Loon op Zand en de Tilburgse Shopping Mall

Mall02_small_200x229_2 Het College heeft krachtdadig stelling genomen tegen de komst van de shopping mall in Tilburg. Zij doet dat als reactie op de verschillende onderzoeksrapporten over de Mall.

Er is niks mis mee met een duidelijke mening van het College over een dergelijk ambitieus plan tegen de grenzen van onze gemeente. Maar er zijn meer spelers in deze gemeente die over deze plannen wel iets te vertellen (willen) hebben. De vraag is of de mening van het College globaal overeenkomt met die van de rest van deze gemeente? Wat vinden onze lokale ondernemers van de shopping mall. Delen zij de mening van het College? Hoe denken de verschillende politieke partijen over deze ontwikkeling. En wat vindt xc3xa9xc3xa9n van onze grootste werkgevers in dit gebied met eveneens een jaarlijks bezoek van zo’n 3 miljoen klanten? Mag er meer duidelijkheid komen over zo’n grootschalig project in onze gemeente?

Persoonlijk heb ik zelf weinig moeite met de argumenten van het college. Maar de waarde van deze argumenten zal stijgen als deze argumenten worden geconfronteerd met tegenargumenten. Argumenten van organisaties, politieke partijen, ondernemersverenigingen en burgers die er anders over denken. Ook zij horen de kans te hebben en te krijgen om hier hun invalshoek en verhaal kwijt te kunnen. De lokale politiek en dus de gemeenteraad hoort hier oor voor te hebben. Het volstaat niet om met xc3xa9xc3xa9n enkele brief van het College deze belangrijke kwestie af te doen. Een brede discussie hoeft zich niet alleen te beperken tot Tilburg.

De schijn moet weggenomen worden dat het College het wel weet hoe de gemeente hier tegenover staat. Het gaat hier om meer dan een winkeltje om de hoek.

Mall04_3 

Brief van College aan Tilburgs College (Klik op deze link):  Download 20080827_brief_aan_raad_ivm_shopping_mall_tilburg.pdf

Bouwen in eigen beheer

Bouwen_moleneind331x200 Stel je wilt in de gemeente Loon op Zand een huisje kopen. Er staan er zat te koop. Volgens Casade-man Frans Desloover stonden er vorige week in de hele gemeente 241 woningen te koop op Funda. Maar hoeveel van deze 241 woningen zijn er beschikbaar voor mensen met een laag inkomen (minder dan 30.000 euro per jaar)??? Antwoord: Nul woningen. Onze gemeente heeft dus een groot probleem of een enorme uitdaging aan te gaan zoals Desloover fijntjes opmerkte op de informatieavond over bouwen-in-eigen-beheer.

Op deze door GroenLinks georganiseerde info-avond in de Werft waren een 60-tal mensen afgekomen waaronder een 10 tot 15 gexc3xafnteresseerde zelf-bouwende starters en veel lokale politici en algemeen belangstellenden.

Frits Pijnenburg (Bladel), een man met veel praktijkervaring en inmiddels met een bloeiend adviesbureau, gaf een korte en bondige overzicht van de mogelijkheden. Vervolgens vertelde Ralph Dansen  zijn verhaal als xc3xa9xc3xa9n van de leden van de groep die in de Moer (Hooivork) nu al een kleine 2 jaar bezig is om een project tot ontwikkeling te brengen. Frans Desloover benadrukte de rol die Casade kan spelen om deze woonprojecten mogelijk te maken, met name voor mensen met een smalle beurs.

Vooral in kleinere gemeenten is samen-zelf-bouwen een trend aan het worden. Er kan op deze manier veel op de kosten worden bespaard. Natuurlijk is een eerste vereiste dat er grond beschikbaar is voor deze projecten. Dat zal ook binnen deze gemeente aangegeven moeten worden. Maar vooral belangrijk is dat de mensen zelf het initiatief nemen en van een groep een vereniging kunnen maken die zelf hun huis en buurt in elkaar zetten. Op internet is veel informatie over dit onderwerp te vinden. Zoek op termen als "collectief particulier ondernemerschap"  en "bouwen in eigen beheer". Er is ook een handleiding te vinden op deze plek, van Frits Pijnenburg.

