Wilde plannen

Wilde plannen van een enthoussiaste inwoner over de kern van Loon op Zand. Het idee was rigoreus: Maak een eenheid van het centrum van Loon op Zand vanaf het Looiershof via het Oranjeplein naar de Kasteelweide toe. Hoe? Sloop een belangrijk deel van de bebouwing aan het Oranjeplein. Zorg dat je, zittend op het terras van de Kiosk, uit kan kijken op de Kasteelweide en het Kasteel aan de ene kant. Kijk je de andere kant op dan zie je een mooi winkelcentrumpje met kleine winkeltjes in oude stijl. Zijn boodschap: Geef het centrum een belangrijke facelift, een total remake, zodanig dat het aantrekkelijk wordt voor de te verwachten meerdaagse recreanten van de Efteling. Leuke winkeltjes en vooral veel klinkertjes i.p.v. asfalt. Natuurlijk is het verkeer uit dit centrum verdreven via de ontsluitingsweg in Molenwijck.

Gaan we hier over nadenken?

Overigens werd het idee op een verjaardag gelanceerd, maar op een zodanig tijdstip dat iedereen elkaar nog recht in de ogen kon kijken.

Drie linden voor Loon op Zand

De kern Loon op Zand is drie Lindebomen rijker. Deze bomen zijn door drie groene partijen (Ecolo, Groen! en GroenLinks) aan de gemeente geschonken in het kader van het 900-jarig bestaan van de provincie Brabant.

Bomen_550x375

De bomen zijn zaterdagmiddag geplaatst op het plantsoentje op de kruising van de Ursa Major en de Ursa Minor. Wethouder Ligtenberg heeft de bomen met dank namens de gemeente aanvaard. Onder toeziend oog van de buurtbewoners, raads- en commisieleden, Gilde st. Hubertus en vertegenwoordigers van de Heemkundekring zijn de bomen de grond ingegaan.

Gilde_bomen

Een ter plekke tot stand gekomen coalitie CDA-VVD in de personen van de gebroeders Gert-Jan en Cornxc3xa9 van den Dries zal garant staan voor voldoende watertoevoer in de komende weken.

Vandendries

Voor meer foto’s van deze positieve gebeurtenis zie hier

Campagne

Vandaag campagne gevoerd op de vrijdagmarkt op het Looiershof voor de provinciale staten verkiezingen. Campagneprimeur: De Rode Bus. Voor het eerst geen eigen marktkraam en al het geregel daarom heen (vergunningen etc.). Gewoon een uitstekend geschikt busje waar al het materiaal in vervoerd kan worden, plus koffie gemaakt kan worden. Een uitschuifbare luifel tegen de regen en een behangplaktafel voor de folders. Mick bedankt!

We hebben (mede daardoor) een prima ochtend gehad! De belangstelling voor onze activiteiten is positief, ook al stemt niet iedereen op ons. Dat hoeft ook niet (zeg ik dan) maar ga in ieder geval wel stemmen op woensdag 7 maart. De gratis klaprooszaadjes waren zeer gewild. Het stemadvies voor onze kandidaat Sjan kreeg men er gratis bij, plus natuurlijk de Rode Krant van Brabant.

Pvda22feb2007a_small512x334

Gespreksonderwerpen:

Natuurlijk de afsluiting van de Hoge Steenweg: xe2x80x9cwaarom weten we nog niksxe2x80x9d aldus meerdere bewoners van de Bergstraat. Straks moeten ze een stuk van mijn land terwijl ik nog helemaal niets weet over het hoe en wat??

Ook de Kasteelwei kwam meerdere malen aan bod. Waarom wordt er niet geluisterd naar wat de mensen hier zelf willen? Gooi al die klaprooszaad maar in die wei. Dan wordt de wei nog mooier. Een ander wilde eigenlijk al een optie nemen op een van de te bouwen mini-bungalows.

Het ging natuurlijk ook over de provinciale staten en wat de gemeente hier mee aan moet. Iemand kwam met het idee om het college van B&W naar een onderhandelingscursus te sturen. De veel te slappe houding ten opzichte van de provincie werd sterk bekritiseerd. Ze verkwanselen de kern Loon op Zand was de vrees.

Natuurlijk ook de aandacht gevraagd voor de actuele berichtgeving over de dreigende wolken die zich samenballen boven het peuterspeelwerk. Dat de ouderbijdrage veel te hoog is werd door de betrokken ouders natuurlijk bevestigd.

Al met al weer een productieve ochtend: De volgende keer gaan we er ook staan als er eens geen verkiezingen zijn! Met de Rode Bus de gemeente door: je laten zien en je oor te luisteren leggen!

Agressie in Kaatsheuvel aanpakken?

