Politiek van de laatste strohalm

Strohalmen1 Steeds vaker trekken laatste strohalmen aan mij voorbij. Strohalmen die op het laatste moment aangeklampt moeten worden om nog iets te bereiken. Mijn kennismaking met de lokale politiek wordt steeds meer een kennis maken met laatste strohalmen.

Enkele voorbeelden om het duidelijk te maken.

Het afvalstoffenbeleid ofwel vrij vertaald: gaan we onze duobakken vervangen door 2 aparte bakken die afzonderlijk om de week worden opgehaald? Een rapport hierover lag vorig jaar juli al op tafel aan het College. Ruim een dik half jaar later krijgt de raad het aangeboden, met het verzoek om in rap tempo hierover een besluit willen nemen. We hebben het nog even een vergadering kunnen uitstellen maar dat is het dan wel.

Hebben we nog een laatste strohalm om het beleid aan te passen?

Het accommodatiebeleid of te wel hoe regelen we het gebruik van de openbare en gesubsidieerde ruimtes voor de komende jaren, is een ander voorbeeld. Hierover is de discussie al enkele jaren gaande. Uiteindelijk moest op het laatst een hoorzitting nog exra informatie opleveren. Op dit moment is de concrete invulling nog steeds onduidelijk.

Welke strohalmen dienen zich op het laatst aan om dit beleid aan te passen?

De ontwikkeling van de Kasteelweide in Loon op Zand: al jaren een slepende discussie op straat en in de raad. Welke laatste strohalmen heeft het college nog om haar beleid door te zetten? Welke strohalmen heeft de bevolking nog om haar wensen alsnog werkelijkheid te laten worden? Intussen staat de Kasteelweide vol met laatste strohalmen.

Wie plukt hier de meeste geschikte strohalmen?

Het maken van een Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel roept nu ook allerlei visioenen over strohalmen op. Welke strohalmen hebben we om er echt vaart achter te zetten? Is er xc3xa9xc3xa9n marktpartij als laatste strohalm in te zetten om het dorpshart echt op te trekken?

Welke strohalmen zijn er nog meer om je aan vast te klampen?

Een heel passend voorbeeld van de laatste strohalm-politiek is de ombouw van de N261. Hoe kunnen we (=College) alsnog de plannen van de Provincie gewijzigd krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om de aansluiting bij de Europaweg en de N261. Hebben we (College) wel op tijd gereageerd naar de Provincie of zijn we (=College) gewoon te laat?

Aan welke strohalmen kunnen we ons (=College) nog optrekken? Misschien wel de Shopping Mall als reden om te hopen dat de planning wordt herzien?

In Loon op Zand hebben we dan ook nog de afsluiting van de Hoge Steenweg. Ook hier het beeld van een voortslepende discussie, keurig afgeschermd in een zgn. klankbordgroep. Deze afscherming heeft er inmiddels wel voor gezorgd dat de tijd voor de finale besluitvorming inmiddels bijna verstreken is?

Welke laatste strohalmen blijven over voor de inwoners van Loon op Zand om de plannen bij te kunnen stellen? Gewoon toch maar als inwoners duidelijk je stem laten horen?
Strohalmen


Voor een heleboel beleidsterreinen geldt dat het eigenlijk 5-voor-12 is.

Het tijdstip voor de laatste strohalmen.

xe2x80x9cAlle strohalmen verzamelenxe2x80xa6xe2x80xa6pleasexe2x80x9d

1 mei 2008: Hemelvaartsdag of Dag van de Arbeid?

Hemelvaartsdag of Dag van de Arbeid? Een dilemma? In het geheel niet. Een traditie van Hemelvaartsdag is dauwtrappen: voor dag en dauw een eind gaan fietsen of lopen. Met enige rek in de begintijd hebben we vandaag ons jaarlijks rondje Heusden gefietst. Heusden1Bij het vertrek uit Heusden kondigden zich de onweers- en regensbuien al in hevigheid aan. Op het laatste stuk voordat we thuis waren hebben we het toch niet droog gehouden.  Een hagel- / regenbui moest zonodig nog een natte stempel achterlaten.

’s Avonds naar de Hall of Fame in Tilburg getrokken. De 1 mei-viering voor de linkse partijen uit (voornamelijk) Tilburg en omgeving (Waalwijk en Loon op Zand). Atje Kuijken (PvdA) en Femke Halsema (GL) zorgden voor een linkse boodschap. Het verhaal van Femke Maller_2kon ik meteen in verband brengen met een poster die was opgehangen. Een duidelijke boodschap naar Tilburg om de Mall de Mall te laten. De rest van de avond zowaar een workshop mogen volgen over praktisch idealisme. Dat was dan weer aanleiding tot het leggen van goede contacten. Netwerken dus. En voor Loon op Zand is er vanavond veel "genetwerkt" over de N261 en de afsluiting van de Hoge Steenweg. Ook is een interessant tipje opgelicht van de sluier die nog steeds ligt over de N261 en de aansluiting bij de Europaweg. Kennelijk ontwikkelt zich daar een verschil van mening tussen de Provincie en ons Gemeentebestuur. De moeite waard om het verder uit te zoeken!