Extra Afvalkrant: extra duidelijk?

Afval_ruimte1

Het zal niet waar zijn. Krijgen we dan toch allemaal een 240 liter restafvalbak?  Dat was een vraag van enkele inwoners… Het antwoord moest ik hen tot nu toe schuldig blijven. Ik vind het genant worden. Ik wil er niet meer over zeuren. Ik wil gewoon dat er helder en ondubbelzinnig gecommuniceerd wordt. Mijn 240 liter papierbak is mij wel toegezegd maar staat misschien wel op losse schroeven. Ergens los ik onderstaande toezegging per mail.

"In antwoord op uw vragen het volgende.
Vanwege de grote toestroom van vragen heeft de beantwoording meer tijd gekost dan gewenst. Hiervoor onze excuses.
– Uit onderzoek is gebleken dat in veel gevallen de papiercontainers een behoorlijke restcapaciteit hebben. Zij worden in veel gevallen dus bij lange na niet vol aan de straat gezet. De ruimte in de papierbak hoeft overigens niet te worden gehalveerd. U kunt ook kiezen voor een papiercontainer met een inhoud van 240 liter of zelfs geen container. Dit dient u handmatig aan te geven op de antwoordkaart."

Ik ga weekend vieren en dromen over grote papierbakken en kleine bakken voor mij restafval. (Nee toch maar niet. Andere dromen zijn leuker)

Vooruitkijken, maar wel af en toe ook achterom kijken

De afgelopen week zijn de eerste vergaderingen geweest als voorbereiding voor het vaststellen van de gemeentelijke begroting van 2009. Hoe gaan we met de portemonnee om van de gemeente? Wat gaan we de komende jaren met het geld van de gemeente doen. Welke nieuwe plannen kunnen we betalen?  Wat doen we met al onze wensen? Wat doen we met al het geld wat tot nu toe gespaard is en in reservepotjes zit?

We moeten vooruit kijken: naar het jaar 2009 en liefst nog een paar jaar verder in de vorm van een zgn. meerjarenbegroting.

Om de keuzes en de beslissingen voor volgend jaar goed te kunnen nemen zal eerst het een en ander aan papier moeten worden doorgeworsteld. Ieder jaar weer een enorme tijdsverslindende klus: voor de professionele ambtenaars die deze papieren produceren (die het ook professioneel doen, dat moet gezegd!), voor de professionele bestuurders in de personen van de wethouders en burgemeester (die de keuzes weer professioneel voorleggen) en voor de volksvertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen (die er professioneel mee om (moeten) gaan).

In de brei aan woorden, plannen en voornemens zijn er af en toe zaken die er uit springen en mij opvallen.

Dit keer blijft mij een grafiek bij die ik hieronder afbeeld. In deze grafiek wordt de stand van de spaarpotjes van de gemeente afgezet: hoeveel geld hebben we per jaar in de reservepotjes zitten. In de grafiek is weergeven wat ieder jaar begroot is (wat we denken te hebben aan reservepotjes) en wat we uiteindelijk bleken te hebben (achteraf vastgesteld ).

Reserves_verloop_470x174_2 Uit deze grafiek blijkt dat de gemeente ieder jaar mxc3xa9xc3xa9r geld in de potjes heeft zitten dan werd verwacht. Een ruwe berekening over de afgelopen 10 jaar: per jaar gemiddeld 5,6 miljoen euro!

Aan zo’n bedrag kan je verschillende conclusies verbinden. Bijvoorbeeld dat niet al het werk is uitgevoerd wat je van plan was (te veel hooi op je vork willen nemen, er blijft veel op de plank liggen). Of een te grote voorzichtigheid in het opstellen van de jaarlijkse plannen. Of niet verwachte meevallers. Of een combinatie van dit alles?

Waar ik wel aan denk zijn de zware bezuinigingsoperaties van een jaar of vier geleden. Op 22 juli 2004 heeft de toenmalige raad besluiten genomen over een ombuigingspakket: bezuinigen voor een bedrag van 1,4 miljoen euro in 2004 oplopend tot 1,7 miljoen in 2008. De effecten daarvan zijn nu nog zichtbaar. De volgende vraag doemt ook op: Was een dergelijk bezuinigingspakket nodig geweest in die omvang? Wie durft het antwoord te geven?

Is de gemeenteraad in staat om hier ook lessen uit te trekken? Misschien toch wel relevant om af en toe ook eens achterom te kijken en conclusies te verbinden aan de besluiten die voor de toekomst genomen worden.

Een paswijzer om jaloers op te worden

PaswijzerAls raadslid let je niet alleen op wat er binnen je eigen gemeente gebeurt. Je kijkt ook buiten de eigen gemeentegrenzen. Per slot van rekening hoef je niet alles zelf uit te vinden. Wat mij al langer opviel in Waalwijk is bijvoorbeeld het succes van de " PasWijzer". De paswijzer is een pasje dat bedoeld is voor inwoners met een minimum inkomen. Met dit pasje krijgen de mensen het wat makkelijker om met allerlei activiteiten mee te doen. Het is bedoeld om de mensen te stimuleren om aan de samenleving te blijven deelnemen. Zo krijg je flinke kortingen bij zwembaden, sportscholen, theater, bibliotheek, lidmaatschap sportverenigingen.

In Waalwijk hebben ze het goed voor elkaar. Het wordt tijd dat ook onze gemeente dit voorbeeld gaat overnemen. Een aandachtspunt voor de komende begrotingsbehandeling! Zeker weten dat ook andere politieke partijen hier in de gemeente met jaloerse blik richting Waalwijk hebben gekeken.

Het moet niet zo moeilijk zijn om bij Waalwijk aansluiting te vinden. Hun ervaring plus de gemeenschappelijke sociale dienst (ISD) moet borg kunnen staan voor een snelle en geruisloze invoering in Loon op Zand.