Met grote koppen in het weekjournaal wordt bericht hoe de gemeente de agressie in Kaatsheuvel wil aanpakken. Met stijgende verbazing lees ik verder dat begonnen wordt met het aanpakken van de uitbater van Ons Cafxc3xa9. Is die dan agressief vraag je je af? Nee. Natuurlijk niet. Maar hij wordt verantwoordelijk gehouden voor misdragingen die in de buurt van zijn cafxc3xa9 plaatsvinden. Als er in zijn buurt ongeregeldheden plaats vinden zal zijn zaak dicht moeten. Herschaaldekopievanlamp

Sta me toe dit op zxe2x80x99n zachts gezegd een merkwaardige redenering te vinden. Eigenlijk heb ik altijd gedacht dat de overheid het alleenrecht had om ongeregeldheden de baas te kunnen. Daar hebben we immers de politie voor uitgevonden. Die heeft bevoegdheden gekregen en nog heel veel meer, zoals toezichthoudende taken, apparatuur en materieel om in te zetten en voelhorens om op de kritieke plaatsen paraat te staan. Zeker als er om gevraagd wordt. Kennelijk wordt meer waarde toegekend aan het gezag van de xe2x80x98kroegbaasxe2x80x99. Bij diens falen (in de ogen van het plaatselijk gezag) wordt bij brief gedreigd om hem zijn vergunningen te ontnemen.

Ik vraag me af waar we mee bezig zijn. Enerzijds de ongeregeldheden, vandalisme en wat al niet meer. Daar willen we iets aan doen. Om nu onmiddellijk uit te vallen naar de uitbater lijkt me niet de goede kant op gaan naar een oplossing. Misschien is het wel handig en verstandig om eens met de uitbaters om de tafel te gaan zitten om tot goede afspraken te komen in plaats van schriftelijke dictaten uit te vaardigen. Misschien is het handig om rond diezelfde tafel ook de politiechefs uit te nodigen en andere verstandige mensen.
Maar praten helpt niet altijd meteen. Handelend optreden des te meer. Dat mag terecht van de overheid gevraagd worden. En met handelen wordt niet in de eerste plaats het schrijven en versturen van een brief met een laatste waarschuwing bedoeld!

(foto afkomstig van deze website)

Attent?

Vandaag is mij een verdrietig verhaal verteld. Een verhaal waarvan ik hoop dat de betrokken instanties  er wat van leren. Tijdens carnaval krijgt een jongen in een uitgaansgelegenheid in Kaatsheuvel drugs toegediend zonder dat hij het weet. Gewoon in een willekeurige bierglas gedaan. De jongen wordt onwel. Ouders worden gebeld. Politie komt poolshoogte nemen en vertrekt met de boodschap aan de Pa van de jongen: doe maar aangifte via internet. Het volledige verhaal is te vinden op deze weblog van onze plaatselijke journalist. De jongen is er slecht aan toe en wordt naar het ziekenhuis gebracht.

Nadat bovenstaand verhaal op de genoemde weblog is geplaatst wordt er van de kant van de politie toch actie ondernomen. De journalist wordt gebeld met de vraag of hij misschien weet hoe de jongen heet en waar hij woont! Notabene… Na enige tijd wordt de journalist door de diep verontwaardigde vader gebeld met de mededeling dat hij door de politie is benaderd. Hem werd gevraagd om de volgende dag op het bureau te komen. ….. De vader is laaiend.

Even in de politiewagen stappen om naar de jongen te gaan zat er niet in. Zelfs een huisbezoek kan er kennelijk niet af.

Fatsoen moet je doen. Wie zei dat ook alweer?

Nie maawe mar meedoen

Geldt natuurlijk ook voor de Kasteelwei. Opgepikt uit de optocht van vanmiddag (Marja van Trier, 1ste prijs individueel!) onderstaande kaart die zo duurgestuurd kan worden naar de geminteraod van Loon op Zaand:

Kasteelkaart2

De volgende passende tekst staat op de achterkant:
(klik op de kaart voor een vergroting)

Kasteelkaart_achterkant1_1

Uitgereikt door de rijdende kasteelweide:

Rijdendekasteelwei

NIET VERGETEN DE KAART OP DE BUS TE DOEN. ER HOEFT GEEN POSTZEGEL OP.

Kasteelweide_marja

Nog meer foto’s van de optocht te zien: klik hier

Congres en Carnaval

Doordrenkt van plicht- en partijtrouw sta je in alle vroegte op om met z’n vieren naar Zwolle af te reizen voor het Congres. De ogen nauwelijks nog echt open en snakkend naar het volgend kopje koffie begin je aan een lange dag in een veel te warme zaal. De voorzitter van dienst probeert iedereen bij de les te houden en lanceert af en toe een grap en een grol om de stemming er in te brengen. Plots zwaaien de deuren open en met veel herrie (muziek) en kabaal (muziek) dendert het Zwolse carnavalsgebeuren de zaal in. Dat hakt er goed in. Iedereen nu echt wakker.
Congrescarnaval1

In Zwolle carnaval?? De stemming zat er meteen in. De Prins hield een opgewonden politieke getinte toespraak waar ‘helaas’ niets van verstaan werd. Praten en muziek gaan tijdens carnaval altijd samen. Ook hier in Zwolle. Daarmee ook aangevend dat hier een belangrijk smaldeel van katholieke huize is gevestigd.

