Sloop Fietsenwinkel Kerkstraat

Eindelijk is het dan zover. Na jaren praten en praten en praten is deze week de oude fietsenwinkel op de Kerkstraat in Loon op Zand gesloopt. Op deze plek wordt een nieuw appartementencomplex gezet door Amarant. Over een jaar staat het er. Achter het gesloopte pand zijn de contouren van de nieuwe huizen van het plan Berlaere / Castellanie al zichtbaar.

Fietsenwinkel1

Fietsenwinkel2

Informatieavond voor starters

Op verzoek van een vrijwilliger van de Kuip plaats ik het volgende bericht:

Wil jij binnenkort op jezelf gaan wonen, dan zijn er een hoop zaken die belangrijk zijn om te weten voordat je uiteindelijk de sleutel krijgt van je eigen woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van je huis, het betalen van je woonlasten, (huur)subsidiemogelijkheden en allerlei andere zaken die op je af komen als je op jezelf gaat wonen.

Om je op weg te helpen in deze nieuwe wereld en om al je vragen te beantwoorden als starter vinden er in De Kuip en Crossroads in samenwerking met woningstichting Casade een tweetal avonden plaats. Op deze avond geven de woonadviseurs van Casade je informatie over allerlei zaken die bij het zelfstandig wonen komen kijken en heb je de mogelijkheid al je vragen hierover aan hen te stellen.  Denk hierbij aan vragen over het woningaanbod, wachtlijsten, collectief bouwen en dergelijke. Ook met betrekking tot de kosten van het zelfstandig wonen kunnen de adviseurs je een deskundig advies geven.

Om je over de drempel te helpen is inschrijving als woningzoekende bij Casade tijdens xc3xa9xc3xa9n van deze avonden helemaal gratis. Een unieke kans voor jou als starter!

Grijp deze kans en kom op donderdag 12 maart naar de informatie avond in jongerencentrum Crossroads in Kaatsheuvel of op vrijdag 27 maart naar jongerencentrum De Kuip in Loon op Zand. Beide avonden starten om 20.00 en zullen uiterlijk om 21.30 afgesloten worden. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Dus wil je op een informele manier jezelf orixc3xabnteren in deze nieuwe wereld dan is dit een unieke start op de woningmarkt.
Kijk ook op
www.jccrossroads.nl of www.dekuip.com.

Weer terug bij af

Modderpad4_240x161De regelmatige wandelaar over het afgebeelde pad was vorig jaar eindelijk, na jaren, helemaal gelukkig. Een gewoon wandelpad werd van blubberweg omgetoverd tot een normaal te belopen pad. Het heeft wat kruim gekost maar dan heb je ook wat. Zie de blog van die dag.

Maar nu, bijna een jaar later, zijn we terug bij af. Gewoon omdat enkele  vrachtwagenchauffeurs te beroerd zijn om een andere route te kiezen, over het asfalt. Enkele zwaar beladen vrachtwagens verkozen het zachte pad, want dan waren ze eerder thuis?

Pad_feb20092_240x180Helaas voor alle moeite vorig jaar van de gemeente, maar het werk is weer te niet gedaan. Juist met dit weer zou je denken dat er nagedacht zou worden. Maar het blijkt dat de hele korte termijn gedachte het gewonnen heeft.

Niet alleen wandelaars hebben hier mee te maken, maar de laatste dagen ook veel fietsers die uit Tilburg-Noord komen of daar heen gaan. Zeker als ze te maken krijgen met een extra obstakel op de weg die hen de modder in stuurt. Een situatie die al veel te lang duurt!

Pad_blokkade_240x180_2Ik ben benieuwd of de schade te verhalen valt op de firma waar de vrachtwagenchauffeurs voor werken. De gemeente hoeft toch niet alles te pikken?

