Kerstavond 2008

Een avond om stil te staan

en verder te denken

dan de eigen grenzen

Fakkeswens2008_450x338

Fakkels2_450x338

Aandacht provincie voor de bus in Molenwijck

Loz_buslijn4_160x141Hoe zit het ook al weer met de beloofde busverbinding vanuit Molenwijck? De belofte was pas enkele jaren oud. Het is er dan toch van gekomen om een noodsignaal richting provincie op te laten vangen. De PvdA-fractie van provinciale staten heeft de vragen van onze lokale PvdA opgepikt en aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Het antwoord zal nog wel even op zich laten wachten, maar er zit weer wat in de pijplijn om beantwoord te worden.

Download statenvragen_ov_loz.pdf

Weekjournaal_24dec2008_ov_loz_2

Oude politiek en oude liefde

Wat oude politiek met oude liefde te maken heeft is mij vanavond duidelijk geworden. "Stand by your man" oftewel blijf bij elkaar ondanks alles.

Ik moest daaraan denken na de vergadering. Een vergadering waarin tot 2 keer toe een gele kaart voor de wethouders op tafel werd gelegd met de boodschap: "Doe het voortaan even anders".

Voor wethouder Bisselink het signaal om zich te verontschuldigen voor alle perikelen met de kliko’s. Een excuus naar de inwoners werd gevraagd. Tegelijkertijd werd hem gevraagd om met de gele kaart binnen de organisatie te wuiven en daar de zaak op orde te brengen. Voor Gemeentebelangen, CDA en Lijst Loon op Zand een stap te veel om deze boodschap met een motie van afkeuring te onderstrepen. Eigenlijk treft de wethouder geen enkele blaam maar zat het vooral in de organisatie scheef, volgens het CDA.  Het CDA passeert daarmee de bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid van de wethouder en legt de schuld direct bij de ambtenaar. Sorry mensen, we vinden het allemaal heel erg wat er gebeurt (aldus de regerende lokale partijen) maar een eigen wethouder een gele kaart mee geven doen we gewoon niet. Het coalitie-verband, en in feite dus het partijbelang, wordt belangrijker gevonden dan het gewenste signaal naar de wethouder. Een motie van afkeuring werd op die manier van tafel geveegd. Het achterliggende motto daarbij: "Stand by your man".

Ook voor wethouder Aussems lag een boodschap klaar. Een boodschap waarin verteld werd dat er wel allerlei leuke plaatjes in elkaar gedraaid kunnen worden met een vracht aan geld (subsidie) die meegegeven wordt aan de Twern om de taken van Triangel over te nemen. Maar vooraf duidelijk maken waaraan het precies besteed wordt is toch niet teveel gevraagd? We hebben het over 460.000 euro die besteed mag worden aan sociaal-cultureel-werk (jongerenwerk, ouderenwerk, Crossroads, de Kuip, en nog veel meer). De portemonnee die getrokken wordt zonder goedkeuring van de raad zelf? "Jullie als volksvertegenwoordigers komen nog wel aan de beurt om je zegje te doen" was de tegenboodschap van de wethouder. Voor de regerende partijen Gemeentebelangen, CDA en lijst Loon op Zand voldoende om ja tegen de wethouder te zeggen en Nee tegen de ondertekenaars van de motie van afkeuring: PvdA, VVD en GroenLinks. "Stand by your man"! Met dank aan Tammy Wynette, u weet wel van toen de "liefde" nog mooi bezongen kon worden. Heel lang geleden…………….

update 20-dec-2008: en wat vinden we terug in de krant? Klik op onderstaande download om het plakboek te bekijken:
Download 20081218_mva_BD.pdf

tekst: Download tekst_Stand_By_Your_Man.pdf

Stuitend

StuitendDe afval-soap zit er bijna op? Misschien. En waar kijken we op terug? We mogen het kennelijk geen chaos noemen van de wethouder. Maar laten we zeggen dat de invoering van het nieuwe afvalstoffenplan "niet helemaal gladjes" is verlopen.

