Op werkbezoek: st. Sportzaal xe2x80x9cde Westkantxe2x80x9d

Westkant2

Verontruste gebruikers van de sportzaal de Westkant hadden het nodige te vragen aan de raadsleden van de gemeente. Een sluiting van de Westkant dreigde volgens de gebruikers. Waar moet dat dan heen de komende tijd?

Na een rondleiding door de Westkant, sportaccomodatie en onderwijsaccomodatie, kwamen de problemen op tafel.

probleem 1: Vertrek van ROC als huurder

ROC zal waarschijnlijk als huurder vertrekken waardoor het gebouw voor een belangrijk deel leeg zal staan. Is het gebouw dan nog te exploiteren? Wat zal het verlies aan inkomsten zijn voor de gemeente? Een reden om het geheel maar op te geven?

Over wat er precies gaat gebeuren met de ROC als huurder was niet duidelijk. Ook de financixc3xable gevolgen moeten snel duidelijk gemaakt worden.

probleem 2: Westkant niet in accomodatiebeleid?

Bureau Marktplan (accomodatiebeleid) zou de Westkant al afgeschreven hebben in hun voorbereidende notities tot nu toe. Westkant komt helemaal niet meer voor in de plannen. De aanwezige fracties ( Gemeentebelangen, PvdA, CDA en VVD) reageerden verbaasd omdat hierover absoluut nog geen besluiten zijn genomen. Waarschijnlijk heeft men gekeken naar de sociale-culturele component die in het Bruisend Dorpshart zijn geprojecteerd. Daar wordt de Westkant inderdaad niet in genoemd. In ieder geval is door de plaatselijke aanwezige politici benadrukt dat op dit moment hierover niets is vastgesteld.

probleem 3: Gebruik Westkant verbreden

Gebruik van de Westkant: zijn er meer mogelijkheden om dit totale complex in te zetten voor wijkgericht werken en buurtaktiviteiten? Wijkgericht werken zal bijvoorbeeld ook in het kader van de WMO veel meer benadrukt worden.

Wat betreft de sport: Niet alleen de sport zelf maar ook het verenigingsgebeuren moet meegewogen worden bij het accomodatiebeleid: de eigen inbreng van de vrijwilligers, flexibiliteit, eigen beheer, lage prijzen, laagdrempeligheid, toegankelijkheid, zijn allemaal factoren die de verenigingen in de Westkant hebben.

probleem 4: Communicatie met gemeentebestuur

Duidelijk is geworden dat de gebruikers meer dan tot nu toe bij de plannen voor het accommodatiebeleid betrokken moeten worden. Voordat de plannen bij de raadsleden komen zullen deze voorzien moet zijn van commentaar van de verschillende gebruikersgroepen. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld wel met de WMO-voorstellen. Kennelijk voert de gemeente hierin geen eenduidig beleid om de burgers bij dergelijke beleidsprocessen te betrekken (Bij de ene wethouder wel, bij de andere niet?)

Het was een vruchtbare informatieve avond, zowel voor de organisatoren als de genodigden. Slotconclusie mijnerzijds:

  1. Gemeente moet nog beter communiceren met de burgers.
  2. Accomodatiebeleid integraal benaderen, d.w.z. niet alleen naar de aktiviteit zelf kijken maar ook het gebeuren er om heen (verenigingscultuur, wijkgebeuren, andere beleidsvelden erbij betrekken)
  3. Bij gemeentelijk beleid dezelfde lijnen volgen bij het betrekken van de burgers bij beleidsontwikkeling.

Overigens bestond er tussen de politieke partijen weinig verschil van mening over de belangrijkste punten die besproken zijn.

Aanvullingen, commentaar en verbeteringen op het bovenstaande zijn van harte welkom via onderstaande reactiemogelijkheid.

Kasteelwei of Parkeerwei?

Parkeerwei

Soms kunnen problemen goed samengevat worden door deze treffend in een enkele zinsnede neer te zetten. Zo kan je een hele avond praten over het behoud van een mooi stukje groen in het dorp, discussies over opzetten, onderzoek naar doen, agendapunt van maken, etc. Maar opeens is daar dan die eyeopener, die pakkende zin waar het allemaal om draait, het dilemma: Kasteelwei of Parkeerwei? Het probleem samengebald tot een dichotomie, een ja-nee stelling.  Wat is het antwoord? Gaan we door met het scheppen of instandhouden van weideplaatsen of van parkeerplaatsen? Het lijkt daarmee een oplosbaar probleem. Je kiest of het xc3xa9xc3xa9n of het ander. Hoeveel stemmen krijgt de xc3xa9xc3xa9n en hoeveel stemmen krijgt de ander? Het probleem wordt daarmee schijnbaar gereduceerd tot een ja/nee verhaal. Schijnbaar?  Maar welke vergelijking zit er verborgen in de vraagstelling? Gaat het wel om vergelijkbare grootheden? Zijn het geen appels en peren? De xc3xa9xc3xa9n heeft het over behoud van een mooi stukje grond, terwijl de ander zich opdringt met zijn mooie mobiel. In essentie lijkt het te gaan om een omruil: het ene stukje grond voor een ander stukje grond. Toch denk ik dat het om een niet gelijkwaardige ruil gaat. Het behoud van een stukje authentieke grond met een hoge belevingswaarde als oplossing voor een authentiek hedendaags probleem met een hoge gemakswaarde: je auto kwijt kunnen. Er moet een hierarchie van waarden zijn: Zijn er waarden die waardevoller zijn dan andere waarden? Die vraag doemt op als de tegenstelling Kasteelwei versus Parkeerwei gelanceerd wordt. Het antwoord moeten we misschien wel opgraven?

Klasje

Klasje

Eigenlijk is het niet leuk om toegesproken te worden door een wethouder die de Raad als een verzameling van 19 pseudo-wethouders bestempeld. Een gemeenteraad die kennelijk op de stoel wil zitten van de echte wethouders. Een raad wiens rol vooral nadrukkelijk besproken moet worden in het bestuurlijk proces.

Na deze ontboezeming voelde ik me ingepakt als een klasje amateurs. Amateurs die hun plaats moeten weten.

Misschien moeten we het toch wat indringender hebben over de rol van de onderwijzers voor de klas.