Woonlasten Loon op Zand in 2008 hoog

Woonlasten2 In Nederland hebben we een onderzoeksinstituut bij de Rijksuniversiteit Groningen (COELO) die ieder jaar nauwgezet de gemiddelde woonlasten  berekent. Zo maken ze ieder jaar weer een lijst aan (digitale atlas) met daarin op volgorde de goedkoopste tot de duurste gemeente. Een dergelijke lijst is handig om te kijken hoe de eigen gemeente het doet in vergelijking met de omringende gemeenten. Hoe zit dat nu in Loon op Zand? Behoren we tot de meer goedkope gemeenten of juist tot de duurdere?

Hieronder heb ik de gegevens van onze buurgemeenten samengevat over het jaar 2008.

Woonlasten_buurgemeenten2008 Mijn conclusie: Loon op Zand staat (te) hoog op deze ranglijst met plaats 374. De gemiddelde woonlasten voor meerpersoonshuishouden bedraagt 697 euro per jaar. Alleen Oisterwijk is in onze omgeving duurder.

Het komt allemaal goed op de Gildeweg…..

Gildewegsp_a0092

"De aanbesteding is gearrangeerd op 19 september 2008 (+ 15 dagen bijtellen voor bezwaren), dus normaliter kan medio oktober tot uitvoering gekomen worden…….."

Gildewegsp_a0093

"We zullen de aannemer vragen alert te zijn bij regenval en het ontstaan van plassen, zodat de gemeente tijdig een zuigwagen kan sturen om de overlast te verzachten……"

Update 31 oktober 2008

Het komt allemaal goed als het aan de gemeente ligt. In een brief van 31 oktober aan de bewoners van de Gildeweg wordt het volgende meegedeeld: Het inrichtingsplan wordt aangepast, mede in overleg met enkele bewoners. Het gaat dan om de volgende zaken:

  1. Er worden andere bomen geplaatst dan eerst was voorgenomen. Geen Moeraseiken (te groot) maar Amberbomen.
  2. Beplanting langs Gildeweg/Rentmeesterstraat wordt vervangen door gras i.p.v. de heesterbeplanting.
  3. De Gildeweg wordt ingericht als 30km zone.
  4. De busroute zal via de Hydra lopen.

De Gildeweg zal worden geasfalteerd. Mochten de bewoners nog vragen hebben dan kunnen zij tot 7 november reageren.

Kortom: Na 7 november komt het zeker allemaal goed. Voor de brief: klik op onderstaande verwijzing om de brief te lezen.

Download brief_inrichting_molenwijck_2_31okt2008.jpg

Bouwen in eigen beheer

Bouwen_moleneind331x200 Stel je wilt in de gemeente Loon op Zand een huisje kopen. Er staan er zat te koop. Volgens Casade-man Frans Desloover stonden er vorige week in de hele gemeente 241 woningen te koop op Funda. Maar hoeveel van deze 241 woningen zijn er beschikbaar voor mensen met een laag inkomen (minder dan 30.000 euro per jaar)??? Antwoord: Nul woningen. Onze gemeente heeft dus een groot probleem of een enorme uitdaging aan te gaan zoals Desloover fijntjes opmerkte op de informatieavond over bouwen-in-eigen-beheer.

Op deze door GroenLinks georganiseerde info-avond in de Werft waren een 60-tal mensen afgekomen waaronder een 10 tot 15 gexc3xafnteresseerde zelf-bouwende starters en veel lokale politici en algemeen belangstellenden.

Frits Pijnenburg (Bladel), een man met veel praktijkervaring en inmiddels met een bloeiend adviesbureau, gaf een korte en bondige overzicht van de mogelijkheden. Vervolgens vertelde Ralph Dansen  zijn verhaal als xc3xa9xc3xa9n van de leden van de groep die in de Moer (Hooivork) nu al een kleine 2 jaar bezig is om een project tot ontwikkeling te brengen. Frans Desloover benadrukte de rol die Casade kan spelen om deze woonprojecten mogelijk te maken, met name voor mensen met een smalle beurs.

