Gezegd of niet gezegd?

"Het College is niet overtuigd van het wetenschappelijk gehalte van het onderzoek".  Deze zin komt uit een reactie van het College op het draagvlakonderzoek van de PvdA. Tenminste, de reactie zoals deze in de pers verscheen. Over een dergelijke uitspraak kan je je opwinden, te meer omdat een opmerking van deze strekking niet in de officixc3xable reactie van het College is terug te vinden. Inmiddels blijkt uit verschillende reacties van Loonse inwoners dat deze kranten-uitspraak wel blijft hangen. Het op deze manier neerzetten van een onderzoek heeft een negatief effect.

Op de informatieavond over de Kasteelweide in de Wetering kwam een bezoeker op deze vraag terug door aan wethouder Waijers te vragen waarom het College niet overtuigd is van het wetenschappelijke gehalte van het onderzoek  Het antwoord van de wethouder was onthullend: "Dat is nooit gezegd. Wat in de krant staat moet je niet altijd geloven…."

Oei. De krant heeft iets zelf verzonnen? Dat moet nageplozen worden. Diezelfde avond werd de betreffende journalist hierover gebeld en gemaild. Zijn reactie liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Er ging een mail van zijn kant naar Waijers met het verzoek om het geheugen wat op te frissen. Omdat de uitspraak op band was opgenomen kon dat daarbij misschien behulpzaam zijn.

In het antwoord van de wethouder op de vraag van de journalist is een omtrekkende beweging te bespeuren: "Als zij willen dat het onderzoek het predikaat wetenschappelijk moet krijgen dan is mij dat best" .

Dit soort akkefietjes versterken niet het vertrouwen in de politiek. Eerst een uitspraak doen die een bepaalde sfeer neerzet, vervolgens ontkennen en daarna toch weer een beetje terugkabbelen en het over een andere boeg gooien.

Ik google even op een afbeelding met Pinnokio. 

Pinokkio

Info-avond Kasteelwei

Blikopdewei_1 Een hele avond info over de Kasteelwei. Een avond door de gemeente. Het officiele plan ligt nu ter inzage. Inwoners kunnen vanaf heden formeel aan de gemeente vertellen wat zij ervan vinden. Zij kunnen hun zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad. Iedereen kan dat de komende weken doen tot uiterlijk 14 oktober. Dit kan mondeling gebeuren (afspraak maken met de ambtenaar Bart Vorster) of schriftelijk. Na deze periode worden alle reacties (zienswijzen) gebundeld en zal de gemeenteraad beslissen of de plannen (al dan niet gewijzigd) goedgekeurd worden.

Er zijn op zo’n avond een paar (voor mij) opvallende puntjes te noteren. De moeite waard om door te geven:

  1. Er gaat een nieuw parkeeronderzoek plaatsvinden om duidelijk in beeld te krijgen wat de feitelijke behoefte aan parkeeruimte is: maakt de aanleg van de parkeerstrook onzeker!
  2. De parkeerstrook naast de Ecliptica (ca. 60 plaatsen) wordt ingeruild voor ca. 40 plaatsen op de wei: dat is een verlies van ca. 20 plaatsen!
  3. De parkeerstrook betekent ook ontsluiting van een deel van de nieuwbouw aan de rand van de Kasteelwei: Naast de strook is een weg gepland
  4. Fietsers kunnen veilig over de wei via de Kasteellaan richting Klokkenlaan en sportvelden: Oversteken op de Kasteellaan blijft gevaarlijk. Waarom niet investeren op een fietspad langs de nieuwe ontsluitingsweg van de Molenwijk naar de Kasteellaan?
  5. Autos op de wei betekent dat het zicht op de wei vanuit de Ecliptica niet verstoord wordt door het blik. Beter blik op de wei dan langs de wei? Alsof er voortdurend auto’s op de grasstrook staan en het gezicht belemmeren op de wei. Dat is dus niet zo. Er zullen straks wel voortdurend auto’s op de wei staan.
  6. Bomen zullen na 10 jaar achterstallig onderhoud weer opgeknapt worden: Wie was de afgelopen10 jaar eigenaar (=Gemeente) en waarom is dat dan niet onderhouden?
  7. Heeft voor de Kasteelwei bij de aankoop (plusminus 800.000 guldens) de behoefte aan parkeerruimte een rol gespeeld? Nee zegt de xc3xa9xc3xa9n, ja zeggen de notulen uit 1998.
  8. Voor incidentele evenementen(vlooienmarkt) zal de wei ook geschikt gemaakt moeten worden voor parkeermogelijkheden (5000 vierkante meters): Parkeerbehoefte is geen probleem op zich. De vraag is of een vlooienmarkt gehouden moet worden of dat er andere oplossingen bedacht moeten worden.

Het verhaal is nog steeds niet af. De inwoners zijn nu formeel aan zet. Tot 14 oktober kunnen ze aan de gemeente vertellen wat zij van de plannen vinden. Daarna is de raad weer aan de beurt.

De ideale connectie

Nee, het gaat niet over een vervoersmaatschappij of de nightliner. Het gaat om veel meer. Het gaat om echt grootse zaken voor onze gemeente. Vooral zaken die te maken hebben met de economische ontwikkeling van Midden-Brabant. En dat is niet mis! Zaken die met 9 andere buurgemeenten in de steigers moeten worden gezet: een samenwerkingsproject dus.

Vanavond was het zover: "De Ideale Connectie" werd aan de raadsleden van de deelnemende gemeenten gepresenteerd. Een presentatie in Dongen’s gemeentehuis waar niks mis mee moet gaan. Twee actrices die de boel op stelten zetten, een lied lanceerden om het Midden-Brabant gevoel te versterken en een heuse polonaise in beweging konden zetten. Kortom, iedereen was vrolijk om vervolgens naar leuke ‘opwindende’ interviews te luisteren van o.a. de directeur van de Kamer van Koophandel, de bestuursvoorzitter van de ROC en de burgervaders van Gilze-Rijen en Tilburg.

Natuurlijk werd Vreeman aan de tand gevoeld over de Shopping Mall. Dit moet 5 miljoen burgers verlokken om aldaar te gaan winkelen. Alles in overleg met de buurgemeenten, uiteraard. Uitdagingen te over! Samen met de ruim drie miljoen bezoekers van de Efteling kon dit toch alles bij elkaar een forse investering betekenen in de identiteit van Midden-Brabant.

100920071281 

De avond was snel om. Tot slot nog een poging tot een herhaling van het Midden-Brabantlied en de polonaise. Niet iedereen begreep dit. Maar dat was op andere momenten ook al het geval.

Slotsom: een leuke enthousiaste avond maar qua inhoud voor de raadsleden zelf een beetje mager. Veel vragen blijven nog onbeantwoord.

<wordt vervolgd>