De R zit in de maand

4rNee, niet de R van de laatste 4 maanden, en ook niet de 3-R’s van Rust, Reinheid en Regelmaat, oftewel hoe voed ik mijn kind op.

Nee het gaat om de R’s die je af kan spreken als gemeente om te volgen als je met externe partners in zee wil gaan. Zoals bijvoorbeeld het geval is met de overgang van de Triangel naar de Twern. Welke lijn volg je? Hoe doe je dat?

Stel je wilt al het sociaal-cultureel werk wat nu door de Triangel verzorgd wordt onderbrengen in een grotere organisatie zoals de Twern.

De eerste R gaat over de Richting die je wilt afspreken met je (toekomstige) partner (De Twern). Welke richting wil je volgen? Welke visie ligt hieraan ten grondslag? Waar kies je als gemeente voor? Meer jongerenwerk? Meer ouderenwerk? Of meer werk in de buurten verrichten? Waar liggen de accenten?

De tweede R gaat over de Ruimte die je als gemeente de nieuwe partner wil gunnen. Vertrouw je deze nieuwe uitvoerder genoeg dat je het werk volledig kan uitbesteden op basis van prestatieafspraken. Wat wil je bereiken? Wat gaat de uitvoerder (de Twern) ervoor doen en wat gaat het kosten? Een ander moeilijk woord hiervoor is "budgetsubsidixc3xabring". Dus niet voortdurend met de uitvoerder willen bemoeien als je er goede afspraken mee gemaakt hebt.

De derde R gaat over de Resultaten die bereikt (moeten) worden. Hoe ga je deze resultaten vastleggen, in beeld brengen. Welke resultaten ga je vastleggen. Bijvoorbeeld minder getreiter in een wijk, of minder overlast van hangjongeren of hangouderen.

De vierde R heeft te maken met Rekenschap: hoe legt de nieuwe partner verantwoording af over de resultaten? Wat is er bereikt en wat heeft het allemaal uiteindelijk gekost? Rekenschap over Resultaten. Rekenschap om van fouten te kunnen leren, om te laten zien of je de doelen hebt gehaald en om als gemeente bij te kunnen sturen.

Deze uitgangspunten spelen een rol bij de feitelijke invulling van het fusieproces van Triangel naar de Twern. De volgorde daarbij is belangrijk: niet eerst fuseren en dan pas kijken naar de invulling van deze 4R’s. Maar eerst duidelijk maken als gemeente hoe je deze R’s wil invullen.

Ook voor het personeel is het uitermate belangrijk te weten waar zij aan toe zijn. Het kan niet zo zijn dat na drie maanden blijkt dat er toch weer een hele andere invulling gegeven wordt aan hun functies.

Bovenstaande boodschap is door de raadscommissie Mens en Maatschappij aan het College meegegeven. We wachten af wat er de 18de op tafel komt. Er blijft nog te veel ongewis.