Campagne: het einde en een nieuw begin?

De laatste 2 dagen van de campagne zijn (bijna) achter de rug. Een flashmob op de maandagavond voor alle leden en sympathisanten van Pro3 voor het gemeentehuis. Het logo van Pro3 geprojecteerd op het gemeentehuis vormt een mooi visueel afscheid van een meer dan 40 jaar oud gemeentehuis en tegelijkertijd misschien ook het afscheid van 40 jaar oude politiek? De munt op de voorgrond symboliseert dat het in de komende vier jaar echt om de poen en de verdeling zal gaan. Motto: met minder toch bruisend. Morgen beslissen de kiezers.

Flashmob1_500x327

Het toeval wilde dat de flashmob net begon nadat de raad Wim Luijendijk als aanbevolen opvolger van Ria van Hoek heeft verklaard. Luijendijk werd natuurlijk bij de flashmob betrokken en hartelijk toegezongen en gefeliciteerd. IJlings werd een bos bloemen op de kop getikt.

Luijendijk_flashmob400x342_2

Dinsdagochtend vroeg opgestaan. Bij alle uitvalswegen in Loon op Zand en Kaatsheuvel moest het langskomend uitgaand verkeer opgeroepen worden om het stemmen op woensdag niet te vergeten. Samen met lijstduwer Mick Raeven stonden we van 7.30 tot 8.30 paraat op de Kasteellaan.

Kasteellaan_ochtend_mp500x375

’s Avonds weer op dezelfde plek om het inkomend verkeer met hetzelfde bord te verwelkomen ("en natuurlijk om te bevestigen dat we er al een hele dag stonden"). Ook op de Hoge Steenweg stond Pro3 met haar oproep klaar. De campagne loopt op z’n eind. Tijd voor een vernieuwende en verfrissende periode met een sociale, schone en slimme gemeente. Ook in de campagne heeft Pro3 bewezen dat het echt xc3¡nders kan door met veel enthousiasme en veel energie nieuwe paden te bewandelen.

Hsw_avond_500x375

U zegt het maar op 3 maart!..(ingezonden)

U_zegt_het_maar_150x226

Heeft u  ook zo genoeg van al het politieke geruzie, het elkaar vliegen afvangen en het bestuurlijke gezag dat verder aftakelt?

Vindt u ook nog dat u op 3 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen, hoe dan ook, aan al die kandidaat politici een signaal af kunt geven wat u belangrijk vindt?

Zou u het op kunnen brengen om met velen te gaan stemmen en te eisen dat politici u serieus nemen en van mening kunnen verschillen maar u erop kunt rekenen dat uw dorp of stad bestuurd wordt door vrouwen en mannen met talenten en verantwoordelijkheidsbesef?

Beseft u door te gaan stemmen dat u uw politieke partij beoordeelt over wat ze de afgelopen 4 jaren hebben gedaan en hoe ze zich hebben gedragen en aan welke partij u nu uw vertrouwen geeft?

Dringt het tot u door dat u kunt kiezen en het enkel uw keuze is? U zegt het maar 3 maart! Uw keuze binnen de democratische spelregels maar er is een keuze!

Kiest u voor een keiharde koers zoals de PVV in Den Haag en Almere voorstaat? Kiest u voor een VVD van mevrouw Smit in Loon op Zand die zegt ” het moet over zijn met het steeds maar soft blijven inzetten van jongeren werkers en andere praatfiguren als het over veiligheid gaat “. Kiest u voor deze VVD die het heeft over elkaar respecteren in het politiek debat maar tegelijkertijd zegt dat ze niet te lang moeten zeveren en zeuren. Ik snap het wel, de VVD wil graag wat graantjes van het succes van de PVV mee pikken maar of uw gemeentelijk bestuur er beter door wordt? Maar u zegt het maar 3 maart!

