Een gedroomd dorpshart

Dorpshart_300x230Een informatieavond over de stand van zaken. Hoe ver zijn we met het bruisend dorpshart? Een avond ook met een goede opkomst van belangstellenden en belanghebbers, van politici en aanhang, van burgers. Een informatieavond bedoeld om de raad te vertellen wat er het afgelopen jaar bereikt is en wat de plannen zijn voor de verdere ontwikkeling. Eigenlijk gewoon een openbare raadsinformatieavond waar normaliter de publieke tribune ook nagenoeg leeg is. Dit keer volop belangstelling, gelukkig.

De stand van zaken wordt gepresenteerd. Hoe ver zijn we af van het bruisende dorpshart? Hoe gaat het er uit zien. Welke hobbels moeten nog genomen worden? Informatie te over. Veel enthousiasme vanuit de hoek van de projectleiding, de burgermeester en de stand-in van wethouder Waijers: Wim Aussems. Mooie plaatjes schieten over het scherm. Vragen dienen zich aan. Is het plein wel groot genoeg voor beachvolleybal? beachsoccer? pleinfestival? Het moet allemaal kunnen.

De belangrijkste vraag werd niet meer gesteld. Typisch zo’n vraag voor een raadslid die nog genoeg kansen krijgt om aan bod te komen: Hoe gaan we het betalen?

Voorlopig wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van de gemeenschap van 18,1 miljoen euro! Voorlopig, maar hoe boterzacht is deze veronderstelling? Hoe ver ligt dit bedrag al van de 10,7 miljoen waar de Raad maximaal voor in wilde staan vorig jaar?

Ik kijk terug in mijn stukken. Ook vorige jaar waren we op dit punt aangeland. Tenminste wat het geld betreft. Ook toen hadden we een verondersteld tekort waar een scenario voor bedacht moest worden. Nu is veel uitgewerkt, maar de uitkomst lijkt op die van vorig jaar. De streep die alle partijen in de raad getrokken hebben wordt fors overschreden. Mooie plaatjes vullen geen gaatjes. Ik wacht op verdere onderbouwing en vooral een voorstel waarin alles gedekt zal zijn binnen de afgesproken grenzen. Ik ben d’r bang voor, bang dat dit voorstel met de huidige ambities niet wordt gedaan. De broek is te groot?

Waar is de noodrem?

Sweet Dreams

Song Lyrics

De kaarten zijn geschud

Brf_gb_wethouder400x468De coalitiepartijen zijn tot overeenstemming gekomen. Gemeentebelangen heeft het CDA en Lijst Loon op Zand over de streep getrokken om het laatste jaar samen verder te gaan met Jacques Broeders als opvolger van Joop Bisselink.

Verdere informatie is op dit moment niet verstrekt. Ook een te verwachten stap naar de rest van de raad is uitgebleven. Geen seconde overleg met alle raadsfracties over de ontstane situatie. Geen seconde bezinning over een nieuwe politieke situatie. Er is helemaal geen nieuwe politieke situatie. Alles gaat gewoon op de oude voet verder. Ferme uitspraken her en der gelanceerd zijn naar de achtergrond geduwd. Het vernieuwde college gaat met vereende krachten verder op de ingeslagen weg. Niemand laat zich door wie dan ook piepelen. Ook de kiezers niet!

Lozkaarten450x698

Piepelen en gepiepeld worden

Piepelen2_2Op een of andere manier moet ik heel sterk aan het woord piepelen denken de afgelopen dagen. De betekenis: iemand met kwade bedoelingen opzij zetten, vernederen, zodanig manipuleren dat de persoon uit jouw invloedssfeer verdwijnt. Dit is de meest gebruikte en scherpe betekenis van het woord piepelen.

Waar komt dat woord vandaan, dat piepelen? Een piepel is o.a. een kuikentje. Piepelen is fijnknijpen dan wel fijngeknepen worden, waarbij overigens niet de nadruk ligt op "opzettelijk". Maar ik denk dat piepelen ook onbewust en niet bedoeld kan plaats vinden: je doet een paar uitspraken en vervolgens blijken mensen zich hierdoor gepiepeld te voelen.

