Kaalslag volbracht

Mam, daat gaat mijn klimboom….., en daar gaat de hut…..

Kaalslag_plantsoen_480x360

Je zou uit boekhoudkundig oogpunt kunnen zeggen dat bezuinigd moet worden op onderhoud en er dus goedkoper te onderhouden groen geplaatst moet worden. Dat was het verhaal van wethouder Broeders afgelopen dinsdagavond. Goedkoper groen betekent lage struikjes en heesters.

Maar als je verder nadenkt dan de boekhoudkundige invalshoek zou je ook kunnen zeggen dat het plantsoen in dit geval een mooie veiligheidsgordel vormt, dat de ruimte de leefbaarheid vergroot, dat daardoor de sociale cohesie wordt versterkt, dat enfin….

Iets anders is het idee dat een dergelijke ingreep ook met de inwoners gecommuniceerd zou kunnen worden. Een goed idee vond de wethouder. En dat wordt gezegd alsof dit iets heel nieuws is. Fijn, gelukkig maar. Een volgende stap is dat het communiceren misschien wel tijdig en vooraf gaat plaatsvinden. Weer een ambitie voor het College….

Kaalslag of geen kaalslag?

Vandaag hebben zich een heleboel mensen wild geschrokken. Wat eens een vertrouwd pleintje was voor hun kinderen en hunzelf bleek ineens omgeploegd te zijn. Alle struiken eruit evenals de klimboom waar de kinderen heerlijk in konden spelen. Ook de struiken als veilige afscherming naar de straat en handige opvangnet voor alle balspelen waren verdwenen.

En nu is het wachten op nieuwe aanplant. Of komt die er niet?

Genoeg redenen om toch maar enkele verhelderende vragen te stellen in de commissie Fysieke omgeving en milieu, dinsdagavond 1 december 19.30hr.

De vragen zij hier in te zien: Download vraag_voor_vragenhalfuurtje_commissie_fom.pdf

Plein1_480x360

Zo gezellig kan het zijn op je pleintje.

Plein2_480x360

Plein3nov2009_480x360

En weg is het struikgewas.

Plein4_nov2009_480x360

Evaluatie invoering kliko's een Hamerstuk?

Hamerstuk_200In de raadscommissie Fysiek Milieu en Omgeving stond de evaluatie van de invoering van het nieuwe "kliko" systeem op de agenda. Natuurlijk een beladen onderwerp. Want wat ging er eigenlijk goed? In ieder geval lag er een keurig rapport met een beschrijving van het totale project en het aangeven van de pijnlijke plekken: daar waar het fout gegaan is. Prima materiaal om nog eens goed met elkaar door te nemen. Zeker nu er een overschrijding van ruim 2 ton heeft plaatsgevonden.

Tot mijn grote verbazing en verbijstering hoor ik echter tijdens de behandeling dat wat Lijst Loon op Zand (Van Es) betreft en ook Gemeentebelangen (Van Laarhoven) er verder geen bespreking in de Raad hoeft plaats te vinden. Er is genoeg over gezegd. Klaar?

Dat lijkt me wat al te voortvarend en wijst ook een beetje op "duik"-gedrag. Want het gaat niet alleen om geld. Gelukkig was de rest van de commissie wel overtuigd van de noodzaak hier een bespreekstuk in de raad van 25 juni te maken.

Het evaluatierapport is hier te downloaden:

Download 20090610_evaluatie_invoering_nieuw_afvalstoffenplan.doc

Kolkenreiniging

U wilde wat vragen?

Ja, ik wilde wat vragen. Ik kreeg vandaag een brief van de gemeente in de bus, gericht aan de bewoners van dit pand. Omdat ik in dit pand woon was deze brief dus ook aan mij gericht. De brief had als onderwerp: "Kolkenreiniging", en toen werd ik ineens heel ongerust.

Hoe dat zo? Wat is er aan de hand dan?

Nou, ik werd ongerust omdat ik ineens vreselijke dingen zag. Allemaal van die draaiende dingen, kolken dus, waar je in kan verdrinken. En die gaan ze dan reinigen. Ik snapte er niks meer van.

