Een voorhangprocedure

Kazerne2Bepaald geen scrabble woord. Het is te lang. En wie weet eigenlijk wat het betekent? Op Wikipedia wordt het uitgelegd. In feite maakt het bestuur een voornemen bekend: men kondigt een besluit aan. Hiervoor staat een bepaalde periode. Als in deze periode niet wordt gereageerd op dit voornemen door de besluitvormers (de gemeenteraad), of als positief wordt gereageerd, dan zal het besluit genomen worden na afloop van de gestelde periode.

Zo loopt er op dit moment een voorhangprocedure voor de verkoop van de brandweerkazerne. De gemeente heeft een koper gevonden om van deze brandweerkazerne iets moois te maken. Deze ondernemer heeft hier als uitstekend beoordeelde plannen voor aangeleverd. Het college wil dan ook voorstellen om nu tot verkoop over te gaan van de voormalige brandweerkazerne in Kaatsheuvel. Dit besluit kan ze echter niet zelfstandig nemen. Daarvoor heeft ze de raad nodig. Het voornemen wordt dan ook snel aan de raad voorgelegd in de voorhangprocedure. De vraag aan de raad is: zijn jullie het met ons eens dat we de brandweerkazerne nu moeten verkopen? Als jullie niet reageren voor 3 maart gaat het voornemen van het college over in een besluit. Dit laatste is ook het geval als de wethouders en de burgemeester niet overtuigd worden door de ingebrachte bezwaren van de raadsfracties.

De PvdA heeft bezwaren aangetekend tegen de verkoop van de brandweerkazerne op dit moment. Men wil eerst het totale financixc3xable plaatje zien voor het bruisend dorpshart. Dat kan pas als over enkele maanden de aanbestedingsprocedure is afgerond. De PvdA denkt dat er misschien meerdere kopers zijn voor dit prachtige object als informatie hierover (incl. de vraagprijs) ook op grotere schaal wordt aangeboden. Meer concurrentiemogelijkheden scheppen door een aparte aanbestedingsprocedure voor dit object is dan een van de mogelijkheden. Ook vind de PvdA dat de bruisendheid van het plein niet echt bevorderd wordt door een hoogwaardige horeca-voorziening. De prijzen zullen navenant zijn waardoor voorspelbaar is dat er geen breed publiek aangetrokken zal worden.

Voor de ingebrachte bezwaren kan ik verwijzen naar de website van de PvdA in Loon op Zand. Inmiddels is ook bekend dat de VVD bezwaren maakt tegen de verkoop van de brandweerkazerne op dit moment. ben benieuwd of het wat uithaalt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, hopen we maar.

Flabbergasted?

Flabbergasted2Ooit last gehad van een "flabber-gast"? Nee toch?  Want waar hebben we het over? Een gast die flabbert? Nooit van gehoord. In onze taal bestaat dit woord gewoonweg niet. Het komt ook uit het Engels. De uitspraak is niet "flabbergast" op z’n Nederlands, maar "flebbergestid".

Mijn buurman gebruikte het vanavond in een vergadering. Hij was onthutst, ontdaan, verbaasd, verbrouwereerd, beduusd, verschrikt, overdonderd, overrompeld, sprakeloos, perplex, overbluft, getroffen, ontdaan, ontzet, in de war, verbijsterd, ondersteboven, met de mond vol tanden, ontsteld, versuft, etc., etc.,…………

Met xc3xa9xc3xa9n Engelse term gaf hij zijn gemoedstoestand weer nadat hij kennis genomen had van een serie vragen over de stand van zaken en de planning van de activiteiten van bestuurlijk Loon op Zand. Een gemoedstoestand die op veel verschillende manieren begrepen kan worden. Maar welke van de hierboven genoemde begrippen nu de meest juiste was en op hem van toepassing is heeft hij niet aangegeven.

Het spijt me dat ik voor hem de aanleiding was om deze term te gebruiken, maar vaak is politiek gewoon hard werken en de moeite nemen om vragen te stellen over het reilen en zeilen van deze gemeente. Een oppositiepartij weet natuurlijk veel minder dan een coalitiepartij. Vandaar beste buurman, was ook ik behoorlijk onthutst door het gebruik van de term "flebbergestid" door jou.