Vooral in kleinere gemeenten is samen-zelf-bouwen een trend aan het worden. Er kan op deze manier veel op de kosten worden bespaard. Natuurlijk is een eerste vereiste dat er grond beschikbaar is voor deze projecten. Dat zal ook binnen deze gemeente aangegeven moeten worden. Maar vooral belangrijk is dat de mensen zelf het initiatief nemen en van een groep een vereniging kunnen maken die zelf hun huis en buurt in elkaar zetten. Op internet is veel informatie over dit onderwerp te vinden. Zoek op termen als "collectief particulier ondernemerschap"  en "bouwen in eigen beheer". Er is ook een handleiding te vinden op deze plek, van Frits Pijnenburg.

Boekel_2 Hopelijk leidt deze info-avond tot bloeiende initiatieven in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Want dat kunnen we natuurlijk wel gebruiken voordat in deze kerkdorpen de vergrijzing al te veel de overhand krijgt en de jeugd wegtrekt omdat ze hier geen huis kunnen kopen.

Voor de lokale politici de opdracht om ook beleidsmatig dit onderwerp in Loon op Zand in te passen.

Een interessant filmpje (met Frits Pijnenburg en Casteren!)is te vinden bij het programma Jansen & Janssen van de VPRO: (Klik op onderstaande logo om het filmpje te bekijken)

Stickeren: van woonvisie naar woonvisie-plus

Themaas_woonvisie_startVooraf had ik de nodige aarzelingen en scepsis. Weer een bijeenkomst met waarschijnlijk weer een prachtige powerpoint-presentatie? Dit keer over de vraag hoe wij denken over "het Wonen" in de komende 10 tot 20 jaar. Kunnen we op dit moment aangeven wat we belangrijk vinden voor toekomstig Loon op Zand voor wat betreft het wonen. En dat in de meest brede zin. Wat voor een dorp / wijk willen we? Hoe moet die er uit zien? Waar moet zeker aan gedacht worden? Kortom, welke visie als gemeente kunnen we neerzetten als leidraad voor de toekomst.
Een jaar of 7 geleden is de laatste woonvisie van de gemeente gepresenteerd. Inmiddels moet deze visie uit 2001 bijgeschaafd worden voor de volgende 10 jaar.

Een bijgestelde of nieuwe woonvisie ontwikkelen begint met de vraag wat we belangrijke onderwerpen vinden.  Een reeks aandachtspunten worden voorgelegd. Natuurlijk ook de vraag welke onderwerpen toegevoegd moeten worden. Deze vraag bracht een nieuwe reeks onder de aandacht. Maar dan ben je er nog niet want dan komt het moment van keuzes maken.

Themaas_woonvisie1_400x464Welke aandachtspunten zijn meer of minder belangrijk? Het moment van stickeren is aangebroken. Iedereen kreeg maximaal 5 stickertjes. Deze konden bij de onderwerpen naar keuze worden aangebracht. Op die manier ontstaat het beeld welke onderwerpen door de meeste deelnemers belangrijk gevonden worden. De meeste stickertjes werden geplaatst bij het onderwerp "aandacht voor goedkope  "koopwoningen voor starters". Ook bij het "betaalbaar houden van het wonen in relatie met energielasten en duurzaamheid" werden veel stickertjes geplakt. Het onderwerp "zorg en wonen", d.w.z. aandacht voor verzorgde woonvormen springt er eveneens uit, gemeten naar het aantal stickertjes.

Met deze stickeravond is een start gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie voor de komende jaren. Eind van dit jaar zal het concept aan de Raad gepresenteerd worden. Er is nog een lange weg te gaan…

Mijn scepsis vooraf bleek niet terecht. Op zich was het een geslaagde vingeroefening om met collega politici en ambtenaren wat minder formeel over verschillende aandachtspunten te praten. Nu ben ik alleen nog benieuwd naar de plaatsing van de stickers door de inwoners zelf. En het liefst per wijk en buurt.

(Voor de gexc3xafnteresseerden: klik  op de voorgelegde aandachtspunten en de toegevoegde onderwerpen)