Festival Wereldwijd 2009 in Loon op Zand

Laten we over de grenzen van Loon op Zand heenkijken. Dat kon heel goed op Festival Wereldwijd. Alleen begon het wat nat, wat heet: het plenste bij de opening. Stug doorzetten want de buienradar vertelde dat er tenminste nog een paar mooie zonnige uurtjes zouden komen.Ww1_nat_p1070410_480x360

Het was natuurlijk goed schuilen bij zoveel lekkere hapjes in de buurt.Ww2_dolunay_p1070412_480x360

Ww3_p1070427_480x360_2

In de Kuip, belangeloos ter beschikking gesteld, vonden de optredens plaats.

Ww4_p1070448_480x360

Een vleugje Afrika en een vleugje Molukse sferen, uit Waalwijk: "Satu Ikatan Tali".

Kortom: Het was weer heel gezellig. Halverwege de middag kwam het zonnetje nog door en konden de hangtafels buiten gezet worden.

Er kan ook nog gekozen worden! Welke milleniumdoel vind je het belangrijkst?Ww5_milleniumdoelen_480x256_3

De VVD-fractie had een duidelijke keuze:

Een indruk van de verschillende keuzes is te vinden op de website van GroenLinks-Loon op Zand met nog meer achtergrondinformatie!

Nu de gemeenteraad nog!

Evaluatie invoering kliko's een Hamerstuk?

Hamerstuk_200In de raadscommissie Fysiek Milieu en Omgeving stond de evaluatie van de invoering van het nieuwe "kliko" systeem op de agenda. Natuurlijk een beladen onderwerp. Want wat ging er eigenlijk goed? In ieder geval lag er een keurig rapport met een beschrijving van het totale project en het aangeven van de pijnlijke plekken: daar waar het fout gegaan is. Prima materiaal om nog eens goed met elkaar door te nemen. Zeker nu er een overschrijding van ruim 2 ton heeft plaatsgevonden.

Tot mijn grote verbazing en verbijstering hoor ik echter tijdens de behandeling dat wat Lijst Loon op Zand (Van Es) betreft en ook Gemeentebelangen (Van Laarhoven) er verder geen bespreking in de Raad hoeft plaats te vinden. Er is genoeg over gezegd. Klaar?

Dat lijkt me wat al te voortvarend en wijst ook een beetje op "duik"-gedrag. Want het gaat niet alleen om geld. Gelukkig was de rest van de commissie wel overtuigd van de noodzaak hier een bespreekstuk in de raad van 25 juni te maken.

Het evaluatierapport is hier te downloaden:

Download 20090610_evaluatie_invoering_nieuw_afvalstoffenplan.doc

Hoeveel ontsluitingen in Loon op Zand?

Brug_n261_450x160

Een ontsluiting kan in centimeters worden uitgedrukt. Voldoende ontsluiting wordt vrijwel altijd gevolgd door een blijde gebeurtenis. In Loon op Zand worden ontsluitingen ook uitgedrukt in "varianten". Of dit een blijde gebeurtenis tot gevolg heeft blijkt over enkele maanden. De een na de andere variant werd op de lang verwachte info-avond op het scherm getoond. Een jarenlange discussie moet immers tot een goed eind gebracht worden. De Wetering zat vol: ca. 200 ipv de 80 die verwacht werden volgens een dienstdoende horeca-medewerkster.

Het begrip ontsluiting komt ook voor in de informatiewetenschappen: "Het vindbaar of toegankelijk maken van informatie". Aan dit laatste wordt mondjesmaat tegemoet gekomen. Binnen korte tijd kwam er zoveel informatie los over allerlei verschillende varianten dat sommigen door de bomen het bos niet meer zagen.

De bedoeling zal goed zijn geweest maar eerlijk gezegd werden in veel te rap tempo 6 verschillende varianten getoond over de wijze van ontsluiting van het kerkdorp. Tussentijds kwamen er nog drie varianten bij: de ondernemers van de Hoogt deden nog een duit in het zakje. Gilde Ambrosius, bracht de van Riel variant onder de aandacht en Marja van Trier vroeg aandacht voor een variant die al eerder gepresenteerd was aan de provincie.

De inwoners zullen in ieder geval via de plaatselijke media in kennis worden gesteld van de getoonde varianten (met tekst en uitleg).  Dit zegt de wethouder toe. De wethouder gaat er ook van uit dat in 2009 een keuze gemaakt zal worden door de gemeenteraad.

Over de varianten valt op dit moment weinig te zeggen. De varianten met een tunnel/viaduct bijde Hoge Steenweg worden als de kostbaarste neergezet. Verder valt op dat de Bergstraat in bijna alle gevallen afgesloten wordt voor verkeer. Een conclusie over de varianten is nu nog niet te geven. Wel blijkt dat er weinig aandacht is voor verkeersluwe maatregelen op de Kloosterstraat. Maatregelen die nu al genomen kunnen worden om het sluipverkeer uit het achterland (Udenhout, Oisterwijk) te ontmoedigen.

Een belangrijke vraag blijft bij mij wel hangen: Wat is eigenlijk het nut en de noodzaak van een zuidelijke aansluiting op de N261, als we vanuit Molenwijck via de ontsluitingsweg redelijk snel via de Kasteellaan en de Bechtweg de N261 op kunnen. Tegelijkertijd houden we de Hoge Steenweg open met een viaduct/tunnel naar Kaatsheuvel. Samen met maatregelen die het sluipverkeer tegengaan kan Loon op Zand zich profileren als een toeristisch aantrekkelijk kerkdorp in een verkeersrustige omgeving voor de echte bezoekers. De kosten die bespaard worden met het schrappen van de geplande directe aansluiting op de N261 kunnen aangewend worden voor de aanleg van een mooie ongelijkvloerse kruising (viaduct, tunnel, brug) bij de Hoge Steenweg.

Een kritische kanttekening bij deze avond mag zeker wel geplaatst worden als het gaat om het laten zien van het kostenplaatje van de verschillende varianten. Bij dergelijke kostenplaatjes zijn veel mitsen-en-maren te bedenken. Die problematiek ligt op het bordje van de gemeenteraad. Op die plek worden afwegingen gemaakt en bepaald of iets wel of niet betaald kan worden.  Op dat moment moet ook gekeken worden naar mogelijke extra financieringsbronnen en naar de prioritering van bestaande projecten.

Positief op deze info/avond is de hoge opkomst en de getoonde betrokkenheid. Gelukkig maar.