Wetenschappelijk gehalte?

Uitslag_kasteelweide_200x113

Dat er over de Kasteelwei al jarenlang een discussie gevoerd wordt is geen nieuws voor de mensen in Loon op Zand. De PvdA heeft de inwoners de vraag voorgelegd wat er met de Kasteelwei moet gebeuren. Uit dit onderzoek komt een heel duidelijk beeld naar voren: "Maak de Kasteelweide toegankelijk maar niet voor auto’s" luidt kort en duidelijk de boodschap.

Helaas zijn burgemeester en wethouders (het College) kennelijk niet erg gelukkig met deze uitslag. Nee, de vraagstelling van het onderzoek was eigenlijk te eng. Er is een parkeerprobleem in de kern Loon op Zand en dat probleem is niet bij de vraagstelling betrokken. Conclusie: de resultaten zijn interessant maar als College vinden we dat de parkeerproblematiek opgelost moet worden door parkeren op de weide toe te staan. Met andere woorden: met alle respect voor de ruime meerderheid in Loon op Zand die juist geen auto’s op de wei wil hebben kiezen we als College voor de optie die door een grote meerderheid van de bevolking juist wordt afgewezen.

Voor alle duidelijkheid: in het onderzoek heeft men kunnen kiezen voor de optie om parkeren op de wei mogelijk te maken. Door deze keuze ook in het onderzoek duidelijk aan de inwoners voor te leggen is de parkeerproblematiek zeker een afweging geweest bij het maken van een keuze. Een grote meerderheid van de inwoners heeft een andere keuze gemaakt. Daarmee geven zij in feite aan dat een oplossing voor de parkeerproblematiek in ieder geval niet op de Kasteelwei moet worden gezocht!

De discussie gaat nog even voort. Er is nog geen punt achter gezet. Er komt zelfs nog een informatieavond.

Twijfel_onderzoekVerbazing is er wel naar aanleiding van wat in de krant gemeld wordt over het onderzoek. "Het College is niet overtuigd van het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek". Navraag leert dat deze uitspraak via wethouder Waijers in de wekelijke ontmoeting met de pers is ge-uit.

Twijfels over het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek? Natuurlijk is het geen wetenschappelijk rapport. Het is een praktijkonderzoek. Maar ook bij dit type onderzoek hoor je alle wetenschappelijke zorgvuldigheidsregels in acht te nemen. De Wetenschapswinkel is bij uitstek in staat gebleken om dit als onafhankelijk orgaan te bewaken. De positie van de Wetenschapswinkel staat heel duidelijk weergegeven in het rapport .

Door twijfels te uiten over het wetenschappelijk gehalte van een rapport, zaai je ook twijfel over de integriteit van de onderzoekers en van het onderzoek. Dat is een zeer kwalijke zaak. Zeker als je niet als College bent ingegaan op de concrete uitnodiging van het PvdA bestuur om het rapport mondeling toe te lichten. Je had dan immers vragen hierover kunnen stellen. Als je twijfels hebt zegt dat dan rechtstreeks in het antwoord aan de PvdA en doe dit niet via de pers!

In ieder geval ben ik ook wat gelukkiger nu ik weet dat het College de wijsheid in pacht schijn te hebben om te beslissen of een onderzoek wel of niet een voldoende wetenschappelijk gehalte heeft.

Het laatste woord over de Kasteelweide is nog niet gezegd.

Bijna midden augustus en er gebeurt niks?

Er gebeurt van alles. Hier in de gemeente. Welke gemeente? Hoe heten we ook alweer? Kaatsheuvel, LoonopZand, gemeente De Efteling, Kaatszand, Loonsheuvel? En waar ligt de Moer ook alweer? De zomervakantie begon voor enkele lokale politici met een behoorlijk identiteitscrisis. Ik hoop dat het overvloedige zonlicht en de overvloedige regens voor enige verlichting en doorspoeling hebben gezorgd.

Efteling_topdrukte_autos_1

Bij de Efteling bleek er genoeg te doen, zowel binnen als buiten. Het weer was af en toe zo ideaal dat de parkeerplaatsen weer overstroomden en uitgeweken moest worden naar de Horst als noodparkeerplaats.  Een gevoel van meelij overviel mij toen ik er langs fietste en zag dat het toch een behoorlijk eind lopen was naar de ingang vanaf bordje F.

Af en toe zat er ook een schroefje of boutje los en hielden de Vliegende Hollander en/of de Python er te vroeg mee op. Of juist net niet wat betreft de Python. Gelukkig geen ernstige ongevallen hierdoor maar wel opvallend vaak in het nieuws.