Taalgebruik en imponeergedrag

Due_diligence2Natuurlijk ontkom je er niet aan wel eens woorden te gebruiken die anderen absoluut niet verstaan, noch begrijpen. Bijvoorbeeld de ingehouden vloek of het gebrabbel in den vreemde. Ook vakliteratuur en andere specialistische bezigheden kunnen doorspekt zijn van termen die je niet hoeft te begrijpen. Waar ik me druk over maak is het gebruik van zgn. "geleerde" woorden in situaties waar dat vermeden kan en moet worden. Bijvoorbeeld in notities, nota’s, memo’s en allelei andere toelichtende informatie die in principe door iedere inwoner van deze gemeente gelezen en begrepen moet kunnen worden.

Zo kwam ik onlangs het begrip "Due Diligence" tegen. Dat moet vast iets spannends zijn, tenminste zo klinkt het. Maar wat betekent het precies? Internet biedt al snel een oplossing. In de zoekmachine Google worden op deze term ongeveer 11 miljoen treffers gevonden. Er zijn minimaal 600.000 treffers te vinden met een afbeelding. Het komt er eigenlijk op neer dat het gaat om een zogenaamd boekenonderzoek bij een organisatie in geval een fusie op stapel staat. In dit concreet geval is de term te vinden in het stappenplan om te komen tot een fusie van Triangel met de Twern. Met dit boekenonderzoek moet in beeld gebracht worden in hoeverre de gekozen fusiepartner (de Twern) geen onverwachte risico’s loopt, cq. een kat in de zak koopt.

Nu ben ik ook benieuwd of er een boekenonderzoek bij de Twern wordt verricht om na te gaan of deze beoogde fusiepartner in de toekomst kan voldoen aan de wensen van de gemeente. Kortom, vindt er een Due Diligence ook plaats bij de Twern? Zal de gemeente geen kat in de zak in huis halen? Ongetwijfeld kan de term "reciproke due diligence" gebruikt worden. Een wederzijds boekenonderzoek, dus. Maar dat wist u natuurlijk al dat dit bedoeld werd.

Kortom, laten we niet gewichtig doen en (onbewust?) anderen imponeren met ons taalgebruik.

Due_diligence1_2

(U kent toch wel Engels??????)

Helder Loons?

Beleidsnota’s, notitie’s , memo’s, besluitenlijstjes, notulen, pre-adviezen vormen de basis voor bestuurlijke communicatie: wat willen we, wat kunnen we, wat hebben we eigenlijk gedaan en waarom doen/deden we het allemaal? De drager van deze communicatie is taal. Taal: belangrijk dus! Niet verstaan is niet begrijpen.

Nu kan je wel dezelfde taal spreken maar elkaar toch niet begrijpen.  Bestuurlijke taal heeft de onhebbelijke eigenschap vooral een pijniging te zijn voor de lezer. HelderloonsGelukkig komt daar misschien verandering in. Tenminste als het aan de gemeente Den Haag ligt. In deze gemeente is door de communicatie-deskundige een woordenboek opgesteld met veel tips voor "verstaanbaar" taalgebruik. Een bijzonder nuttig woordenboek lijkt me. Ook in deze gemeente heel hard nodig. Daarom heb ik de kaft alvast wat aangepast in de hoop een aangepaste versie te bespoedigen. Informatie over deze nuttige bijdrage is te vinden op de volgende website: http://denhaag.nl/smartsite.html?id=55892 

Een voorbeeld uit de categorie lelijke woorden zijn zogenaamde xe2x80x98puistwoordenxe2x80x99:  woorden die gewichtig klinken, maar eigenlijk niets betekenen. Een top vijf aan xe2x80x98gebakken-luchtxe2x80x99-termen: xe2x80x98slagvaardigxe2x80x99, xe2x80x98dynamischxe2x80x99, xe2x80x98innovatiefxe2x80x99, xe2x80x98efficiencyxe2x80x99 en xe2x80x98stukjexe2x80x99.

Zo zijn er tal van nuttige tips en voorstellen (lees: dringende adviezen) voor verstaanbaar taalgebruik. Op weg dus naar "Helder Loons"!