Van Triangel naar de Twern

Logo_detwern_en_triangelIn 2009 neemt Loon op Zand afscheid van Triangel. Een organisatie die de afgelopen decennia verantwoordelijk is geweest voor het sociaal-cultureel werk in deze gemeente. Het zal meer een afscheid zijn van de naam omdat alle aktiviteiten voortaan onder de vleugels van de Twern plaats zullen gaan vinden. Natuurlijk zullen er veranderingen plaats vinden. Veranderingen die overigens al dit jaar zijn ingezet bij Triangel zelf: van een aanbod-gerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie. Dus vooral diensten willen leveren op basis van de vraag zoals deze leeft bij organisaties, bij de buurt en in de wijk.

Triangel heeft te maken met jeugd- en jongerenwerk (Crossroads en de Kuip, en ook jongerenwerk op straat), met ouderenwerk, met vluchtelingenwerk en begeleiding nieuwkomers, met buurtwerk (Pannehoef), met ondersteuning van vrijwilligers (KBO, gehandicaptenplatform, …), Straatspeeldag, buurtwerk, opbouwwerk en  …………

Deze overgang moet op bestuurlijk niveau door de Gemeenteraad worden bekrachtigd. De raad moet weten welke afspraken gemaakt zijn met de Twern als de nieuwe leverancier. Welke diensten worden geleverd en zijn ingekocht. Op basis van welke voorwaarden en op basis van welke beleidskeuzes.  Het lijkt er even op dat deze vragen niet meer aan de orde zullen komen. Vandaar dat er toch nog een dringende vraag vanuit de PvdA naar de andere partijen in de raad is gegaan om deze vragen vooral wel te stellen. Te beginnen in de commissie Mens en Maatschappij op maandag 1 december. Op 18 december moet de Raad in staat worden gesteld om een finaal oordeel te geven. De professionele werkers in dit veld en de ondersteunende diensten daarbij (beheer en administratie) hebben hier recht op. De gemeente heeft hier recht op. Hieronder kan men kennisnemen van het voorstel van de PvdA om dit onderwerp op de agenda te plaatsen van de commissie Mens en Maatschappij. Ook de daarbij te stellen vragen staan daarin opgenomen. En niet op de laatste plaats is ook belangrijk om te weten of het huidige personeel zijn werkplek kan behouden en alles fatsoenlijk geregeld is via een sociaal plan.

Download PvdA_vragen_Triangel_Twern_28nov2008.pdf

Ze staan er: 3 kliko's bij elkaar

Klikoos3_28112008686Het duurt even, maar dan heb je ook wat: een kleine gft-kliko, een kleine restafval en een grote papierbak. En nu niet denken dat er om medische redenen een grote papierbak staat, of dat er iets geritseld kon worden als raadslid. Nee, gewoon 25 euro per jaar extra betalen voor de grote papierkliko. Als bedrijf aan huis wordt meer papierafval geproduceerd, dus die 25 euro neem ik voorlopig voor lief. Maar twijfelachtig blijft het om nu extra te moeten betalen voor een voorziening die er jaren geweest is. Zeker na eerdere toezeggingen dat het allemaal wel gratis kon. Overigens pas vandaag gelezen dat het exclusief btw is (6% of 19% weet ik nog niet maar dat zoek ik volgende week wel uit). Het heeft wat tijd gekost, de nodige telefoontjes, maar binnen een week was alles geregeld. Overigens zijn ze nog niet van een chip voorzien. Met wat geduld en niet te koud en nat weer zal dat de komende weken wel lukken. Er kan namelijk niet ge-chipt worden bij nat en koud weer. Had overigens ook wel verteld mogen worden.

Het ‘toeval’ wil dat ik ook vandaag het voorstel voor de nieuwe tarieven voor 2009 onder ogen kreeg. Deze tarieven worden vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december a.s. Het tarief voor het huren van een extra kliko van 240 liter voor GFT-afval kost xe2x82xac 112,= per jaar. Een evengrote kliko voor restafval gaat xe2x82xac 187,= kosten (allemaal excl. 6 of 19% btw). Dat zijn behoorlijke bedragen waar ik niet snel een aannemelijke verklaring voor kan vinden. Zeker niet als je het vergelijkt met de prijs voor de grote papierbak. En een gekleurde deksel kan dit verschil toch niet maken. Dat wordt dus een vraag voor de commissie Bestuur & Middelen volgende week donderdag.

