Overschrijdingen

Zat_op_de_bank Geen vrolijke post ontvangen vandaag. Er is extra geld nodig ("aanvullend krediet" heet dat) om extra kosten te dekken die zijn gemaakt bij de invoering van het nieuwe kliko-systeem. Hoe dit allemaal te werk is gegaan is onder de loupe genomen en zal allemaal worden uitgelegd. Maar nu is al bekend dat we xe2x82xac 237.500 extra nodig hebben. Dat is heel veel geld en ik ben razend benieuwd waar dit door gekomen is. We krijgen nog een evaluatierapport.

Of dit ene bericht niet genoeg was komt er een tweede bericht overheen: Er is voor het bruisend dorpshart toch meer geld uitgegeven dan oorspronkelijk (juli 2008) begroot was. In totaal blijkt er een overschrijding van het budget te zijn van xe2x82xac 315.000.

Beide bedragen opgeteld komt dit voor de gemeente neer op een overschrijding van dik een half miljoen euro!

Hoe kan dat nou? Een overschrijding van 42%?

Overschrijdingjuni2009 Totaal_overschrijding

Overschrijding

Maar eigenlijk is allang niet meer de vraag hoe het gekomen is maar hoe dit wordt opgelost. Gaan we op deze voet door? De komende commissie- en raadsvergaderingen moeten hier meer duidelijkheid over geven.

En welke konsekwenties worden aan deze overschrijdingen verbonden? Moeten we dit gewoon laten passeren?

Of hebben we zat op de bank?

Schuilt er een raadslid in U?

Ikeenraadslid

Over 10 maanden zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Nu al worden door alle partijen gezocht naar goede kandidaten voor een nieuwe periode in de gemeenteraad. Ook de verkiezingsprogramma’s worden bijgesteld, vernieuwd of herschreven.

Gelukkig zijn er nog inwoners te vinden die belangstelling hebben voor het raadslidmaatschap. Voor belangstellenden is een toets op internet geplaatst. Met deze toets kan men nagaan of het lidmaatschap van de raad iets voor hen is. Deze toets staat op het volgende webadres:

Klik hier voor de test voor het raadslidmaatschap

Staan bijna alle seinen op groen, na deze toets, stap dan op een partij af waar u een voorkeur voor heeft. Een belletje en ze komen u vast met een "grote slee" ophalen. Zo blij zullen ze met u zijn.

Pleinloop 2009

Logo_pleinloopWat het weer betreft begon de dag wat aarzelend en miezerig. Zoniet het enthousiasme. Het dorpshart stond weer bol van de bruisendheid en gezelligheid. Je hebt niet veel nodig om het bruisend te maken, zo lijkt het. Maar dan heb ik het niet over de vele uren voorbereiding, regelen, plannen, sjouwen, sjouwen en nog eens sjouwen.

Halverwege de dag klaarde het weer mooi op en kwam de zon erdoor, vergezeld van een iets te harde wind om parcoursrecords te doorbreken.

De 5 km loop werd ruim, heel ruim, gewonnen door Greg van Hest. Ook bij de 10km was het opvallend hoe snel de verschillen tussen de deelnemers opliepen.

De start van de 10km  was indrukwekkend, zo’n grote groep bij elkaar. Maar na 1 ronde was het "peleton" xc3xa9xc3xa9n lange sliert over het parcours.

De kopgroep van 2 man na xc3xa9xc3xa9n ronde:

En plotseling zie je dan ook nog een paar bekenden….

In Kaatsheuvel kunnen ze wel lopen!

De Vlinderboom 25 jaar (en ouder)

Vlinderboom_schoolbeeldOpenbare basisschool de Vlinderboom viert deze week haar 25 jarig-bestaan. De hele week staan festiviteiten op het programma. Zo mocht ik als een van de eerst-betrokkenen aanwezig zijn bij de receptie van de genodigden. Een hele eer, zeker als blijkt dat ik ook nog een woordje mag doen. Nu was dat laatste niet zomaar even in elkaar gedraaid. Je gaat meer dan 25 jaar terug in de tijd om alles weer boven te halen. Ook wil je de hoofdpunten eruit halen als een kostbare herinnering aan de basis van de school. Belangrijk was bijvoorbeeld de grote betrokkenheid van de ouders bij de totstandkoming van de school. Maar ook dat de keuze voor een openbare school een hogere prioriteit had dan de inrichting en de inhoud van het onderwijs. In de beginjaren tachtig was de oprichting een gevoelige kwestie in het dorp. Maar uiteindelijk is het er toch van gekomen en bestaat de school met alle ups and downs nog steeds.

M’n verhaaltje heb ik nog op tijd afgekregen. Ik kon het niet laten om ook het bestuur van de school (Bravoo) wat huiswerk mee te geven. Waarom niet een brede school ontwikkelen? "Brede scholen" hebben allemaal gemeen dat de school structureel samenwerkt met andere instellingen zoals het peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, welzijnswerk, jeugd- en jongerenwerk en lokale sportverenigingen, etc.. Een school waar de kinderen niet na schooltijd de wachtende taxi’s in moeten om naar hot en her vervoerd te worden.

Het zou goed zijn dat ook de politiek zich meer direct bezig houdt met deze ontwikkelingen. Want openbaar onderwijs is en blijft de eerste verantwoordelijkheid van de overheid en dus ook van de politiek.

Mijn terugblik gaat naar het aller, allereerste begin. Waar komt het initiatief nu feitelijk vandaan? Wie zat daar achter? In enkele stappen wordt de periode beschreven tot aan de opening op 12 november 1983. Voor de liefhebber: Download Vlinderboom_woordje_bij_25jarigbestaan.pdf

(Foto: van de website van de Vlinderboom)

Bevrijdingsvuur ook in Loon op Zand

Precies op schema kwamen de lopers met het bevrijdingsvuur uit Wageningen aan bij het gemeentehuis. Daar kregen zij een warm onthaal van een onvangstcomitxc3xa9, aangevoerd door burgemeester Luijendijk. De gemeente Loon op Zand was xc3xa9xc3xa9n van de 40 deelnemende gemeenten. Bijzonder dat Loon op Zand als kleine gemeente heeft meegedaan. Bijzonder ook dat er weer lopers waren om deze tocht te volbrengen in wat het weer betreft miezerige omstandigheden. Naast lopers van GoRun was ook het gemeentebestuur vertegenwoordigd. Wim Aussems heeft een goede 18 km. gelopen terwijl Jacky Smit de lopers op de fiets heeft begeleid. De tocht heeft een belangrijke symbolische waarde. Onderstreept wordt hoe belangrijk vrijheid voor iedereen is.

Lopers5mei