De Zeepkist: Horen-zien-zwijgen?

Woensdag 3 februari werd de expositie geopend van de Heemkundekring over "Kiezen, Kozen, Gekozen". Een expositie over de lokale politiek de afgelopen tientallen jaren in de gemeente Loon op Zand. Ter gelegenheid van de opening mochten de lijsttrekkers van de plaatselijke partijen hun zegje doen op een zeepkist. Waarom zou men in de gemeente op hun partij moeten stemmen? Daar kregen de lijsttrekkers drie minuten voor om dat uit te leggen. Daarna 7 minuten vragen beantwoorden vanuit het publiek.

Zeepkist1

Een spannende uitdaging: kan je in drie minuten de belangrijkste punten weergeven? Mij viel als laatste de beurt toe. Vier lijsttrekkers waren mij voor gegaan. Wat had ik dan nog toe te voegen? Als ik alle verhalen mag geloven zouden de bomen weer de wolken in groeien, de komende 4 jaar.

Mijn verhaal heb ik gezien de drie minuten meteen ingekort. Inleiding en alle andere toetser en bellen heb ik achterwege gelaten. Het complete verhaal staat hier: Download deZeepkist_Pro3.pdf
Bladzijde 8 was mijn beginpunt: wat wil Pro3?

Wat wil Pro3: Een Sociale, Slimme en Schone gemeente. Naar aanleiding van de publieksvragen heb ik aan kunnen geven dat alle vrome wensen en plannen ten spijt, wij rekening moeten houden met een substantixc3xable vermindering van de inkomsten voor de gemeente vanuit Den Haag. Dat gegeven moet tot nadenken en bezinning leiden. Hoop ik.

Het volgende filmpje sterkt mij in de gedachte dat het oppassen geblazen is voor Loon op Zand:

zie ook: http://nos.nl/artikel/134146-bezuinigingen-geen-onderwerp-bij-verkiezingen.html

Lijsttrekkersdebat bij Uno Animo

Debat_uno2

De opdracht was duidelijk: wat heeft jouw partij te bieden voor kerkdorp Loon op Zand? Dat vormde de leidraad voor het eerste lijsttrekkersdebat. Uno Animo geeft alle partijen de gelegenheid om hun standpunten naar voren te brengen: over sport, over bereikbaarheid van het dorp en over leefbaarheid in de kern Loon op Zand. Het was een geslaagde avond. De organisatie was goed, de gespreksleiding (Jan Paridaens en Kees Hesselmans) had het goed in de hand en de collega’s lijsttrekkers deden hun best om hun punten duidelijk voor het voetlicht te brengen.
Het had wel wat scherper gemogen. Ik zal het debat niet herhalen. Belangrijke verschilpunten kwamen aan het licht. Ook nieuwe standpunten zoals bijvoorbeeld van Lijst Loon op Zand die nu ook het parkeren op de Kasteelweide helemaal wil verbieden.

De hamvraag heb ik aan het einde van het debat gelanceerd. En toen werd het erg stil. Want wat moet je met mijn stelling dat je van alles kunt beloven maar dat er ook geld nodig is om het uit te voeren? Dan kan je wel ingewikkelde verhalen houden over het geld voor het dorpshart maar uiteindelijk zullen Gemeentebelangen, CDA, Lijst Loon op zand en VVD moeten erkennen dat er met een dergelijk project de komende jaren heel weinig gerealiseerd kan worden van andere plannen. Zelfs niets van hun eigen verkiezingsbeloften waargemaakt kan worden.

Voor Pro3 is het belangrijk dat ook in Kaatsheuvel een mooi nieuw centrumplan tot ontwikkeling wordt gebracht. Maar dan wel betaalbaar! Pro3 vindt de huidige plannen veel te duur. Tegelijkertijd zijn de berichten uit Den Haag ook niet om vrolijk van te worden. Reken er maar op dat ook de gemeenten fors zullen moeten bezuinigen. Daarom wil Pro3 de kosten terugbrengen zodat niet de hele gemeente de komende jaren op een houtje moet bijten.

Donderdag 11 februari gaat de raad besluiten over 34 miljoen aan investeringen voor het Bruisend Dorpshart. Wees welkom om de standpunten van de partijen aan te horen en maak dan uw keuze op 3 maart!

Debat_uno1

Pro3 stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast.

De campagne kan na echt van start voor Pro3. Maandagavond werd op een drukbezochte ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld en de kandidatenlijst.

Het was een mooie en vruchtbare avond waar zoveel energie van afdroop dat de komende maanden met vertrouwen tegemoet wordt gezien.
Er staat een geweldige nieuwe ploeg klaar om voor daadwerkelijke veranderingen in de gemeente te gaan. De komende tijd zal veel energie kosten om de boodschap goed over te brengen. Met een lijst van meer dan 30 namen moet het mogelijk zijn om de vonk over te brengen op de kiezers om voor een nieuwe politiek te kiezen.