Ook een kijkje nemen in Waalwijk: zie bijvoorbeeld hier

In Loon op Zand wordt met een zogenaamde subjectsubsidie gewerkt. Zie hier wat dit in de praktijk betekent. Voor deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten is, afhankelijk van het inkomen, maximaal 90 euro per jaar/per persoon beschikbaar.

voetnootje:
(Even voor alle duidelijkheid: De paswijzer wordt in Waalwijk uitgevoerd door het eigen gemeentelijke lokale loket en niet door de ISD. Het Waalwijkse gemeentebestuur heeft er daardoor ook directe invloed op.)

Het komt allemaal goed op de Gildeweg…..

Gildewegsp_a0092

"De aanbesteding is gearrangeerd op 19 september 2008 (+ 15 dagen bijtellen voor bezwaren), dus normaliter kan medio oktober tot uitvoering gekomen worden…….."

Gildewegsp_a0093

"We zullen de aannemer vragen alert te zijn bij regenval en het ontstaan van plassen, zodat de gemeente tijdig een zuigwagen kan sturen om de overlast te verzachten……"

Update 31 oktober 2008

Het komt allemaal goed als het aan de gemeente ligt. In een brief van 31 oktober aan de bewoners van de Gildeweg wordt het volgende meegedeeld: Het inrichtingsplan wordt aangepast, mede in overleg met enkele bewoners. Het gaat dan om de volgende zaken:

  1. Er worden andere bomen geplaatst dan eerst was voorgenomen. Geen Moeraseiken (te groot) maar Amberbomen.
  2. Beplanting langs Gildeweg/Rentmeesterstraat wordt vervangen door gras i.p.v. de heesterbeplanting.
  3. De Gildeweg wordt ingericht als 30km zone.
  4. De busroute zal via de Hydra lopen.

De Gildeweg zal worden geasfalteerd. Mochten de bewoners nog vragen hebben dan kunnen zij tot 7 november reageren.

Kortom: Na 7 november komt het zeker allemaal goed. Voor de brief: klik op onderstaande verwijzing om de brief te lezen.

Download brief_inrichting_molenwijck_2_31okt2008.jpg

Wow: Een kerstkadootje van 50 euro voor de minima

50eurobiljet Vanuit de PvdA-fractie in de 2de kamer is door Hans Spekman een mooi presentje bedongen voor de minima: Vxc3xb3xc3xb3r kerst 50 euro voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon. Een meerderheid in de 2de kamer staat achter deze extra inkomensondersteuning, zoals dat heet. Het geld gaat naar de gemeente toe. De gemeente zal dit vervolgens op een of andere manier naar de mensen toe moeten geleiden. Hoe dat gebeurt staat nog niet vast. Wethouder Ligtenberg zegde in ieder geval toe dat wat hem betreft dit ook in deze gemeente mogelijk gemaakt moet worden. Hij zal zich er persoonlijk voor inzetten om het college te overtuigen. Het is een mooie meevaller zo vlak voor kerst in de dure decembermaand.

Het aardige is dat naast alle extra geldstromen voor banken en verzekeringsbedrijven in deze tijd van de kredietcrisis deze extra geldstroom voor de minima al voor de zomer is vastgesteld. In Loon op Zand gaat het om een totaalbedrag van xe2x82xac 52.277.

De lokale PvdA-fractie zal natuurlijk Ligtenberg ondersteunen om alles op alles te zetten om het geheel vxc3xb3xc3xb3r kerst rond te krijgen. Het doet er immers toe dat de PvdA vertegenwoordigd is in de gemeenteraad xc3xa9n in de tweede kamer xc3xa9n in het kabinet.

(Zie ook http://www.loonopzand.pvda.nl/ voor het amendement en de brief van staatssecretaris Aboutaleb)

Interview RTV MiddenBrabant (Eric Dankers): 30 oktober 2008 over het extraatje

Download RTVMB_30okt2008.mp3

Kliko's: tijd voor een verstandig besluit

Miniminiklikoos_wit_470x114

Als de gemeente nu niet van kleur verschiet weet ik het niet. Maar het wordt tijd om nu echt een pas op de plaats te maken. Het lukt kennelijk niet om het nieuwe afvalbeleid ook helder en duidelijk te maken en in te voeren.

Kliko_krant330x131

Zie het Brabants Dagblad van 8 oktober, editie West, Tilburg plus

Overigens begreep ik nu dat de grote papiercontainer toch mogelijk wordt gemaakt. Een hele boel inwoners zullen daar blij mee zijn. Maar wat nu te doen met de eerder opgegeven voorkeuren door deze inwoners?

De PvdA gaf dit voorjaar het volgende commentaar en advies aan het College:

19 mei 2008

Wij zijn er voor om een stap op de plaats te maken en de nieuwste ontwikkelingen op te nemen in nieuw beleid. Dat betekent voorlopig een aanbesteding voor een jaar aan te gaan om het huidige systeem te handhaven. Vervolgens dit jaar de tijd te nemen om het huidige afvalstoffenplan bij te stellen en verder te onderbouwen en ook serieus het draagvlak bij de bevolking erbij te betrekken.

Dit advies is nog onverkort van kracht. Beter ten halve gekeerd dan…

Onderbreek nu het huidige invoerplan voor een paar maanden en zet goed op een rijtje wat je als gemeente nu werkelijk wilt. Luister dan ook goed naar alle reacties die je gehad hebt. Wees blij met zoveel betrokkenheid en leer ervan. Achter iedere vraag en klacht schuilt meestal een gratis advies!

Tijd voor een time-out.

(afbeelding kliko’s uit: www.kliko.nl)