Bisselink

wethouder gemeente Loon op Zand

=================================================================

Conclusie:

Er is een te betreuren fout gemaakt door de gemeente die niet meer terug te draaien is. Het kappen had kennelijk toch niet met het onderhoud te maken? Er gaat nu in ieder geval wel met de buurtbewoners gepraat worden. Een belangrijke les zo
u kunnen zijn om bij dergelijke ingrepen vooraf
met de buurt te gaan praten.

Hondenbelasting gaat omhoog en ik weet waarom

De R zit weer in de maand, de R van Rekenen en Radeloos door de papieren Racen om te lezen hoe de centjes verdeeld gaan worden. Deze week zijn drie avonden besteed aan de begroting van de gemeente voor het komend jaar. Drie commissies hebben zich over de plannen gebogen van burgemeester en wethouders over de verdeling van de centjes. Over 3 weken wordt alles definitief besloten in de raadsvergadering van 8 november. Wat gaan we met de centen doen?Kostenhondenbelasting2

Vanavond kwam ik een puntje tegen over de hondenbelasting. Deze gaat volgend jaar liefst met 5% omhoog. Waarom? Dat was dus ook een vraag van mij aan de plannenmakers en financiers. Kan mij uitgelegd worden waarom de verhoging van de hondenbelasting hoger is dan de prijsindex van zo’n 2%? Deze vraag is natuurlijk niet van eigen belang ontdaan. Als trotse hondenbezitter kom ik andere trotse hondenbezitters tegen. En omdat sommigen weten dat ik op dit soort prangende vragen vast een antwoord heb, zal ik dat voor mijn voeten gegooid krijgen: "Waarom gaat de belasting omhoog voor de dagelijke bijdrage van mijn hond aan het natuurschoon?"

Het antwoord van burgemeester en wethouders was duidelijk. Dat komt vanwege de invoering van de kostenverdeelstaat. Nou dat vond ik nou eens een duidelijk antwoord. De Kostenverdeelstaat. Gelukkig. Met dat antwoord kan ik iedere vragende hondenbezitter gelukkig mee maken.