Onbegrijpelijk is dat voor groenafval per halve kuub 2,60 gerekend gaat worden als je dit netjes bij de milieustraat wil afleveren. Niet echt een stimulans, denk ik dan, als je braaf je tuinafval weg wilt brengen omdat het allemaal niet meer past in die kleine kliko.

Earthwater: water voor water

Eartwater_logo_vertEen avond over water praten, georganiseerd door GroenLinks. Dat is weer eens wat anders dan het gedoe over "kliko’s hier en kliko’s daar".  Om even het betrekkelijke van onze alledaagse problematiek aan te geven.

Iedere dag sterven 6000 mensen door gebrek aan schoon drinkwater. Dit gigantisch probleem kan misschien druppelsgewijze worden verzacht. Hoe? Het klinkt wrang maar door zelf schoon drinkwater te drinken: Earthwater. Earthwater is een produkt vergelijkbaar met Spa blauw, Sourcy blauw, Evian en nog een reeks andere merken. Het verschil met deze merken is dat de netto-winst die gemaakt wordt op Earthwater volledig ten goede komt aan de UNCHR: de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

In plaats van bijvoorbeeld Spa blauw onderweg, kan je ook kiezen voor Earthwater. Alle Total-tankstations hebben/krijgen het produkt in hun shop. Ook in Loon op Zand binnenkort verkrijgbaar via tankstation van Christ Wijtvliet. Grote supermarkten zoals de Plus, Super en AH hebben/krijgen dit produkt in hun assortiment. 

Earthwater bevat net als alle andere standaardmerken hoogwaardig mineraal bronwater. Het zit in een kartonnen, milieuvriendelijke, verpakking.

Earthwater_advert_2

In 30 tellen wordt op het YouTube filmpje verteld waarom je over kan stappen op Earthwater

(GroenLinks Loon op Zand organiseerde deze informatieve avond in de Kiosk in Loon op Zand op woensdag 26 november)

De website: weer een paar treden erbij

LadderDe website van de gemeente is weer een paar treden verbeterd. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Op de lijst van 443 gemeenten gaat Loon op Zand van plaats 410 naar 375: 35 plaatsen verbeterd. De weg omhoog is gevonden (hoop ik).

Op nummer 1 staat de gemeente Almere terwijl onderaan de gemeente Hattem bungelt.

De TOP 10:

Monitor_top10_2008

Opvallend de sprong van Meppel: van de 276ste naar de 6de plaats. En vergeet niet de mooie positie van onze buren: Tilburg. Moeten we wat vaker van af kunnen kijken lijkt me. Spieken is toegestaan.

Als alleen gekeken wordt op de lijst van gemeenten tot 25.000 inwoners (dit zijn 234 gemeenten), dan komt Loon op Zand uit op de 181ste plaats.

Kortom: er valt nog genoeg te verbeteren. Einddoel? Een plaats bij de eerste 100 moet mogelijk zijn.

Veilig zijn en veilig voelen

080401_veiligheid2Op 7 november verwees ik in mijn weblog naar de plaats van onze gemeente op de gemeentelijke veiligheidsindex. In de lijst van alle gemeentes (443) staat Loon op Zand op een 127ste plaats. Als je op plaats 1 staat word je als een zeer onveilige gemeente gezien. Loon op Zand wordt met de 127ste plek als een relatief onveilige gemeente gekenmerkt. Een constatering gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek. In dit onderzoek trekt men deze conclusie op basis van cijfers over diefstal, inbraak, geweld en vernielingscijfers. Allemaal cijfers die keurig genoteerd staan in de politierapporten. Een dergelijk onderzoek is waardevol, met name ook omdat vergelijking met andere gemeentes mogelijk wordt gemaakt. Het geeft aan waar de nieuwe uitdagingen liggen voor de gemeente.

Een ander onderzoek laat echter een heel andere kant van ditzelfde veiligheidsverhaal zien. Vorige week kreeg de gemeente de resultaten van een onderzoek over leefbaarheid in deze gemeente. Een onderdeel van dit rapport gaat ook over veiligheid. In dit rapport wordt de conclusie getrokken dat het er op lijkt dat de bewoners zich veilig voelen in hun buurt. Dit leidt men af uit de antwoorden op de vragen of men in de buurt last heeft van criminaliteit (vandalisme, inbraak en geweldpleging), en of men zich veilig voelt overdag en ’s avonds. Op een paar buurten na kwamen de meeste antwoorden uit op een positief veiligheidsgevoel.