Efteling_groenlinks_1

Ook op de burelen van de Efteling zelf is hard gewerkt. Als raadslid mocht ik een brief ontvangen van maar liefst 8 velletjes als reactie op geuite misnoegens van GroenLinks, net voor de vakantie. Een leuk stukje huiswerk voor de GL-ers? Maar ook het gemeentebestuur wordt aangesproken. De achterliggende vraag blijft toch misschien of behaalde winsten in het verleden een garantie zijn voor de toekomst? Welke toekomst en van wie? Het zal hierover nog wel even doorgaan. Is er niet een vrijetijdswetenschapper die op de Efteling wil promoveren? Een levenslang gratis abonnement zal zijn/haar deel zijn.

Het gras is gemaaid. Van de Kasteelweide. Geweldig. Het ziet er weer als een xe2x80x9cgroene biljartlakenxe2x80x9d uit. Ik heb me laten vertellen uit zeer betrouwbare bron dat de weide 2x per jaar onderhanden genomen wordt. De eerste keer heb ik gemist, maar de 2de keer is altijd net voor jeugdvakantiewerk en Kiosk Kraok.

Zelfs voor het Koningsschieten eind april is slechts maar een klein deel geschoren waar dKasteel2e schutters en de toeschouwers staan.

Ik heb ook begrepen dat het Kasteel uiteindelijk toch niet zo door de koper als de meest ultieme belegging werd gezien. Het zou weer te koop staan. Op girotel zag ik (toen girotel weer even functioneerde) dat mijn huidige stand een redelijk bod in de weg zou zitten. Hooguit het roestige hek zou ik kunnen betalen als de zaak geveild gaat worden, wellicht.

Intussen kwam ik in mijn mailbox allerlei hele en halve antwoorden tegen op vragen van de VVD-ers die niet op vakantie waren, cq. net van vakantie zijn teruggekomen. Cees vd Ven (GroenLinks) heeft zich intussen heel boos gemaakt over de manier van beantwoording van het College op de riool-doordringende vragen van de VVD. Een extra agendapunt staat ons weer te wachten op de eerstvolgende raadsvergadering. Gelukkig kan de VVD voor enige speelgenoegens binnenkort (xe2x80x98=op zxe2x80x99n Bisselinks) weer terecht op de Abraham Bloemaertstraat in Kaatsheuvel. Tenminste als er niemand met verlof gaat!

Aussemsflohr_tennis_small Op sportief niveau heb ik me deze vakantie ook redelijk kunnen (mis/ge)dragen. Samen met Wim Aussems heb ik het 2 rondes vol kunnen houden in de open Loonse kampioenschappen 2007. Een geweldig toernooi, aardige tegenstanders en heel veel mooi weer. Mijn plaats naast Wim was links (dat ligt voor de hand). We hebben tijdens de match af en toe doeltreffend van plaats kunnen wisselen: hij voor en ik achter of andersom. Tijdens de wedstrijd hebben we veel lokale politieke problemen niet besproken. We hebben gewoon lekker gemept.

De eerste uitnodigingen voor vergaderingen stromen weer binnen. Heb ik nog goede voornemens voor het komende raadsjaar? Ja die heb ik, maar die bewaar ik voor het volgend blogje. Eerst maar even kalm aan op gang komen.

Exit vakantie

Dossiers2_2

Voordat je het weet ben je weer een maand verder en kijk je terug op een geslaagde vakantie: ontspannen, niet ver van huis en vooral dingen doen waar je zin in hebt en ruimte voor kunt maken. Maar ook hier komt weer een (gepland) einde aan. Met hernieuwde energie (?) start je jezelf weer op. Het begin van weer een nieuw jaar betekent ook dat je de gelegenheid te baat neemt om je papieren "rompslomp" uit te dunnen en op te schonen.  Wat kan er uit en kan echt naar de groene container en wat moet bewaard worden? Welke onderwerpen blijven actueel en welke zijn achterhaald? Een uitsplitsing, sortering en schifting van alle onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest in de lokale politiek levert  eigenlijk op dat geen enkel onderwerp (van enig belang) afgerond weggestopt kan worden. Zo zie ik het WMO-dossier alleen maar groter en groter worden. Hetzelfde geldt voor het dossier Bruisend Dorpshart. dossier Kasteelweide, N261, peuterspeelzaalwerk, accommodatiebeleid, burgerparticipatie, verkeerscirculatie plannen, communicatie en voorlichting, begroting en financixc3xable verantwoording. Ik vergeet er vast nog een paar maar mijn gevoel zegt dat de agenda voor het komend jaar al weer grotendeels gevuld is. Ik hoop niet op herhaling van zetten. Nieuwe inzichten mogen van mij doorbreken en vooral het inzicht om ook heel goed het oor te luisteren te leggen bij de adviserende en betrokken burgers.