Carnaval 2009 en de crisis

Natuurlijk geen crisis zonder carnaval of carnaval zonder crisis. Een verzameling slogans uit de optochten van deze regio geven een inkijkje in de manier waarop met de crisis wordt om gegaan.

Ter Leringh ende Vermaeck……

Carnaval2009