O, u weet niet wat kolkenreiniging is?

Nee, dat weet ik niet maar in de brief lijkt het heel belangrijk want het woord kolken staat er wel 11 keer in. Als ik verder lees zijn het van die dingen die ieder jaar schoongemaakt moeten worden. Dus het zullen wel dingen zijn die er een jaar over doen om vuil te worden.

Hebt u wel eens goed rondgekeken als u buiten loopt? Ik weet zeker dat u er vaak langsloopt, of misschien we bovenop staat.

Dat lijkt me heel eng.

Nee dat is niet eng. Want het gaat om de gewone afvoerputjes in de stoep. Afvoerputjes die naar het riool gaan. Het zijn dus afvoerputjes, of afvoergoten zo u wilt. En die zitten wel eens vol troep wat er op tijd uit moet anders loopt de zaak niet door.

O, is dat alles? Waarom praten ze dan geen gewone mensentaal?

Tsja, soms ben je zo met je vak bezig dat je gewoon vergeet voor wie je het eigenlijk doet.

Kolk

Klikofeest

Het feest kan beginnen. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 13 maart worden alle kliko’s van een chip voorzien als ze die nog niet hadden. Dit werd aangekondigd in de Extra-Afvalkrant. Alle containers moeten volgens de afvalkalender buiten worden gezet: van half 8 ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds.

Een "rondje langs de velden" levert een veelkleurig beeld op: Alle soorten kliko’s zonder chip worden nu aan de straat gezet. Ook de kliko’s die volgens de afvalkalender niet aan de beurt zijn. De papierkliko’s zouden helemaal niet aan de beurt zijn de komende 2 weken, maar zet deze er toch maar bij. De chip-zetters krijgen het erg druk. Succes daarmee!

Klikofeest400x300

Hoorzitting Milieubeleidsplan: beheersing overlast

Hoorzitting_tafel

Het is een klein maandje geleden dat er een hoorzitting over het nieuwe milieubeleidsplan heeft plaatsgevonden. Er is weinig publiciteit over geweest, helaas. De aankondiging en uitleg staat op de website van de gemeente hier te lezen.

Er zijn zeker zinnige zaken door inwoners aan de orde zijn gesteld. Met name heeft een groep inwoners haar ernstige  zorgen en bedenkingen ge-uit over de toenemende overlast die zij ervaren van groepsaccommodaties / kampeerboerderijen. Men vraagt zich af waarom er niet handhavend wordt opgetreden bij overschrijding van bijvoorbeeld de geluidsnormen (laat in de avond en nacht: geluidsboxen, megafoons, luchthoorns, nachtelijke droppings, etc.).

Ook de verkeersdruk is in de omgeving van de groepsaccommodaties sterk toegenomen en nauwelijks beheersbaar. De inwoners wijzen ook op de toename van zwerfvuil in de bossen. De verontruste inwoners willen dat in het milieubeleidplan duidelijke afspraken worden gemaakt met de beheerders en dat er sancties worden ingebouwd. Als men de wettelijke normen toepast zoals die in heel het land gelden xc3xa9n als men handhavend optreedt wordt het een stuk aangenamer. Gewoon duidelijke afspraken maken dus.

De boodschap is duidelijk. Niet alleen voor het milieubeleidsplan, maar ook van toepassing in een nieuwe nota over de toekomst van Loon op Zand als recreatieve en toeristische gemeente.

Nieuwbouwproject mislukt

Het plan zat goed in elkaar. Er was ook tijd voor. En goede voorbeelden waren om de hoek in Molenwijk- zuid voldoende aanwezig. Maar helaas, na weken ploeteren is het niet gelukt om er iets moois van te maken. Duurzaam bouwen, hergebruik van materiaal en voldoende inzet van vriendjes en vriendinnetjes hebben niet geholpen. Ook de toezicht(h)ouders hadden er geen vat meer op.

Nieuwbouwproject