Een tenenkrommende vergadering

Tenen4

Dat was de reactie van iemand die op de publieke tribune zat na de commissievergadering Welzijn. Het ging over van alles, maar soms ook over helemaal niets. Natuurlijk weer met de nodige vergaderregeltjes die door iedereen met voeten getreden werden, en soms terecht, ook met het doel enige leven in de brouwerij te brengen. Belangstellenden die voor een bepaald agendapunt tijd hadden vrij gemaakt werden niet bediend. De wethouder bleek niet aanwezig te kunnen zijn. En sommige discussies horen nu eenmaal in aanwezigheid van de wethouder te worden gehouden (vinden sommigen die een lijntje met de wethouder hebben). Toevallig ging het deze avond ook over burgerparticipatie. Gelukkig dat er vanavond weinig burgers te bekennen waren die kwamen participeren. We hadden anders heel wat uit te leggen.

Allochtoon in Loon

Je bent het of je bent het niet. Maar nauwkeurig onderzoek heeft tot de conclusie geleid dat ik me mag rekenen tot de groep allochtonen. Ik ben dus geen autochtoon. Ik ben een allochtoon. Diep in mijn hart wist ik dat al. Ook mijn omgeving gaf dat wel eens aan. Soms wist ik daar geen reden voor te vinden, maar nu weet ik het helemaal zeker.  Ik ben namelijk te rade gegaan bij het enige instituut in Nederland dat alles zegt te weten: het Centraal Bureau voor de Statistiek, kortweg het CBS genoemd. Volgens dit geleerde instituut is een allochtoon iemand van wie xc3xa9xc3xa9n van de ouders in het buitenland is geboren of iemand die zelf in het buitenland is geboren. Mijn ouders en mijn persoon zijn buiten Nederland geboren. Wij voldoen aan de definitie van allochtoon. Nu heb je westerse en niet-westerse allochtonen, maar dat is meer voor de schriftgeleerden onder ons. Je hebt allochtonen en je hebt autochtonen. Duidelijker kan het haast niet. Zo iets als: je hebt migranten en je hebt kaaskoppen. Of: je hebt hun en je hebt wij, ….of etc…..

Om met mijn eigen waarheid voor de dag te komen: IK HEB EEN GRONDIGE HEKEL AAN HET GEBRUIK VAN DEZE TERMINOLOGIE!! Allochtonen en autochtonen hebben namelijk iets gemeen. Het zijn gewoon Nederlanders. En je hebt Nederlanders van vele soorten: Nederlanders van boven de rivieren, Nederlanders uit Tilburg, Lithoyen, Amsterdam, Friesland, Marokko, Turkije, Indonesixc3xab, noem maar op. Het gebruik van de term betekent eigenlijk ook dat je het hebt over 2 bevolkingsgroepen: autochtonen en allochtonen, terwijl het in feite om dezelfde groep hoort te gaan. Het is soms vechten tegen de bierkaai. Gelukkig weet ik mij nu vertegenwoordigd door vluchtelingenwerk in het zogenaamde participatiepanel wat in deze gemeente ingesteld wordt voor de WMO. Mijn eerste advies aan mijn vertegenwoordiger zou zijn: laat de gemeente het huiswerk overdoen over wat zij verstaat onder het begrip allochtoon!

Allochtonen_1 

Triangulatie

Naast mijn raadslidmaatschap, wat eigenlijk gewoon een nevenfunctie is, doe ik andere dingen om mijn kost te verdienen. Als nieuwsgierige onderzoeker in het dagelijkse leven kom je veel dingen tegen die tot nadenken dwingen. Zo was een van de begrippen waar ik deze week uitvoerig mee bezig ben geweest het begrip "Triangulatie".

Triangulatie is een manier om informatie op geldigheid te toetsen. Dat doe je door de informatie en de gegevens die je hebt met minstens twee andere bronnen te vergelijken. Op deze manier vergelijk je de relatieve waarde van jouw informatie in vergelijking met andere informatiebronnen.

Het begrip komt uit de wiskunde. Het is een oud begrip, toegepast bijvoorbeeld door ontdekkingsreizigers die met behulp van driehoeksmeting steeds een positie konden bepalen. Waar zitten we precies?

 

Driehoeksmeting

Daarnaast zie je begrip ook terugkomen in bijvoorbeeld de tuinbouw: trianguleren of driekhoeksenting:

Enting

Toen ik na een studiedag weer op de gewone aarde belandde met het begrip trianguleren in mijn tas werd de dagelijke politieke werkelijkheid weer mijn deel. Persberichten over Triangel, een aangezegd ontslag van de directeur en een vertrouwelijke meeting met de wethouder over deze kwestie.

In mijn vorige log (21 maart) heb ik het e.a. over Triangel neergezet. Nu zijn er actuele processen bezig waar ik geen vat op heb en niet begrijp. Dat is zeer onbehaaglijk waar dus nog de nodige werk verzet moet worden. Ongewild maar begrijpelijk leg ik verband met het begrip trianguleren: wat is geldig en wat is niet geldig aan informatie waar ik mee geconfronteerd word. Welke drie invalshoeken helpen mij die actuele werkelijkheid te beschrijven? Wat is de positie van de raad in dit verhaal? Of gaat het alleen om enten en weer aan laten groeien?