De Vlinderboom 25 jaar (en ouder)

Vlinderboom_schoolbeeldOpenbare basisschool de Vlinderboom viert deze week haar 25 jarig-bestaan. De hele week staan festiviteiten op het programma. Zo mocht ik als een van de eerst-betrokkenen aanwezig zijn bij de receptie van de genodigden. Een hele eer, zeker als blijkt dat ik ook nog een woordje mag doen. Nu was dat laatste niet zomaar even in elkaar gedraaid. Je gaat meer dan 25 jaar terug in de tijd om alles weer boven te halen. Ook wil je de hoofdpunten eruit halen als een kostbare herinnering aan de basis van de school. Belangrijk was bijvoorbeeld de grote betrokkenheid van de ouders bij de totstandkoming van de school. Maar ook dat de keuze voor een openbare school een hogere prioriteit had dan de inrichting en de inhoud van het onderwijs. In de beginjaren tachtig was de oprichting een gevoelige kwestie in het dorp. Maar uiteindelijk is het er toch van gekomen en bestaat de school met alle ups and downs nog steeds.

M’n verhaaltje heb ik nog op tijd afgekregen. Ik kon het niet laten om ook het bestuur van de school (Bravoo) wat huiswerk mee te geven. Waarom niet een brede school ontwikkelen? "Brede scholen" hebben allemaal gemeen dat de school structureel samenwerkt met andere instellingen zoals het peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, welzijnswerk, jeugd- en jongerenwerk en lokale sportverenigingen, etc.. Een school waar de kinderen niet na schooltijd de wachtende taxi’s in moeten om naar hot en her vervoerd te worden.

Het zou goed zijn dat ook de politiek zich meer direct bezig houdt met deze ontwikkelingen. Want openbaar onderwijs is en blijft de eerste verantwoordelijkheid van de overheid en dus ook van de politiek.

Mijn terugblik gaat naar het aller, allereerste begin. Waar komt het initiatief nu feitelijk vandaan? Wie zat daar achter? In enkele stappen wordt de periode beschreven tot aan de opening op 12 november 1983. Voor de liefhebber: Download Vlinderboom_woordje_bij_25jarigbestaan.pdf

(Foto: van de website van de Vlinderboom)