En inderdaad er is wat te kiezen. De Partij van de Arbeid heeft in veel dorpen en steden, met andere partijen, bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen, op de ene plaats met meer succes dan de andere maar altijd met het doel op te komen voor diegenen die aan de kant staan, het minder hebben en om een samenleving te helpen opbouwen met oog voor iedereen. Dat is niet foutloos gebeurd en kan beter, maar de betrokkenheid op al die doodgewone mensen is er. Dus ook voor al die doodgewone mensen! U zegt het maar op 3 maart!

Over veiligheid is veel te zeggen, het kan niet anders zijn dat iedereen zich aan onze wetten houdt en daaraan gehouden wordt en ook in de portemonnee wordt geraakt waar schade is veroorzaakt. Daar sta ook ik voor.

Belangrijker nog is dat het bestuurlijke gezag van gemeente, provincie en regering wordt herwonnen. Dat is een grote opgave maar veranderend gedrag van politici en bestuurders kan dat bewerkstelligen. Ik zie dat dit ook raakt aan het te herstellen gezag van ouders in menig gezin waar gezag van leerkrachten, politie en anderen mee verbonden is.

De komende jaren komen er grote bezuinigingen op gemeenten af die u als inwoner op de een of andere wijzen zullen raken. Het zal uit maken welke partijen het bestuur van stad of dorp gaan vormen. Willen wij nog een sociale gemeente zijn voor jong en oud?

U weet welke politieke kleur ik vertegenwoordig maar ik roep u op uw stem massaal te laten horen, met respect voor elkaars keuze en vertrouwen in de toekomst!

U zegt het maar op 3 maart! Maar doe het in hemelsnaam! Hoe dan ook!

Wim Meulesteen

Afscheidnemend raadslid PvdA gemeente Loon op Zand

Een stemadvies voor de lokale politiek

Soms kom je berichten tegen die zoveel opvallende overeenkomsten laat zien met de eigen lokale actualiteit dat ze beslist gemeld moeten worden. Hieronder is een dergelijk bericht. Het is eigenlijk een advies, een stemadvies van de landelijke mental coach Wim de Bie. Let op: lees het goed en knoop het in je oren. Laat vooral je stempotlood op 3 maart naar de juiste plek gaan!

Stemadvies_wimdebie_480x464

Tekst is ook hier te downloaden: Download let_op_de_plannen_en_het_gedrag_van_de_wethouders.pdf
(bron: de Volkskrant, 22 februari 2010)

Het sein op groen

Rijdendetreinen1_240x179In een heftige raadsvergadering besluit de meerderheid het sein op groen te zetten voor een nieuw dorpshart in Kaatsheuvel. De discussie was helder: het geloof in een mooi dorpshart waarvoor gespaard is en waar iedereen zich gelukkig in zal voelen versus de vraagtekens bij de betaalbaarheid van het geheel, ook met het oog op de komende bezuinigingen vanuit Den Haag.

De trein rijdt nu door. Alle seinen staan op groen. De richting is bepaald. Wie de machinist is blijkt na de verkiezingen. Welke wissels worden gezet zal ongetwijfeld tijdens de rit duidelijk worden. De extra check vxc3xb3xc3xb3r het rijden, zo gewild door PvdA en GroenLinks, is niet doorgegaan. De stoet zet zich in beweging. De eerste daad is het plat-shovelen van het postkantoortje naast het gemeentehuis: vrijdag 26 februari. Wethouder Waijers mag z’n wethoudersloopbaan besluiten met ’n eerste slooppartij. PvdA en GroenLinks stappen er 3 maart uit. Pro3 stapt op 4 maart in de trein. Hoeveel zitplaatsen nodig zullen zijn voor Pro3 wordt in spanning afgewacht. Pro3 zal zeker in de buurt van de noodrem plaatsnemen, met de EHBO-doos binnen handbereik. Ben ook benieuwd hoe vaak we van spoor moeten wisselen, of we uitgerangeerd kunnen raken dan wel op dood spoor terecht komen.

