Overschrijdingen

Zat_op_de_bank Geen vrolijke post ontvangen vandaag. Er is extra geld nodig ("aanvullend krediet" heet dat) om extra kosten te dekken die zijn gemaakt bij de invoering van het nieuwe kliko-systeem. Hoe dit allemaal te werk is gegaan is onder de loupe genomen en zal allemaal worden uitgelegd. Maar nu is al bekend dat we xe2x82xac 237.500 extra nodig hebben. Dat is heel veel geld en ik ben razend benieuwd waar dit door gekomen is. We krijgen nog een evaluatierapport.

Of dit ene bericht niet genoeg was komt er een tweede bericht overheen: Er is voor het bruisend dorpshart toch meer geld uitgegeven dan oorspronkelijk (juli 2008) begroot was. In totaal blijkt er een overschrijding van het budget te zijn van xe2x82xac 315.000.

Beide bedragen opgeteld komt dit voor de gemeente neer op een overschrijding van dik een half miljoen euro!

Hoe kan dat nou? Een overschrijding van 42%?

Overschrijdingjuni2009 Totaal_overschrijding

Overschrijding

Maar eigenlijk is allang niet meer de vraag hoe het gekomen is maar hoe dit wordt opgelost. Gaan we op deze voet door? De komende commissie- en raadsvergaderingen moeten hier meer duidelijkheid over geven.

En welke konsekwenties worden aan deze overschrijdingen verbonden? Moeten we dit gewoon laten passeren?

Of hebben we zat op de bank?