Een snelle conclusie op basis van beide onderzoeken zou kunnen luiden dat het allemaal wel meevalt in onze gemeente. De conclusie is dan wel te snel getrokken. Het eerste onderzoek baseert z’n conclusies op basis van concrete cijfers(waarnemingen). Het tweede onderzoek stelt totaal andere vragen en levert dus heel andere resultaten op dan het eerste onderzoek. Ofwel om het kernachtig proberen samen te vatten zoals een inwoner dat formuleert:

"Vragen ze mij of ik me veilig voel dan zal ik dat bevestigen. Vragen ze aan mij hoeveel geld ik kwijt ben aan afgetrapte spiegels op mijn auto dan kom ik tot enkele honderden euro’s per jaar."

Dat er ogenschijnlijk tegenstrijdige berichten hierover in de pers verschijnen is begrijpelijk. Tenminste als men de conclusies met elkaar verbindt.  De pers mag wel moeite doen om het verschil tussen beide onderzoeken duidelijk te maken.

Een ander voorbeeld in de pers van vandaag komt uit Eindhoven. Zie hieronder.

080401_veiligheid3_2

jongerenwerkers gevraagd

JongerenwerkenkhuizenDeze week veel signalen opgevangen over een nijpend tekort aan voldoende jongerenwerkers in de gemeente. Toevallig hierover ook een goede weblog gelezen waarin aandacht voor dit probleem wordt gevraagd. Een probleem wat dus ook elders voorkomt, bijvoorbeeld in Stadskanaal:

"Jongeren moeten ook aangesproken worden op wangedrag. In de oude stadswijken vervullen straatcoaches en buurtvaders die rol, in Stadskanaal hebben ze Nico. Als jongerenwerker praat hij dagelijks met jongeren waar anderen liever met een boog omheen lopen. Ze kennen hem, ze luisteren naar hem en ze vertrouwen hem. Met Nico heeft Stadskanaal dan ook goud in handen. En in Stadskanaal begrijpen ze dat. Nico krijgt de ruimte om te doen wat hxc3xa9m goeddunkt, niet gehinderd door het georganiseerde wantrouwen dat mensen vaak horendol drijft. Kwalificaties, werktijden, diplomaxe2x80x99s en verantwoording zijn ondergeschikt aan resultaten in Stadskanaal. 

Dat is niet alleen prettig voor Nico, dat is vooral ook succesvol. Jongerenwerk houdt kwetsbare jongeren op het rechte pad en voorkomt dat we moeten ingrijpen als het eigenlijk al te laat is. Preventie voor repressie, luidt het devies. Vijfhonderd extra wijkagenten vond men in Stadskanaal dan ook prachtig maar liever nog zag men duizend extra jongerenwerkers."

Ik moest hier ook aan denken in het kader van de Mosquito’s die waarschijnlijk verboden gaan worden.

(bijgevoegd plaatje geleend van Jongerenwerk Enkhuizen)

Afsluiting HogeSteenweg Ja of Nee?

Bdkop_kansoptunnel_15nov2008Dat is even schrikken als je hoort dat de provincie voor 90% zeker geen extra geld uit wil geven voor een ondertunneling van de N261 bij de HogeSteenweg. Volgens de provincie moet de gemeente dit maar uit eigen zak betalen. de provincie maakt immers de ontsluiting mogelijk via de N261 bij de Kasteellaan. In een debatje hierover met de wethouder wat dit nu precies betekent gaf de wethouder aan dat de oorspronkelijke drie varianten waaronder de zgn. buitenvariant nog steeds overeind staan. Hierover zal de bevolking nog over mee kunnen praten in het eerste kwartaal van volgend jaar. Dit betekent dus dat de keuze van 83% van de bevolking voor de buitenvariant nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Om dit te realiseren zullen echt kosten bespaard moeten worden op de aanleg van nieuwe wegen zoals in de andere varianten zijn voorgesteld. Juist het gebruik van bestaande wegen in de huidige infrastructuur zal de totaal kosten voor aanpassing van de totale verkeersstructuur lager doen uitvallen. Hoe zag de keuze van een grote meerderheid van de inwoners er ook al weer uit? Zie hieronder.

Buitenvariant3_2