Raad van State gaat niet mee met bezwaren omwonenden en gebruikersgroep

Raadvstate1 De bezwaren van de bewonersgroep Marktstraat en omgeving alsmede de bezwaren van de gebruikersgroep worden niet gedeeld door de Raad van State. Zo staat in de uitspraak van 24 december te lezen.

De rechter is van oordeel dat alhoewel er wijzigingen zijn aangebracht in vergelijking met het oorspronkelijk ontwerp. deze wijzigingen (bouwhoogten) niet tot een wezenlijk ander plan hebben geleid. De aangebrachte wijzigingen, ingegeven op basis van financixc3xable uitvoerbaarheid, zijn als goed afgewogen te beschouwen, waarbij ook rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden.

Ook gaat de rechter niet mee met de bezwaren  tegen de massaliteit van de bebouwing. De hoogte van het Carrxc3xa9 wordt vooral bepaald door het zalencomplex dat het hart vormt van het gebouw en kan vanwege de aard van die functie niet worden verlaagd. De rechter vindt dat de maatvoering en omvang van de bebouwing zich verdragen met een goede ruimtelijke ordening.

De rechter is er niet van overtuigd dat de bebouwing op de marktplein het uitzicht van de omwonenden vermindert. Wat betreft de parkeervoorziening ziet de rechter niet dat dit tot ernstige parkeeroverlast zal leiden. Ook het argument dat de luchtkwaliteitsnormen zullen worden overschreden is niet aannemelijk gemaakt.

Op grond van de hiergenoemde overwegingen wordt het treffen van een voorlopige voorziening door de rechter afgewezen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:
Download uitspraak_raadvanState_24dec2009.pdf

De uitspraak van de Raad van State geeft aanleiding tot een rondedansje bij Jacky Smit, de fractievoorzitter van de VVD, zo lezen we in haar log. Ik moet alleen nog antwoord krijgen op mijn vraag aan haar of er ook een zak geld bij de uitspraak zat.

Waarheid en meerderheid

Waarheid_en_meerderheid_2Je zou zeggen dat de spreuk hiernaast een waarheid als een koe is. De afgelopen dagen heb ik vaak aan situaties gedacht waarbij deze spreuk van toepassing is. Wat is nu eigenlijk de waarheid? Wordt de waarheid inderdaad alleen maar bepaald door een meerderheidsstandpunt.

Zo lees ik in het weekjournaal dat de provincie de dekking van onze gemeentebegroting niet voldoende concreet vond. Zij "adviseerde" de gemeente de begroting al per 2010 sluitend te maken. De gemeenteraad gaf vervolgens goedkeuring aan de wijzigingen die het college van burgemeester en wethouders hebben voorgesteld.

Is dit werkelijk de waarheid? Ja, dit is de waarheid als je uitgaat van de meerderheid van de gemeenteraad. Maar is het de hele waarheid?  Nee, want een niet onbelangrijke minderheid was het juist niet eens met de voorgestelde wijzigingen.

Door alleen de werkelijkheid te beschrijven die door een meerderheid wordt bepaald, doe je de waarheid geweld aan. In een democratische gemeenschap zouden we dat niet moeten willen. Een uitgangspunt dat ik ons gemeentebestuur van harte toewens om in acht te nemen voor de komende bestuursperiode. Want hoe meer "propaganda-journalistiek" bedreven wordt, hoe meer het beeld van de werkelijkheid in mist gehuld blijft!

Duinkoerier of Weekjournaal

Duinkoerier_jihgr262x200 Gisteren kwam ik op het webblog van Jan in t Groen het bericht tegen dat de gemeente overweegt om het Weekjournaal in te ruilen voor de Duinkoerier. De prijs gaat de doorslag geven. De goedkoopste wint.

Aanbesteden heet dat. Maar wat ik me wel afvraag is of er ook nog andere zaken een rol mogen spelen in de beoordeling. Bijvoorbeeld hoe de klanten, consumenten, lezers, adverteerders, hierover denken. Zijn er ook nog andere criteria die een rol spelen bij een dergelijke beslissing? Bijvoorbeeld, kwaliteit, stipte levering van de krant, bereikbaarheid, klanttevredenheid, etc.

In ieder geval wil ik wel signaleren waarom de Duinkoerier bij mij in de wijk zo weinig bekenheid geniet: hij wordt al tijden niet bezorgd.  Waar dat aan ligt? Vorige week, xc3xa9xc3xa9n dag voor de sneeuwval, zag ik een aanwijsbare reden. Misschien dat daarover ook strikte afspraken gemaakt kunnen worden?

Duinkoerier_dec2009_300x354