Intussen lezen we een boeiend boek over "Rijdende treinen en gepasseerde stations" . Een boek van de hand van Jouke de Vries en Paul Bordewijk. Is goed te lezen in een rijdende trein. Ik zou het de hoofdconducteurs ten sterkste aanbevelen. Het verbreedt de blik, wellicht.

Voor de liefhebbers hier te downloaden de bijdrage van de PvdA over het besluit om 32 miljoen te investeren in het dorpshart van Kaatsheuvel: Download pvdabijdrage_raad11_februari_2010_dorpshart.pdf

Het mes: nu en straks

MesHet is verkiezingstijd. Droeftoeteren is niet aan de orde. Mooie verhalen, beloften en al het goeds wat partijen kunnen brengen vullen de praatjes. Maar praatjes vullen geen gaatjes.

Ik zal ook niet droeftoeteren maar roeptoeteren. Dat doe ik op basis van wat de omgeving ook buiten Loon op Zand heeft te vertellen over de gemeentelijke portemonnee. Amsterdam kondigt voor honderden miljoenen bezuinigingen aan. Tilburg heeft inmiddels plannen gelanceerd hoe de klappen de komende jaren opgevangen kunnen worden. Waalwijk is druk bezig met bezuinigingsvoorstellen die over enkele weken gepubliceerd zal worden. Kortom: heel veel gemeenten zijn nu al bezig om keuzes te maken en plannen te ontwikkelen om de grote klap op te vangen na 2011. De verwachting is dat het Rijk de gemeentelijke inkomsten behoorlijk zal doen afnemen: 20% wordt genoemd. Voor Loon op Zand ongeveer 3 miljoen structureel minder per jaar!

Maar gelukkig maken we ons in Loon op Zand alleen maar druk over het bruisend dorpshart in Kaatsheuvel: hoe mooi dat wordt en gewild dat is. Wij sluiten even de ogen, we stoppen de oren dicht en we wandelen door een prachtig virtueel dorpshart waar iedereen blij moet zijn?

Wie maakt wie wakker? Gaan we alleen voor de belangen van de partij, van een kerkdorp of proberen we ook echt vooruit te zien en keuzes te maken?

In bijgevoegd artikel een oproep met een conclusie die ik volledig onderschrijf: "Politici moeten vergezichten kunnen schetsen en ons mee kunnen voeren naar hun hoop en inspanningen voor een betere wereld. Maar ze moeten ook beargumenteerde keuzes kunnen maken tussen twee of meer kwaden."

Download Waar_gaan_lokale_politici_in_snijden_Evelien_Tonkens.pdf

Na de verkiezingen zal gesneden worden. De pijn zal minder zijn als daar nu al goed over na gedacht wordt.  Besluiten met enorme financixc3xable consequenties voor onze gemeente kunnen bijgesteld worden. Het is nog niet te laat. Maar er is wel moed voor nodig. Ik ben benieuwd wie de snijlijnen nu al aan durft te geven.

De Zeepkist: Horen-zien-zwijgen?

Woensdag 3 februari werd de expositie geopend van de Heemkundekring over "Kiezen, Kozen, Gekozen". Een expositie over de lokale politiek de afgelopen tientallen jaren in de gemeente Loon op Zand. Ter gelegenheid van de opening mochten de lijsttrekkers van de plaatselijke partijen hun zegje doen op een zeepkist. Waarom zou men in de gemeente op hun partij moeten stemmen? Daar kregen de lijsttrekkers drie minuten voor om dat uit te leggen. Daarna 7 minuten vragen beantwoorden vanuit het publiek.

Zeepkist1

Een spannende uitdaging: kan je in drie minuten de belangrijkste punten weergeven? Mij viel als laatste de beurt toe. Vier lijsttrekkers waren mij voor gegaan. Wat had ik dan nog toe te voegen? Als ik alle verhalen mag geloven zouden de bomen weer de wolken in groeien, de komende 4 jaar.