Congrescarnaval2

Zwolle: de stad waar de SDAP in 1894 werd opgericht in Drank- en Spijslokaal de Atlas aan de Ossenmarkt 9 door oa. Pieter Jelles Troelstra, als alternatief voor de Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis.

Congrescarnaval3

Was het trompetgeschal en de deels ingezette polonaise op het vroege tijdstip een aankondiging voor een vruchtbare coalitie? We zullen het over een tijdje weten.

ABZVB ? ? ? ?

Donkere_wolken_boven_loz

Deze afkorting staat voor de adviescommissie met de langste naam: Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, Veiligheid en Burgerparticipatie, inclusief Middelen. Het is een commissie waarin gemeenteraadsleden zitting hebben en burgercommissieleden.

Doorgaans is in deze commissie veel te bespreken. Bijvoorbeeld over algemene beleidszaken,  burgerparticipatie, veiligheid, financieel beleid.

Maar vanavond even niet. Vanavond zal het snel stil zijn. Er is natuurlijk wel een agenda met enkele puntjes erop, maar mijn inschatting is dat hier weinig tijd voor nodig is.

Een bijna lege agenda in een gemeente met zoxe2x80x99n ambitieus gemeentebestuur? Dat snap ik dus niet.

Als vast agendapunt is opgenomen het onderwerp xe2x80x9cOpinixc3xabrende Onderwerpenxe2x80x9d. En wederom staat er niets te bespreken.

Het enige wat je nog kan doen is de simpele vraag te stellen: Waarom is er zo weinig met elkaar te bespreken?

Peuterspeelzaal: Ouderbijdrage wel erg hoog!

De ouderbijdrage die in Loon op Zand  wordt gevraagd voor een plaatsje in de peuterspeelzaal blijkt veel hoger te zijn dan in de omliggende gemeenten. Door wethouder Ligtenberg is een overzicht gegeven van de tarieven in Dongen, Heusden, Waalwijk, Tilburg, Gilze en Rijen en Hilvarenbeek..

Peuters

In Dongen wordt per dagdeel per maand een bijdrage gevraagd van 24 euro. Het 2de kind krijgt hierop een korting van 20%. De maandelijkse bijdrage wordt over 11 maanden geheven.

In Heusden is het hoogste tarief 21 euro per dagdeel per maand. Verdient men maximaal 112% van het minimumloon dan is men maximaal 11 euro per dagdeel kwijt.  Het bedrag wordt over 10,5 maanden geheven.

In Waalwijk is de bijdrage inkomensafhankelijk. De laagste inkomens (minder dan 15.500 euro) betalen maximaal 12,75 euro per dagdeel per maand. Hogere inkomens betalen maximaal 18,75 euro per maand.

Ook in Tilburg is de ouderbijdrage inkomensafhankelijk. De laagste inkomens betalen 1,25 euro per maand. De hoogste inkomens betalen 26,83 euro per dagdeel per kind. Het 2de kind betaalt de helft van het bedrag van het eerste kind. De bijdrage wordt over 12 maanden geheven.

In Gilze en Rijen wordt over 11 maanden een bedrag van 20 euro gerekend per dagdeel.

In Hilvarenbeek wordt 17 euro betaald over 10 maanden.

En nu dan Loon op Zand: per maand 29 euro per dagdeel per kind. De bijdrage wordt over 11 maanden gerekend.

Dat betekent dat In Loon op Zand de ouderbijdrage bijna even hoog is als het tarief wat in Tilburg wordt gevraagd aan de hoogste inkomenscategorie (zij die meer dan 4886 euro per maand verdienen).

Op zxe2x80x99n zachts gezegd kan ik me voorstellen dat sprake is van enige onverklaarbare verschillen tussen Loon op Zand en de rest van de xe2x80x9cWereldxe2x80x9d.

De hoge ouderbijdrage in Loon op Zand kan zeker voor een deel verklaard worden door de druk vanuit het gemeentebestuur om de stichting Peuterspeelwerk  tot bezuinigingen aan te zetten. Dat de verschillen zo groot zijn in vergelijking met de omliggende gemeenten zegt toch wel iets over die druk, maar ook over de peuterspeelzaal-vriendelijkheid van onze gemeente.

Kortom: hoe lossen we deze regionale ongelijkheid met spoed op?