Een bruisende woordwolk

Onlangs ontvingen we de notulen van de raadsvergadering van 23 juli j.l.: de vergadering over het Bruisend Dorpshart: Wie heeft wat gezegd, waarom en waarvoor en wat is uiteindelijk besloten. Een vergadering om te onthouden. Een vergadering om uit te leggen aan de inwoners van Loon op Zand waarom een meerderheid van de Raad kiest voor doorzetten van het project. Ook in verkiezingstijd belangrijk! Welke keuzes heeft jouw partij gemaakt en waarom?

Nu is het een onmogelijke opgave om deze notulen nog eens samen te vatten. Maar gelukkig hebben we het hulpmiddeltje via een zogenaame woordwolk. In de woordwolk zie je een opsomming van de woorden weergegeven op basis van aantal keer dat dit woord voorkomt in de tekst.  Komt een woord veel voor in de tekst dan wordt het wat groter afgedrukt en krijgt het een bepaalde kleur. Hieronder zie je een voorbeeld van de notulen van de raadsvergadering van 23 juli. De volledige notulen zijn natuurlijk ook te downloaden en in te zien door op de betreffende "link"te klikken met de muis.

Download 2009-07-23raadsnotulen.pdf

Woordwolk_23072009_bdh480x211

of een andere weergave:

Woordwolk_23072009_bdh

Obstakels

Stel je wil op een zonnige vrijdagmiddag nog enkele boodschappen doen. Je bent slecht ter been maar je bent in het gelukkige bezit van een supersnelle rollator. Vanuit je prachtig appartement in residentie de Molenwijck ga je voorzichtig op pad.

Zie het filmverslag van de eerste 50 meter:

Helaas, dus. Gewoon pech. Er zit niets anders op dan met "rasse schreden" terug te keren en via de weg je pad te vervolgen.

Nog een paar honderd meter en je bent er. Het pad volgend zie je het dorp dichterbij komen.

Padplusobstakel

Je bent bijna aan het eind van het pad maar dan:

Padplusobstakel2_2

Het zit niet mee vandaag. Met de rollator kom je hier niet langs. Ook niet zonder rollator. Er zit niets anders op dan terug te "rollen". Even de weg op kan niet vanwege het stekelig struweel.

Padplusobstakel3

En toen was het al vroeg donker……..

Moraal van het verhaal om mee te geven aan de "snoeiers":

Naast het vele nuttige werk wat verricht wordt met het snoeiwerk, is het ook raadzaam om te blijven nadenken, ook al is het weekend kort bij. Dat kan een hoop ergenis schelen!

Een avond vol varianten

2009_variant_d_300x255Het politieke circuit is gestart met een raadsbrede commissievergadering over de verkeersontsluitingen in Loon op Zand: Wat te doen met het verkeer in het kerkdorp als binnen enkele jaren de autoweg/snelweg tussen Tilburg en Waalwijk kruisingsvrij gemaakt wordt? Geen kruispunten meer zoals bij de Hoge Steenweg, Europaweg, Bevrijdingsweg en bij Waalwijk. In plaats van de huidige  kruising bij de Hoge Steenweg krijgt het dorp een nieuwe aansluiting aan de zuidkant. Een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd in het verlengde van de ontsluiting vanuit Molenwijk (Gildeweg-Kasteellaan). Geen stoplichten meer op die plek maar direct de snelweg op naar Waalwijk of Tilburg.

Echter: de Hoge Steenweg dicht? Menig Loonopzander zag dat als een behoorlijke breuk in de verbinding met Kaatsheuvel. En ook vanuit Kaatsheuvel kwamen hierover geen enthousiaste reacties. In een bliksemonderzoek, georganiseerd door de PvdA, VVD, GroenLinks en de SP in 2008, kwam een duidelijk en helder antwoord  naar voren: Ruim 80% van de inwoners koos voor een viaduct bij de huidige kruising op de Hoge Steenweg. Op die manier kon via de Horst binnendoor naar Kaatsheuvel en andersom worden gereden.

Variant A, B,C,D of….?
Na maanden stilte over de mogelijkheden en onmogelijkheden lag vanavond in de raadscommissie het voorstel op tafel om te kiezen voor een variant waarbij wel de mogelijkheid voor een directe verbinding met Kaatsheuvel blijft bestaan zonder de aanleg van een viaduct bij de Hoge Steenweg. De geplande afsluiting van de Horst wordt teruggedraaid. Met een kleine kronkel kan vanaf de Hoge Steenweg en industrierrein de Hoogt naar de Heideweg en de Horst worden gereden. De enige haalbare variant volgens de wethouder, waar ook de provincie waarschijnlijk positief in mee zal gaan. Een viaduct of tunnel bleek niet haalbaar gezien de kosten en gezien de negatieve reactie van de provincie hierop.

Met vele kanttekeningen en vele vragen van de kant van de PvdA en de VVD kiest de raad unaniem voor deze voorkeursvariant. Vooral ook om een duidelijk signaal af te geven aan de Provincie dat het dorp meer verdient dan alleen die ene ontsluitingsweg aan de zuidkant.

Bliksemonderzoek
Als we de resultaten van het bliksemonderzoek vergelijken met het huidige voorstel dan is sprake van een compromis. Gebruikt word gemaakt van bestaande wegen zoals in de buitenvariant vorig jaar is voorgesteld. Natuurgebied bij de Klokkenlaan wordt ontzien; de verbinding met Kaatsheuvel en de Moer binnendoor blijft bestaan, maar met een kronkel via de Hoogt. De oppositiepartijen kunnen voor een belangrijk deel tevreden zijn, alhoewel de viaductoplossing nog steeds de beste oplossing blijft.

Unaniem advies
De raad was uiteindelijk unaniem in haar advies aan de wethouder: ga met variant D naar de provincie. Om dit nog eens te onderstrepen heeft de PvdA voorgesteld om er maar meteen een unaniem raadsbesluit of raadsbreed ondersteunde motie onder te hangen, als een soort extra ruggesteun voor het College.

Wanneer wordt er begonnen?
En wanneer gaat de schop echt de grond in: 2013? Als gereserveerd geld voor het Bruisend Dorpshart uit de pot verkeersontsluitingen Loon op Zand (ca. 3 miljoen) weer terugvloeit naar de pot voor Loon op Zand.