Mijn verhaal heb ik gezien de drie minuten meteen ingekort. Inleiding en alle andere toetser en bellen heb ik achterwege gelaten. Het complete verhaal staat hier: Download deZeepkist_Pro3.pdf
Bladzijde 8 was mijn beginpunt: wat wil Pro3?

Wat wil Pro3: Een Sociale, Slimme en Schone gemeente. Naar aanleiding van de publieksvragen heb ik aan kunnen geven dat alle vrome wensen en plannen ten spijt, wij rekening moeten houden met een substantixc3xable vermindering van de inkomsten voor de gemeente vanuit Den Haag. Dat gegeven moet tot nadenken en bezinning leiden. Hoop ik.

Het volgende filmpje sterkt mij in de gedachte dat het oppassen geblazen is voor Loon op Zand:

zie ook: http://nos.nl/artikel/134146-bezuinigingen-geen-onderwerp-bij-verkiezingen.html

Lijsttrekkersdebat bij Uno Animo

Debat_uno2

De opdracht was duidelijk: wat heeft jouw partij te bieden voor kerkdorp Loon op Zand? Dat vormde de leidraad voor het eerste lijsttrekkersdebat. Uno Animo geeft alle partijen de gelegenheid om hun standpunten naar voren te brengen: over sport, over bereikbaarheid van het dorp en over leefbaarheid in de kern Loon op Zand. Het was een geslaagde avond. De organisatie was goed, de gespreksleiding (Jan Paridaens en Kees Hesselmans) had het goed in de hand en de collega’s lijsttrekkers deden hun best om hun punten duidelijk voor het voetlicht te brengen.
Het had wel wat scherper gemogen. Ik zal het debat niet herhalen. Belangrijke verschilpunten kwamen aan het licht. Ook nieuwe standpunten zoals bijvoorbeeld van Lijst Loon op Zand die nu ook het parkeren op de Kasteelweide helemaal wil verbieden.

De hamvraag heb ik aan het einde van het debat gelanceerd. En toen werd het erg stil. Want wat moet je met mijn stelling dat je van alles kunt beloven maar dat er ook geld nodig is om het uit te voeren? Dan kan je wel ingewikkelde verhalen houden over het geld voor het dorpshart maar uiteindelijk zullen Gemeentebelangen, CDA, Lijst Loon op zand en VVD moeten erkennen dat er met een dergelijk project de komende jaren heel weinig gerealiseerd kan worden van andere plannen. Zelfs niets van hun eigen verkiezingsbeloften waargemaakt kan worden.

Voor Pro3 is het belangrijk dat ook in Kaatsheuvel een mooi nieuw centrumplan tot ontwikkeling wordt gebracht. Maar dan wel betaalbaar! Pro3 vindt de huidige plannen veel te duur. Tegelijkertijd zijn de berichten uit Den Haag ook niet om vrolijk van te worden. Reken er maar op dat ook de gemeenten fors zullen moeten bezuinigen. Daarom wil Pro3 de kosten terugbrengen zodat niet de hele gemeente de komende jaren op een houtje moet bijten.

Donderdag 11 februari gaat de raad besluiten over 34 miljoen aan investeringen voor het Bruisend Dorpshart. Wees welkom om de standpunten van de partijen aan te horen en maak dan uw keuze op 3 maart!

Debat_uno1

Pro3 stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast.

De campagne kan na echt van start voor Pro3. Maandagavond werd op een drukbezochte ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld en de kandidatenlijst.

Het was een mooie en vruchtbare avond waar zoveel energie van afdroop dat de komende maanden met vertrouwen tegemoet wordt gezien.
Er staat een geweldige nieuwe ploeg klaar om voor daadwerkelijke veranderingen in de gemeente te gaan. De komende tijd zal veel energie kosten om de boodschap goed over te brengen. Met een lijst van meer dan 30 namen moet het mogelijk zijn om de vonk over te brengen op de kiezers om voor een nieuwe politiek te kiezen.