De antwoorden op de vele vragen die gesteld zijn laten een droevig beeld zien. Een beeld waarin benadrukt wordt dat er een grootse klus geklaard is. Maar natuurlijk zijn er hier en daar wat steekjes gevallen. Toch heeft iedereen hard gewerkt en zich volledig ingezet.

Het zijn ook absoluut niet de uitvoerders waar de kritiek op is gericht. Zij hebben hard gewerkt en vele tienduizende handelingen verricht. Hen is niets te verwijten. helemaal niets! Het droevige beeld ontstaat als de regisseur aan het woord is. De eindverantwoordelijke voor deze klus. Soufleur

Het heeft geen zin om op alle details in te gaan. Op dit moment overheerst wel het beeld van een regisseur die de handen in onschuld wast, het publiek aankijkt en mompelt dat men het allemaal niet heeft begrepen en men de uitnodiging en begeleidende teksten niet goed heeft gelezen. Ook de souffleur, cq. projectleider was even ziek, maar dat kan iedereen overkomen.

Intussen loopt een groot deel van het publiek boos en teleurgesteld de zaal uit.

De sponsors achter dit schouwspel kijken elkaar weifelachtig aan maar besluiten toch maar dat de regisseur aan de slag kan blijven gaan voor een volgende voorstelling: Op hoop van zegen. Afspraak is afspraak en het gaat immers om een 4-jarig contract.

Advies

Wie als regisseur het morrend publiek beticht van onkunde en onbegrip doet er beter aan om zo snel mogelijk een ander podium te zoeken.

Vraag

Welke sponsors blijven dulden dat de voorstelling doorgaat zonder regisseur en met weglopend publiek?

Welkom_huisvuildienstnew3_2 

Zuur en wrang – vervolg

BushaltedichtheidDat er al jaren geklaagd wordt over het openbaar vervoer in de kern Loon op Zand mag niet bij een constatering blijven. Je moet kunnen laten zien dat dit ook in cijfers uit te drukken is. Onderbouwen dus.

In het laatste leefbaarheidsonderzoek van de gemeente blijkt dat in Molenwijck het openbaar vervoer erg slecht scoort. Het is er prettig wonen, maar als je aan de mensen vraagt of er voldoende openbaar vervoer is, wordt dit door slechts 17% bevestigd, (het laagste percentage van de totale gemeente!). Er is dus echt iets loos!

Een andere invalshoek is de bushaltes van de gemeente in beeld brengen. Onderstaande plaatjes laten de "bushaltedichtheid" zien voor Kaatsheuvel en Loon op Zand.

Kaartkhvl_480x279De rode stippen geven de huidige haltes aan. In Kaatsheuvel zijn dat er in totaal 13. De verdeling over het dorp is redelijk.

Loonopzand_kaart_480x306In Loon op Zand tellen we 3 bushaltes. De positie van deze haltes: de buitenkant van de bebouwing. Er staan 2 blauwe stippen op de kaart: dat waren ooit belangrijke haltes, maar inmiddels gedegradeerd tot reclamezuil.

Het aantal bushaltes per wijk of buurt zegt natuurlijk nog niets over de afstand die men moet overbruggen om bij de halte te komen. Op een internet-zoektocht naar eventuele normen vind je geen duidelijke uitkomsten. De meest voorkomende norm die gevonden is gaat uit van een loopafstand van maximaal 400 tot 600 meter tot een bushalte. Voor verzorgingshuizen bestaat er een norm van maximaal 250 meter. Pas je deze normen toe in Loon op Zand dan is zonneklaar duidelijk dat er wat moet gebeuren in dit dorp.

Gelukkig wordt het Openbaar Vervoer aan alle kanten gestimuleerd en in de schijnwerpers gezet. Ga vooral met de bus. Voor 30 cent kun je vanaf 1 januari in heel Brabant terecht! Met dank aan de Provincie: bekijk filmpje busmoons.wmv of bekijk de website van de provincie.

