Van Triangel naar de Twern

Logo_detwern_en_triangelIn 2009 neemt Loon op Zand afscheid van Triangel. Een organisatie die de afgelopen decennia verantwoordelijk is geweest voor het sociaal-cultureel werk in deze gemeente. Het zal meer een afscheid zijn van de naam omdat alle aktiviteiten voortaan onder de vleugels van de Twern plaats zullen gaan vinden. Natuurlijk zullen er veranderingen plaats vinden. Veranderingen die overigens al dit jaar zijn ingezet bij Triangel zelf: van een aanbod-gerichte organisatie naar een vraaggerichte organisatie. Dus vooral diensten willen leveren op basis van de vraag zoals deze leeft bij organisaties, bij de buurt en in de wijk.

Triangel heeft te maken met jeugd- en jongerenwerk (Crossroads en de Kuip, en ook jongerenwerk op straat), met ouderenwerk, met vluchtelingenwerk en begeleiding nieuwkomers, met buurtwerk (Pannehoef), met ondersteuning van vrijwilligers (KBO, gehandicaptenplatform, …), Straatspeeldag, buurtwerk, opbouwwerk en  …………

Deze overgang moet op bestuurlijk niveau door de Gemeenteraad worden bekrachtigd. De raad moet weten welke afspraken gemaakt zijn met de Twern als de nieuwe leverancier. Welke diensten worden geleverd en zijn ingekocht. Op basis van welke voorwaarden en op basis van welke beleidskeuzes.  Het lijkt er even op dat deze vragen niet meer aan de orde zullen komen. Vandaar dat er toch nog een dringende vraag vanuit de PvdA naar de andere partijen in de raad is gegaan om deze vragen vooral wel te stellen. Te beginnen in de commissie Mens en Maatschappij op maandag 1 december. Op 18 december moet de Raad in staat worden gesteld om een finaal oordeel te geven. De professionele werkers in dit veld en de ondersteunende diensten daarbij (beheer en administratie) hebben hier recht op. De gemeente heeft hier recht op. Hieronder kan men kennisnemen van het voorstel van de PvdA om dit onderwerp op de agenda te plaatsen van de commissie Mens en Maatschappij. Ook de daarbij te stellen vragen staan daarin opgenomen. En niet op de laatste plaats is ook belangrijk om te weten of het huidige personeel zijn werkplek kan behouden en alles fatsoenlijk geregeld is via een sociaal plan.

Download PvdA_vragen_Triangel_Twern_28nov2008.pdf

De Traplift: het vervolg

Enkele maanden terug schreef ik er over: Een traplift of verhuizen? Ik stipte al aan dat een aanvraag van een traplift de nodige besognes met zich meebracht voor de aanvraagster. "Misschien deed zij er wel beter aan om te verhuizen" was haar gezegd. Daar had zij geen enkele behoefte aan en zij volhardde dus in haar aanvraag van januari 2007. De bestuursrechter moest er aan te pas komen om het pleit te beslechten. De uitspraak viel in haar voordeel uit. Inmiddels was het 20 december, bijna een jaar verder.

Een reactie van de gemeente bleef uit. Ook een telefoontje dat nu alles wel geregeld zou worden in korte tijd met een toelichting op de vervolgprocedure was er niet. Plotseling stond er iemand voor de deur die het een en ander kwam opmeten om een offerte uit te brengen. Even later weer een ander bedrijf met hetzelfde doel: opmeten en uitrekenen.

Uiteindelijk was daar dan de afspraak van het laatste bedrijf om de nieuwe traplift op 21 april te komen monteren. Deze datum werd mij met vreugde meegedeeld. Ik nam mij voor om het persoonlijk op deze dag te mogen bewonderen.Traplift1_248x361

En jawel, daar stond boven aan de trap, "fier en trots" de traplift. Een stuk sprankelende techniek, klaar om in gebruik genomen te worden. Geen angstige en onzekere momenten meer op de trap. Gewoon een extra stukje woongenot om langer in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven.

De eerste rit moet nog gemaakt worden. Helaas bleek het uiteindelijk niet helemaal volgens planning te verlopen. Alsof er een vloek rust op dit project.

Traplift2_248x325_2Onderaan de trap bungelden er nog wat draadjes uit een buis. Dat zag er niet echt af uit. Het verhaal hier achter was snel verteld. Gewoon even pech met het boren in de vloer. Helaas recht door een leiding van de centrale verwarming. Het water spoot er als een fonteintje uit. De loodgieter er vliegensvlug bijgehaald om e.a. weer te repareren (vloertje er voor een deel uit, nieuwe leiding leggen, etc.). De aanleg van deze traplift weerspiegelt de hobbels die genomen zijn om het zover te laten komen. Morgen ga ik weer nieuwsgierig kijken naar een eventueel volgend onheil. Maar misschien werkt het dan allemaal naar tevredenheid.

 

Een traplift of verhuizen?

Sinds 1 januari kennen we de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Met deze wet moeten gemeenten er voor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving. Sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig zoals chronisch zieken. Ook ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, het liefst op hun vertrouwde stek.

Soms is dat lastig. Een trap in huis kan letterlijk een struikelblok zijn.Traplif2  Maar gelukkig kan met een relatief eenvoudige aanpassing als een traplift de mogelijkheid worden geboden om het weer jarenlang goed te laten gaan. Helaas beslist de gemeente niet altijd volgens deze gedachte. Een alleenstaande vrouw van 82 kreeg op haar aanvraag te horen dat zij er beter aan doet om zich in te schrijven voor een andere woning. Een verhuispremie zal dan worden vergoed. Dat is goedkoper dan een traplift!

Goedkoper voor de gemeente, dat wel! De kosten voor de aanvrager zijn vele malen hoger. Dan gaat het niet alleen om de herinrichtingskosten, maar vooral ook de sociaal-emotionele kosten en de voortdurende stress die hiermee gepaard gaat, (de aanvraag loopt overigens al bijna een jaar).

Opnieuw ergens anders een sociaal leven opbouwen. Uit je vertrouwde omgeving weg moeten om te besparen op de kosten van een traplift?

Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Gemeenten handelen ook verschillend bij zulke aanvragen. De volgende vraag dringt zich wel op:

Is zorg een gunst of is het een recht?