Veilig zijn en veilig voelen

080401_veiligheid2Op 7 november verwees ik in mijn weblog naar de plaats van onze gemeente op de gemeentelijke veiligheidsindex. In de lijst van alle gemeentes (443) staat Loon op Zand op een 127ste plaats. Als je op plaats 1 staat word je als een zeer onveilige gemeente gezien. Loon op Zand wordt met de 127ste plek als een relatief onveilige gemeente gekenmerkt. Een constatering gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek. In dit onderzoek trekt men deze conclusie op basis van cijfers over diefstal, inbraak, geweld en vernielingscijfers. Allemaal cijfers die keurig genoteerd staan in de politierapporten. Een dergelijk onderzoek is waardevol, met name ook omdat vergelijking met andere gemeentes mogelijk wordt gemaakt. Het geeft aan waar de nieuwe uitdagingen liggen voor de gemeente.

Een ander onderzoek laat echter een heel andere kant van ditzelfde veiligheidsverhaal zien. Vorige week kreeg de gemeente de resultaten van een onderzoek over leefbaarheid in deze gemeente. Een onderdeel van dit rapport gaat ook over veiligheid. In dit rapport wordt de conclusie getrokken dat het er op lijkt dat de bewoners zich veilig voelen in hun buurt. Dit leidt men af uit de antwoorden op de vragen of men in de buurt last heeft van criminaliteit (vandalisme, inbraak en geweldpleging), en of men zich veilig voelt overdag en ’s avonds. Op een paar buurten na kwamen de meeste antwoorden uit op een positief veiligheidsgevoel.

Een snelle conclusie op basis van beide onderzoeken zou kunnen luiden dat het allemaal wel meevalt in onze gemeente. De conclusie is dan wel te snel getrokken. Het eerste onderzoek baseert z’n conclusies op basis van concrete cijfers(waarnemingen). Het tweede onderzoek stelt totaal andere vragen en levert dus heel andere resultaten op dan het eerste onderzoek. Ofwel om het kernachtig proberen samen te vatten zoals een inwoner dat formuleert:

"Vragen ze mij of ik me veilig voel dan zal ik dat bevestigen. Vragen ze aan mij hoeveel geld ik kwijt ben aan afgetrapte spiegels op mijn auto dan kom ik tot enkele honderden euro’s per jaar."

Dat er ogenschijnlijk tegenstrijdige berichten hierover in de pers verschijnen is begrijpelijk. Tenminste als men de conclusies met elkaar verbindt.  De pers mag wel moeite doen om het verschil tussen beide onderzoeken duidelijk te maken.

Een ander voorbeeld in de pers van vandaag komt uit Eindhoven. Zie hieronder.

080401_veiligheid3_2

Loon op Zand een veilige gemeente?

Utrecht blijkt de onveiligste gemeente van Nederland, zo lees ik vandaag in de nieuwsflitsen. Een nieuw onderzoek over het jaar 2007 geeft een lijstje met alle gemeenten en de mate van onveiligheid. Om deze onveiligheid vast te stellen wordt gebruik gemaakt van 4 verschillende soorten gegevens: diefstal-, inbraak-, geweld- en vernielingscijfers. Alle gegevens zijn op een rijtje gezet in de Gemeentelijke Veiligheidsindex.

Natuurlijk is interessant om te kijken hoe Loon op Zand het doet in de regio. De gegevens van regio Midden-Brabant zijn in onderstaande figuren weergegeven, incl. toelichting.

Toelichting3 Indexmb

Loon op Zand staat hoog op een lijst van 1 tot en met 443. Zeker als je deze positie vergelijkt met de andere "dorpse" gemeenten in Midden-Brabant.

Vergeleken met voorgaande jaren is er gelukkig geen sprake van een groei in de cijfers.

Volgens de cijfers is Loon op Zand relatief onveilig.

Om nog een beter zicht te krijgen op de positie van Loon op Zand is een vergelijking gemaakt met gemeenten in Brabant die ongeveer even groot zijn met een inwonertal tussen de 22.000 en 24.000.

In onderstaande tabel zijn deze gegevens op een rijtje gezet.

Inw22240000

Loon op Zand staat "fier op kop", waar we dus beslist niet blij mee hoeven te zijn. Maar gelukkig is er weer een uitdaging bij voor de komende jaren.

Het complete onderzoeksrapport:Download gemeentelijke_veiligheidsindex_nov2008.pdf