Afgelopen donderdag trof ik een mooi voorbeeld aan van piepelen en zich mogelijk gepiepeld voelen.  Vol ongeduld staat de beoogde opvolger van wethouder Bisselink nog aan de zijlijn te trappelen. Broeders wil meer actie, minder rapporten en minder praten, zo lees ik in de krant. "Mijn handen jeuken om een aantal plannen nu snel uitgevoerd te krijgen", aldus Broeders. Nu weten we inmiddels dat sommige projecten soms veel te snel worden uitgevoerd (Klikoos) en snelheid dus gepaard kan gaan met een grote mate van onzorgvuldigheid en dientengevolge een heleboel inwoners niet echt blij heeft gemaakt (zacht uitgedrukt). Maar in de woorden van Broeders schuilt natuurlijk veel meer. Het huidige college, zijn toekomstige collega’s worden getracteerd op een "knietje" want die zijn toch verantwoordelijk voor te weinig actie, te veel rapporten en te veel praten?

Als vervolgens Broeders blijk geeft vooral te willen scoren met grote projecten die nu allemaal in de portefeuille van "toekomstige"(?) collega Waijers vallen dan lijkt me dit het begin van een grootschalige ombouw van de portefeuilleverdeling. Maar ik neem aan dat Hans Waijers (door goed onderling overleg) dat allemaal natuurlijk allang weet en zich nu gaat voorbereiden op de instandhouding van het rioleringsstelsel.

Gelukkig houdt Broeders wel van een beetje prikkelen. Niet om mensen te beschadigen, maar om iets los te maken. Dat heeft hij zeker gedaan en dat is een goede zaak. Tenminste, als het CDA en Lijst Loon op Zand ook vinden dat het de laatste jaren allemaal wat sneller had gekund.

Ik denk dat ik eens een muziekje op zoek: "Power to the piepel".

tekst: Download powertothepiepel.txt

Coaches en Coalities

Coalitie1aDoen ze het of doen ze het niet? Dat is een beetje een zinnetje wat in de wandelgangen gonst. Want het is natuurlijk niet niks als plotseling een wethouder vertrekt en een nieuwe kandidaat naar voren wordt geschoven. Gelopen race toch? Speler B vervangt speler A en de wedstrijd gaat gewoon door.

Zo eenvoudig blijkt dat niet te zijn, alhoewel Gemeentebelangen (GB) dat misschien wel dacht. Bij de presentatie van deze oplossing aan de fractievoorzitters blijkt dat de coalitiepartijen CDA en Lijst Loon op Zand (LLOZ) van te voren niet zijn geraadpleegd over de invaller.

Bij voetballen kan je in het laatste halfuur van de wedstrijd een geblesseerde verdediger vervangen door een aanvaller. Als coach kan je dat doen, want jij bent de baas.

In een coalitie heb je meerdere coaches op dezelfde bank zitten. En dat maakt het leven er niet eenvoudiger op. Coach-CDA heeft liever een middenvelder en coach-LLoz wil een nieuwe keeper omdat er zoveel ballen worden doorgelaten.

Kortom, volop discussie over de te volgen strategie. Het beraad is in volle gang. De wedstrijd gaat door. Voorlopig met xc3xa9xc3xa9n man minder op het veld. Aan de kant staat de beoogde invaller van coach GB te roepen: niet praten praten praten, maar doen. De coaches duiken ieder met de supporters in hun eigen kleedkamers. De gezamenlijk douche is zondag. De wedstrijd is voorlopig onderbroken.

De vraag is natuurlijk ook wie eigenlijk de tegenstanders zijn van de drie coaches. Welke wedstrijd wordt eigenlijk gespeeld. Zijn er nog toeschouwers? Valt er nog wat te winnen? Welke coach heeft het eigenlijk voor het zeggen? Wie is de Baas?

Voor deze coaches zet ik Paul de Leeuw in met het lied: "Ik heb je lief", gezamenlijk te zingen door de drie coaches bij de persconferentie. De bijgevoegde tekstversie is iets aangepast.

Aangepaste tekst: Download ik_heb_je_lief.txt

"wordt vervolgd"?

Een dag van komen en gaan……….

Het is deze week een gaan-en-komen. Vorige week de aankondiging van het vertrek van collega-fractielid Maurice van Boxtel. Vandaag te horen gekregen dat Joop Bisselink zijn gezondheid een hogere prioriteit geeft dan een vervolg van een politieke actieve bestaan. Zijn opvolger (Jacques Broeders, ook Gemeentebelangen en reeds eerder wethouder alhier) staat in de startblokken om het stokje over te nemen.

