Het mes: nu en straks

MesHet is verkiezingstijd. Droeftoeteren is niet aan de orde. Mooie verhalen, beloften en al het goeds wat partijen kunnen brengen vullen de praatjes. Maar praatjes vullen geen gaatjes.

Ik zal ook niet droeftoeteren maar roeptoeteren. Dat doe ik op basis van wat de omgeving ook buiten Loon op Zand heeft te vertellen over de gemeentelijke portemonnee. Amsterdam kondigt voor honderden miljoenen bezuinigingen aan. Tilburg heeft inmiddels plannen gelanceerd hoe de klappen de komende jaren opgevangen kunnen worden. Waalwijk is druk bezig met bezuinigingsvoorstellen die over enkele weken gepubliceerd zal worden. Kortom: heel veel gemeenten zijn nu al bezig om keuzes te maken en plannen te ontwikkelen om de grote klap op te vangen na 2011. De verwachting is dat het Rijk de gemeentelijke inkomsten behoorlijk zal doen afnemen: 20% wordt genoemd. Voor Loon op Zand ongeveer 3 miljoen structureel minder per jaar!

Maar gelukkig maken we ons in Loon op Zand alleen maar druk over het bruisend dorpshart in Kaatsheuvel: hoe mooi dat wordt en gewild dat is. Wij sluiten even de ogen, we stoppen de oren dicht en we wandelen door een prachtig virtueel dorpshart waar iedereen blij moet zijn?

Wie maakt wie wakker? Gaan we alleen voor de belangen van de partij, van een kerkdorp of proberen we ook echt vooruit te zien en keuzes te maken?

In bijgevoegd artikel een oproep met een conclusie die ik volledig onderschrijf: "Politici moeten vergezichten kunnen schetsen en ons mee kunnen voeren naar hun hoop en inspanningen voor een betere wereld. Maar ze moeten ook beargumenteerde keuzes kunnen maken tussen twee of meer kwaden."

Download Waar_gaan_lokale_politici_in_snijden_Evelien_Tonkens.pdf

Na de verkiezingen zal gesneden worden. De pijn zal minder zijn als daar nu al goed over na gedacht wordt.  Besluiten met enorme financixc3xable consequenties voor onze gemeente kunnen bijgesteld worden. Het is nog niet te laat. Maar er is wel moed voor nodig. Ik ben benieuwd wie de snijlijnen nu al aan durft te geven.

De Zeepkist: Horen-zien-zwijgen?

Woensdag 3 februari werd de expositie geopend van de Heemkundekring over "Kiezen, Kozen, Gekozen". Een expositie over de lokale politiek de afgelopen tientallen jaren in de gemeente Loon op Zand. Ter gelegenheid van de opening mochten de lijsttrekkers van de plaatselijke partijen hun zegje doen op een zeepkist. Waarom zou men in de gemeente op hun partij moeten stemmen? Daar kregen de lijsttrekkers drie minuten voor om dat uit te leggen. Daarna 7 minuten vragen beantwoorden vanuit het publiek.

Zeepkist1

Een spannende uitdaging: kan je in drie minuten de belangrijkste punten weergeven? Mij viel als laatste de beurt toe. Vier lijsttrekkers waren mij voor gegaan. Wat had ik dan nog toe te voegen? Als ik alle verhalen mag geloven zouden de bomen weer de wolken in groeien, de komende 4 jaar.

Mijn verhaal heb ik gezien de drie minuten meteen ingekort. Inleiding en alle andere toetser en bellen heb ik achterwege gelaten. Het complete verhaal staat hier: Download deZeepkist_Pro3.pdf
Bladzijde 8 was mijn beginpunt: wat wil Pro3?

Wat wil Pro3: Een Sociale, Slimme en Schone gemeente. Naar aanleiding van de publieksvragen heb ik aan kunnen geven dat alle vrome wensen en plannen ten spijt, wij rekening moeten houden met een substantixc3xable vermindering van de inkomsten voor de gemeente vanuit Den Haag. Dat gegeven moet tot nadenken en bezinning leiden. Hoop ik.

Het volgende filmpje sterkt mij in de gedachte dat het oppassen geblazen is voor Loon op Zand:

zie ook: http://nos.nl/artikel/134146-bezuinigingen-geen-onderwerp-bij-verkiezingen.html

Lijsttrekkersdebat bij Uno Animo

Debat_uno2

De opdracht was duidelijk: wat heeft jouw partij te bieden voor kerkdorp Loon op Zand? Dat vormde de leidraad voor het eerste lijsttrekkersdebat. Uno Animo geeft alle partijen de gelegenheid om hun standpunten naar voren te brengen: over sport, over bereikbaarheid van het dorp en over leefbaarheid in de kern Loon op Zand. Het was een geslaagde avond. De organisatie was goed, de gespreksleiding (Jan Paridaens en Kees Hesselmans) had het goed in de hand en de collega’s lijsttrekkers deden hun best om hun punten duidelijk voor het voetlicht te brengen.
Het had wel wat scherper gemogen. Ik zal het debat niet herhalen. Belangrijke verschilpunten kwamen aan het licht. Ook nieuwe standpunten zoals bijvoorbeeld van Lijst Loon op Zand die nu ook het parkeren op de Kasteelweide helemaal wil verbieden.