Boekel_2 Hopelijk leidt deze info-avond tot bloeiende initiatieven in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Want dat kunnen we natuurlijk wel gebruiken voordat in deze kerkdorpen de vergrijzing al te veel de overhand krijgt en de jeugd wegtrekt omdat ze hier geen huis kunnen kopen.

Voor de lokale politici de opdracht om ook beleidsmatig dit onderwerp in Loon op Zand in te passen.

Een interessant filmpje (met Frits Pijnenburg en Casteren!)is te vinden bij het programma Jansen & Janssen van de VPRO: (Klik op onderstaande logo om het filmpje te bekijken)

Trouwlocaties vrijlaten?

Trouwlocatie_gemhuis_loz_2 Steeds meer a.s. paartjes willen een extra persoonlijk tintje geven aan hun trouwdag. Dat kan bijvoorbeeld door te kiezen voor een trouwlocatie waarvan zij vinden dat deze past bij hun bijzondere dag. Tot nu toe mag je in Loon op Zand op negen verschillende plekken trouwen. Deze locaties voldoen aan de eisen die de gemeente stelt. Maar natuurlijk zijn er meer gegadigden die voor zo’n locatie met gemeentekeur in aanmerking willen komen. Daar moet dan weer een aanvraag voor ingediend worden met motivatie, het College en de raad moet er een besluit over nemen, etc. etc….

Het is dan ook niet verwonderlijk dat meerdere partijen van deze rompslomp af willen en de trouwlocaties vrij willen laten (binnen zekere grenzen). Er zijn ‘tig’ gemeenten die deze stap al hebben gezet zoals de gemeente Leek, of de gemeente oude IJsselstreek of de gemeente Lochem.

Gemeente Loon op Zand: gewoon doen!

Taalgebruik en imponeergedrag

Due_diligence2Natuurlijk ontkom je er niet aan wel eens woorden te gebruiken die anderen absoluut niet verstaan, noch begrijpen. Bijvoorbeeld de ingehouden vloek of het gebrabbel in den vreemde. Ook vakliteratuur en andere specialistische bezigheden kunnen doorspekt zijn van termen die je niet hoeft te begrijpen. Waar ik me druk over maak is het gebruik van zgn. "geleerde" woorden in situaties waar dat vermeden kan en moet worden. Bijvoorbeeld in notities, nota’s, memo’s en allelei andere toelichtende informatie die in principe door iedere inwoner van deze gemeente gelezen en begrepen moet kunnen worden.

Zo kwam ik onlangs het begrip "Due Diligence" tegen. Dat moet vast iets spannends zijn, tenminste zo klinkt het. Maar wat betekent het precies? Internet biedt al snel een oplossing. In de zoekmachine Google worden op deze term ongeveer 11 miljoen treffers gevonden. Er zijn minimaal 600.000 treffers te vinden met een afbeelding. Het komt er eigenlijk op neer dat het gaat om een zogenaamd boekenonderzoek bij een organisatie in geval een fusie op stapel staat. In dit concreet geval is de term te vinden in het stappenplan om te komen tot een fusie van Triangel met de Twern. Met dit boekenonderzoek moet in beeld gebracht worden in hoeverre de gekozen fusiepartner (de Twern) geen onverwachte risico’s loopt, cq. een kat in de zak koopt.

Nu ben ik ook benieuwd of er een boekenonderzoek bij de Twern wordt verricht om na te gaan of deze beoogde fusiepartner in de toekomst kan voldoen aan de wensen van de gemeente. Kortom, vindt er een Due Diligence ook plaats bij de Twern? Zal de gemeente geen kat in de zak in huis halen? Ongetwijfeld kan de term "reciproke due diligence" gebruikt worden. Een wederzijds boekenonderzoek, dus. Maar dat wist u natuurlijk al dat dit bedoeld werd.

Kortom, laten we niet gewichtig doen en (onbewust?) anderen imponeren met ons taalgebruik.

Due_diligence1_2

(U kent toch wel Engels??????)

Ontsluitingsweg Molenwijck digitaal?

