Sloop Fietsenwinkel Kerkstraat

Eindelijk is het dan zover. Na jaren praten en praten en praten is deze week de oude fietsenwinkel op de Kerkstraat in Loon op Zand gesloopt. Op deze plek wordt een nieuw appartementencomplex gezet door Amarant. Over een jaar staat het er. Achter het gesloopte pand zijn de contouren van de nieuwe huizen van het plan Berlaere / Castellanie al zichtbaar.

Fietsenwinkel1

Fietsenwinkel2

Kolkenreiniging

U wilde wat vragen?

Ja, ik wilde wat vragen. Ik kreeg vandaag een brief van de gemeente in de bus, gericht aan de bewoners van dit pand. Omdat ik in dit pand woon was deze brief dus ook aan mij gericht. De brief had als onderwerp: "Kolkenreiniging", en toen werd ik ineens heel ongerust.

Hoe dat zo? Wat is er aan de hand dan?

Nou, ik werd ongerust omdat ik ineens vreselijke dingen zag. Allemaal van die draaiende dingen, kolken dus, waar je in kan verdrinken. En die gaan ze dan reinigen. Ik snapte er niks meer van.

O, u weet niet wat kolkenreiniging is?

Nee, dat weet ik niet maar in de brief lijkt het heel belangrijk want het woord kolken staat er wel 11 keer in. Als ik verder lees zijn het van die dingen die ieder jaar schoongemaakt moeten worden. Dus het zullen wel dingen zijn die er een jaar over doen om vuil te worden.

Hebt u wel eens goed rondgekeken als u buiten loopt? Ik weet zeker dat u er vaak langsloopt, of misschien we bovenop staat.

Dat lijkt me heel eng.

Nee dat is niet eng. Want het gaat om de gewone afvoerputjes in de stoep. Afvoerputjes die naar het riool gaan. Het zijn dus afvoerputjes, of afvoergoten zo u wilt. En die zitten wel eens vol troep wat er op tijd uit moet anders loopt de zaak niet door.

O, is dat alles? Waarom praten ze dan geen gewone mensentaal?

Tsja, soms ben je zo met je vak bezig dat je gewoon vergeet voor wie je het eigenlijk doet.

Kolk

Informatieavond voor starters

Op verzoek van een vrijwilliger van de Kuip plaats ik het volgende bericht:

Wil jij binnenkort op jezelf gaan wonen, dan zijn er een hoop zaken die belangrijk zijn om te weten voordat je uiteindelijk de sleutel krijgt van je eigen woning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van je huis, het betalen van je woonlasten, (huur)subsidiemogelijkheden en allerlei andere zaken die op je af komen als je op jezelf gaat wonen.

Om je op weg te helpen in deze nieuwe wereld en om al je vragen te beantwoorden als starter vinden er in De Kuip en Crossroads in samenwerking met woningstichting Casade een tweetal avonden plaats. Op deze avond geven de woonadviseurs van Casade je informatie over allerlei zaken die bij het zelfstandig wonen komen kijken en heb je de mogelijkheid al je vragen hierover aan hen te stellen.  Denk hierbij aan vragen over het woningaanbod, wachtlijsten, collectief bouwen en dergelijke. Ook met betrekking tot de kosten van het zelfstandig wonen kunnen de adviseurs je een deskundig advies geven.

Om je over de drempel te helpen is inschrijving als woningzoekende bij Casade tijdens xc3xa9xc3xa9n van deze avonden helemaal gratis. Een unieke kans voor jou als starter!

Grijp deze kans en kom op donderdag 12 maart naar de informatie avond in jongerencentrum Crossroads in Kaatsheuvel of op vrijdag 27 maart naar jongerencentrum De Kuip in Loon op Zand. Beide avonden starten om 20.00 en zullen uiterlijk om 21.30 afgesloten worden. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Dus wil je op een informele manier jezelf orixc3xabnteren in deze nieuwe wereld dan is dit een unieke start op de woningmarkt.
Kijk ook op
www.jccrossroads.nl of www.dekuip.com.

Een voorhangprocedure

Kazerne2Bepaald geen scrabble woord. Het is te lang. En wie weet eigenlijk wat het betekent? Op Wikipedia wordt het uitgelegd. In feite maakt het bestuur een voornemen bekend: men kondigt een besluit aan. Hiervoor staat een bepaalde periode. Als in deze periode niet wordt gereageerd op dit voornemen door de besluitvormers (de gemeenteraad), of als positief wordt gereageerd, dan zal het besluit genomen worden na afloop van de gestelde periode.

Zo loopt er op dit moment een voorhangprocedure voor de verkoop van de brandweerkazerne. De gemeente heeft een koper gevonden om van deze brandweerkazerne iets moois te maken. Deze ondernemer heeft hier als uitstekend beoordeelde plannen voor aangeleverd. Het college wil dan ook voorstellen om nu tot verkoop over te gaan van de voormalige brandweerkazerne in Kaatsheuvel. Dit besluit kan ze echter niet zelfstandig nemen. Daarvoor heeft ze de raad nodig. Het voornemen wordt dan ook snel aan de raad voorgelegd in de voorhangprocedure. De vraag aan de raad is: zijn jullie het met ons eens dat we de brandweerkazerne nu moeten verkopen? Als jullie niet reageren voor 3 maart gaat het voornemen van het college over in een besluit. Dit laatste is ook het geval als de wethouders en de burgemeester niet overtuigd worden door de ingebrachte bezwaren van de raadsfracties.

De PvdA heeft bezwaren aangetekend tegen de verkoop van de brandweerkazerne op dit moment. Men wil eerst het totale financixc3xable plaatje zien voor het bruisend dorpshart. Dat kan pas als over enkele maanden de aanbestedingsprocedure is afgerond. De PvdA denkt dat er misschien meerdere kopers zijn voor dit prachtige object als informatie hierover (incl. de vraagprijs) ook op grotere schaal wordt aangeboden. Meer concurrentiemogelijkheden scheppen door een aparte aanbestedingsprocedure voor dit object is dan een van de mogelijkheden. Ook vind de PvdA dat de bruisendheid van het plein niet echt bevorderd wordt door een hoogwaardige horeca-voorziening. De prijzen zullen navenant zijn waardoor voorspelbaar is dat er geen breed publiek aangetrokken zal worden.

Voor de ingebrachte bezwaren kan ik verwijzen naar de website van de PvdA in Loon op Zand. Inmiddels is ook bekend dat de VVD bezwaren maakt tegen de verkoop van de brandweerkazerne op dit moment. ben benieuwd of het wat uithaalt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, hopen we maar.

Klikofeest

Het feest kan beginnen. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 13 maart worden alle kliko’s van een chip voorzien als ze die nog niet hadden. Dit werd aangekondigd in de Extra-Afvalkrant. Alle containers moeten volgens de afvalkalender buiten worden gezet: van half 8 ’s ochtends tot 8 uur ’s avonds.

Een "rondje langs de velden" levert een veelkleurig beeld op: Alle soorten kliko’s zonder chip worden nu aan de straat gezet. Ook de kliko’s die volgens de afvalkalender niet aan de beurt zijn. De papierkliko’s zouden helemaal niet aan de beurt zijn de komende 2 weken, maar zet deze er toch maar bij. De chip-zetters krijgen het erg druk. Succes daarmee!

Klikofeest400x300