Het filmpje laat in ieder geval zien dat je voor 30 cent vanuit heel Brabant de Efteling kan bereiken. Dat is prima! Moeten ze vooral doen. Maar verbeter tegelijkertijd ook de toegankelijkheid op plaatsen waar dat echt nodig is. Dit laatste is een oproep aan de provincie en aan het gemeentebestuur om er vaart achter te zetten. Ruim vijf jaar wachten moet genoeg zijn.

Zuur en wrang

Lijn300poster Enkele maanden geleden schreef ik er een blogje over: Het lege bushokje. En de situatie is niet veranderd. Niet dat ik dat had verwacht. In enkele maanden iets voor elkaar krijgen is wel een hele erge zeldzaamheid in de politiek. Of het moet natuurlijk om kapitalen gaan.

In een mooie wijk waar inmiddels een geheel gerenoveerde serviceflat als residentie is neergezet ontbreekt iedere fatsoenlijke manier om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zij die goed ter been zijn pakken de fiets om een kilometer verderop de bus te pakken. Voor een goede aansluiting fiets je wat verder om op het mooie aangelegde transferrium aan de snelweg de bus te pakken.

Voor de ouder wordende medemens die niet meer goed ter been is (en dat zijn er al meer dan in de service-residentie wonen) is de afstand net iets te groot om te overbruggen. Eventueel kan de deeltaxi natuurlijk gebeld worden om je te laten afzetten bij de gewenste bushalte. Al met al geen plezierige vooruitzicht om op die manier van het OV gebruik te maken. En dat in een provincie die zo graag het OV wil stimuleren.

Dat laatste hebben we inmiddels gemerkt. De niet gebruikte bushokjes (al jaren niet gebruikt in deze wijk) zijn inmiddels al een paar dagen versierd met een fantastische uitnodigende poster: maak gebruik van de snelste busverbinding tussen Tilburg-Waalwijk-Den Bosch.

Hoe wrang en ongelooflijk zuur is deze uitnodiging voor de mensen die in de nabijheid van dit bushokje wonen: bijvoorbeeld de mensen van de serviceflat Molenwijck.

Molenwijckflat10122008702_450x338 Want juist in dat bushokje hangt deze reclame voor de nieuwe buslijn. Eerst mogelijke opstap: de Horst in Kaatsheuvel.

Bushokje_molenwijck_10122008701_450 Een beetje betrokken bedrijf die deze posters ophangt kan hopelijk meer dan alleen opplakken. Gewoon nadenken waar je je reclame neerhangt kan niet zo’n opgave zijn.

Flabbergasted?

Flabbergasted2Ooit last gehad van een "flabber-gast"? Nee toch?  Want waar hebben we het over? Een gast die flabbert? Nooit van gehoord. In onze taal bestaat dit woord gewoonweg niet. Het komt ook uit het Engels. De uitspraak is niet "flabbergast" op z’n Nederlands, maar "flebbergestid".

Mijn buurman gebruikte het vanavond in een vergadering. Hij was onthutst, ontdaan, verbaasd, verbrouwereerd, beduusd, verschrikt, overdonderd, overrompeld, sprakeloos, perplex, overbluft, getroffen, ontdaan, ontzet, in de war, verbijsterd, ondersteboven, met de mond vol tanden, ontsteld, versuft, etc., etc.,…………

Met xc3xa9xc3xa9n Engelse term gaf hij zijn gemoedstoestand weer nadat hij kennis genomen had van een serie vragen over de stand van zaken en de planning van de activiteiten van bestuurlijk Loon op Zand. Een gemoedstoestand die op veel verschillende manieren begrepen kan worden. Maar welke van de hierboven genoemde begrippen nu de meest juiste was en op hem van toepassing is heeft hij niet aangegeven.

Het spijt me dat ik voor hem de aanleiding was om deze term te gebruiken, maar vaak is politiek gewoon hard werken en de moeite nemen om vragen te stellen over het reilen en zeilen van deze gemeente. Een oppositiepartij weet natuurlijk veel minder dan een coalitiepartij. Vandaar beste buurman, was ook ik behoorlijk onthutst door het gebruik van de term "flebbergestid" door jou.