De vraag is logisch. In het Weekjournaal wordt aangekondigd dat het ontwerpbestemmingsplan voor de ontsluitingsweg vanuit Molenwijck naar de Kasteellaan ter inzage ligt in de gemeentewinkel. Ook op de website is deze aankondiging te vinden. Dan komt de vraag waarom dit ontwerpbestemmingsplan niet op de website zelf staat. Het antwoord is simpel. Het staat wel op de website van de gemeente, alleen de vindbaarheid is kennelijk wat ingewikkelder. Vandaar de volgende info.Ontsluiting1 

Op het allereerste scherm wat getoond wordt van de website van de gemeente Loon op Zand (www.loonopzand.nl) staat linksboven een vakje waar een woord ingetikt kan worden. Wijs dit vakje met de muis aan en tik het woord "ontsluitingsweg" in. Klik vervolgens op het pijltje naast het vakje: de computer gaat op zoek naar alle documenten met het woord ontsluitingsweg.

Na deze zoekopdracht worden meerdere documenten getoond met het woord "ontsluitingsweg".Ontsluiting2 Kies vervolgens voor het 2de document: "Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan…" en klik op de tekst "lees verder…".Ontsluiting3

De kennisgeving van de gemeente over de ontsluitingsweg wordt getoond. Belangrijk is echter wat onderaan staat: de verschillende documenten zoals het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende kaarten. Dit scheelt een extra rit naar de gemeentewinkel.

Een leuk voorbeeld? Overheid praat met burger

Gemeente Zwolle heeft een positief nieuwtje: hoe om te gaan met conflicten met burgers? Zwolle heeft daartoe een aantal ambtenaren op mediationcursus gestuurd. Daar hebben ze geleerd om niet langer achter de desktop of de telefoon te blijven zitten, maar daadwerkelijk naar burgers toe te gaan om dreigende conflicten op te lossen. Uit zeer betrouwbare bron is vernomen dat er op die manier al heel wat smeulende vuurtjes geblust zijn. Een en ander staat samengevat op het volgende Youtube filmpje:

Dus: Conflicten voorkomen en oplossen door een pesoonlijke benadering te kiezen: Bel of ga direct naar de mensen/ bedrijven toe in geval zich problemen aandienen en denk vooral in oplossingen.

Tot nu toe lag de nadruk bij vragen vaak op een te juridische benadering. Beter is proberen te achterhalen waarom de vraag gesteld wordt. Wat zit er achter de vraag van de mensen?

Bestrating Molenwijck-zuid uitgesteld?

Gildeweg3_4 Nieuwe bewoners van Molenwijck-zuid hebben teleurgesteld geconstateerd op het feit dat er nog niet begonnen is met de beloofde bestrating in hun nieuwe wijk. Deze zou na de bouwvak-vakantie worden gestart, zo is hen in februari beloofd. De Gildeweg bijvoorbeeld ligt er volgens bewoners schandalig bij. De straat ligt vol met scherpe stenen/glas. In dat gedeelte wonen circa 20 kinderen van 0 tot 7 jaar die ook op de straat willen spelen. Na een regenbui liggen er grote plassen met het gevaar dat je de troep en de puin eronder niet meer ziet. Kortom: hier moet iets aan gedaan worden. De bewoners wijzen ook nog op de mogelijkheid om enkele voorlopige maatregelen te treffen zoals gebeurd is bij de starterswoningen in dezelfde wijk. Daar is een betonnen stoep als een voorlopige oplossing neergelegd.

Wethouder Bisselink laat weten dat in week 36, uiterlijk week 37 de bewoners gexc3xafnformeerd zullen worden over de stand van zaken. De aanbesteding heeft vertraging opgelopen. Hij verwacht dat medio oktober tot uitvoering gekomen wordt.

Gildeweg2_2 Over het treffen van enkele voorlopige voorzieningen merkt hij op dat de omgeving vooral geen speelterrein is. Dit zou al met de bewoners besproken zijn. De aannemer zal gevraagd worden extra alert te zijn bij regenval en het ontstaan van plassen zodat de gemeente tijdig een zuigwagen kan sturen om de overlast te verzachten.

Blijft over de vraag: waarom nou niet op tijd de bewoners informeren als van de planning / toezeggingen wordt afgeweken?

Ook de vraag waarom er geen tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden zoals een straat verderop ook gebeurd is, wordt niet duidelijk beantwoord.