Om redenen van gezondheid tijdig stoppen met je baan is niet iedereen gegeven. Voor beroepsbestuurders zoals wethouders is deze afweging wel te maken. Het is niet onverstandig om op tijd je leven een andere wending te geven als alle signalen die richting op wijzen. Een moedig besluit om een stap terug te doen en de luwte op te zoeken. Natuurlijk hangt een dergelijk besluit samen met de situatie waarin je verkeert: de druk en de tegenwerking uit de politieke omgeving, de kans op succes en falen van de onderhanden dossiers, de kritiek waar je mee te maken krijgt in de publieke ruimte. Het besluit om dit allemaal los te laten is niet makkelijk op de korte termijn maar zal op de lange duur ongetwijfeld positief voor de persoon en zijn directe omgeving uitwerken. Je eigen grenzen kennen en zelf kunnen bepalen hoe ver je wilt en kunt gaan is een belangrijke eigenschap van iemand die zichzelf goed kent en op tijd aan de rem trekt. Om deze redenen is een dergelijk besluit te waarderen. Het ga je goed Joop!

De opvolging van Maurice van Boxtel blijkt niet de route te doorlopen die uitgestippeld was. Er was niet goed op de regeltjes in de kieswet gelet. Een beoogd kandidaat staat klaar. Maar het loopt anders. Het invullen van de vacature wordt als eerste voorgelegd aan de kandidaat die het hoogst op de lijst staat. Een kandidaat die eerder de lijst voor gezien heeft gehouden en zichzelf uit de partij heeft gezet. Voor sommige mensen is het soms te veel gevraagd om te onderkennen wat de eigen grenzen zijn. Een eerder afscheid van de politiek wordt misschien omgezet in een mogelijke terugkeer in de lokale politieke arena. Een stap gemotiveerd uit het gevoel dat de eigen inbreng waarschijnlijk een belangrijke verbetering zal betekenen voor de Loonse politiek. Niet geremd door inschatting van de eigen mogelijkheden en onmogelijkheden wordt een gooi gedaan naar een plotseling vrijgekomen zetel. Vroegere onderschreven beloften worden opzij geschoven. Formeel bestaat er recht op de vrijgekomen zetel en dus "gaan we er voor; de beuk erin!". Ook is de zetel wellicht interessant voor een nieuwe toekomstige partij in Loon op Zand. "Wij staan voor u klaar om het pad naar de verkiezingen te effenen".
Laat ik toch maar blijven hopen dat het gezonde verstand en de redelijkheid de politieke teleurstelling en de emotie overwint.

Vandaag was het tevens een historische dag. De dag van verandering. De dag van hoop, enthousiasme, optimisme en inzet. De dag van Obama. Ik hoop over 4 jaar inderdaad met een positief gevoel terug te kunnen kijken op deze dag van belofte.

UNDER PRESSURE / Queen

Tekst: Download Under_Pressure.txt 

Vertrek van Maurice van Boxtel

Collega raadslid Maurice van Boxtel verhuist naar Dongen. Dat is heel jammer. Ook voor Maurice een hele stap. De bekendmaking van zijn vertrek vond plaats op de nieuwjaarsbijeenkomst van de PvdA in "Ons Cafxc3xa9" in Kaatsheuvel. Gelukkig was er een camera aanwezig. Vandaar hieronder de weergave van zijn verhaal.

Een bank die omvalt

Omgevallen_bank_450338Wat doe je met een bank die omvalt? Een bank die kennelijk niet meer waardevol gevonden wordt. Waar men ook geen 6 euro voor over heeft om netjes af te leveren bij de milieustraat? Natuurlijk hebben we het niet over Fortis.

Meenemen? Teruglopen met je hondje om de auto te pakken en de bank cf. normale fatsoensnormen wegbrengen naar de milieustraat?

Of?…………….

Omgevallen_bank_rechtgezet_450338Natuurlijk gewoon rechtzetten zodat langslopende wandelaars nog eens lekker kunnen genieten van het uitzicht op de Tilburgse gronden. Tilburg, de stad met de fantastische banken voor iedereen.

Zolang de rechtmatige eigenaar deze bank niet komt terughalen is het ook genieten van de vergezichten op Loon.