De hamvraag heb ik aan het einde van het debat gelanceerd. En toen werd het erg stil. Want wat moet je met mijn stelling dat je van alles kunt beloven maar dat er ook geld nodig is om het uit te voeren? Dan kan je wel ingewikkelde verhalen houden over het geld voor het dorpshart maar uiteindelijk zullen Gemeentebelangen, CDA, Lijst Loon op zand en VVD moeten erkennen dat er met een dergelijk project de komende jaren heel weinig gerealiseerd kan worden van andere plannen. Zelfs niets van hun eigen verkiezingsbeloften waargemaakt kan worden.

Voor Pro3 is het belangrijk dat ook in Kaatsheuvel een mooi nieuw centrumplan tot ontwikkeling wordt gebracht. Maar dan wel betaalbaar! Pro3 vindt de huidige plannen veel te duur. Tegelijkertijd zijn de berichten uit Den Haag ook niet om vrolijk van te worden. Reken er maar op dat ook de gemeenten fors zullen moeten bezuinigen. Daarom wil Pro3 de kosten terugbrengen zodat niet de hele gemeente de komende jaren op een houtje moet bijten.

Donderdag 11 februari gaat de raad besluiten over 34 miljoen aan investeringen voor het Bruisend Dorpshart. Wees welkom om de standpunten van de partijen aan te horen en maak dan uw keuze op 3 maart!

Debat_uno1

Pro3 stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast.

De campagne kan na echt van start voor Pro3. Maandagavond werd op een drukbezochte ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld en de kandidatenlijst.

Het was een mooie en vruchtbare avond waar zoveel energie van afdroop dat de komende maanden met vertrouwen tegemoet wordt gezien.
Er staat een geweldige nieuwe ploeg klaar om voor daadwerkelijke veranderingen in de gemeente te gaan. De komende tijd zal veel energie kosten om de boodschap goed over te brengen. Met een lijst van meer dan 30 namen moet het mogelijk zijn om de vonk over te brengen op de kiezers om voor een nieuwe politiek te kiezen.

Lokale progressieve samenwerking?

Samenwerking_handen PvdA en GroenLinks durven het aan om heel serieus te onderzoeken of xc3xa9xc3xa9n lokale progressieve combinatie voor de gemeente Loon op Zand haalbaar is. Ook van de kant van D66 en SP komen positieve signalen om deze poging vorm en inhoud te geven.

De ledenvergaderingen van de PvdA en GroenLinks hebben dat 14 juli ieder afzonderlijk besloten. Door de krachten te bundelen wil men progressieve versnippering tegengaan. Voor de kiezers moet de samenwerking de keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen makkelijker maken: Kiezen voor een progressieve combinatie xc3xb3f kiezen uit xc3xa9xc3xa9n van de traditionele (coalitie)partijen.

De strijd om de gunst van de kiezers is dus nu begonnen. Wat wil men eigenlijk?

Dat de partijen elkaar opzoeken is niet zonder reden, zo zeggen beide partijen in een persbericht: Download Persbericht_samenwerking_PvdA_GL.pdf .

Zij vinden dat zij lokaal samen sterker staan en er daardoor kansen ontstaan om het gemeentelijk beleid drastisch een andere wending te geven.

Wordt de dag van de Franse Revolutie, quatorze juillet, een dag van de revolutie voor het lokale bestuur in Loon op zand? In oktober weten we of dit pad echt bewandeld gaat worden. Op 3 maart 2010 weten we het definitief!

Schuilt er een raadslid in U?

Ikeenraadslid

Over 10 maanden zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Nu al worden door alle partijen gezocht naar goede kandidaten voor een nieuwe periode in de gemeenteraad. Ook de verkiezingsprogramma’s worden bijgesteld, vernieuwd of herschreven.

Gelukkig zijn er nog inwoners te vinden die belangstelling hebben voor het raadslidmaatschap. Voor belangstellenden is een toets op internet geplaatst. Met deze toets kan men nagaan of het lidmaatschap van de raad iets voor hen is. Deze toets staat op het volgende webadres:

Klik hier voor de test voor het raadslidmaatschap

Staan bijna alle seinen op groen, na deze toets, stap dan op een partij af waar u een voorkeur voor heeft. Een belletje en ze komen u vast met een "grote slee" ophalen. Zo blij zullen ze met u zijn.