Het sein op groen

Rijdendetreinen1_240x179In een heftige raadsvergadering besluit de meerderheid het sein op groen te zetten voor een nieuw dorpshart in Kaatsheuvel. De discussie was helder: het geloof in een mooi dorpshart waarvoor gespaard is en waar iedereen zich gelukkig in zal voelen versus de vraagtekens bij de betaalbaarheid van het geheel, ook met het oog op de komende bezuinigingen vanuit Den Haag.

De trein rijdt nu door. Alle seinen staan op groen. De richting is bepaald. Wie de machinist is blijkt na de verkiezingen. Welke wissels worden gezet zal ongetwijfeld tijdens de rit duidelijk worden. De extra check vxc3xb3xc3xb3r het rijden, zo gewild door PvdA en GroenLinks, is niet doorgegaan. De stoet zet zich in beweging. De eerste daad is het plat-shovelen van het postkantoortje naast het gemeentehuis: vrijdag 26 februari. Wethouder Waijers mag z’n wethoudersloopbaan besluiten met ’n eerste slooppartij. PvdA en GroenLinks stappen er 3 maart uit. Pro3 stapt op 4 maart in de trein. Hoeveel zitplaatsen nodig zullen zijn voor Pro3 wordt in spanning afgewacht. Pro3 zal zeker in de buurt van de noodrem plaatsnemen, met de EHBO-doos binnen handbereik. Ben ook benieuwd hoe vaak we van spoor moeten wisselen, of we uitgerangeerd kunnen raken dan wel op dood spoor terecht komen.

Intussen lezen we een boeiend boek over "Rijdende treinen en gepasseerde stations" . Een boek van de hand van Jouke de Vries en Paul Bordewijk. Is goed te lezen in een rijdende trein. Ik zou het de hoofdconducteurs ten sterkste aanbevelen. Het verbreedt de blik, wellicht.

Voor de liefhebbers hier te downloaden de bijdrage van de PvdA over het besluit om 32 miljoen te investeren in het dorpshart van Kaatsheuvel: Download pvdabijdrage_raad11_februari_2010_dorpshart.pdf

Advertenties

Het mes: nu en straks

MesHet is verkiezingstijd. Droeftoeteren is niet aan de orde. Mooie verhalen, beloften en al het goeds wat partijen kunnen brengen vullen de praatjes. Maar praatjes vullen geen gaatjes.

Ik zal ook niet droeftoeteren maar roeptoeteren. Dat doe ik op basis van wat de omgeving ook buiten Loon op Zand heeft te vertellen over de gemeentelijke portemonnee. Amsterdam kondigt voor honderden miljoenen bezuinigingen aan. Tilburg heeft inmiddels plannen gelanceerd hoe de klappen de komende jaren opgevangen kunnen worden. Waalwijk is druk bezig met bezuinigingsvoorstellen die over enkele weken gepubliceerd zal worden. Kortom: heel veel gemeenten zijn nu al bezig om keuzes te maken en plannen te ontwikkelen om de grote klap op te vangen na 2011. De verwachting is dat het Rijk de gemeentelijke inkomsten behoorlijk zal doen afnemen: 20% wordt genoemd. Voor Loon op Zand ongeveer 3 miljoen structureel minder per jaar!

Maar gelukkig maken we ons in Loon op Zand alleen maar druk over het bruisend dorpshart in Kaatsheuvel: hoe mooi dat wordt en gewild dat is. Wij sluiten even de ogen, we stoppen de oren dicht en we wandelen door een prachtig virtueel dorpshart waar iedereen blij moet zijn?

Wie maakt wie wakker? Gaan we alleen voor de belangen van de partij, van een kerkdorp of proberen we ook echt vooruit te zien en keuzes te maken?

In bijgevoegd artikel een oproep met een conclusie die ik volledig onderschrijf: "Politici moeten vergezichten kunnen schetsen en ons mee kunnen voeren naar hun hoop en inspanningen voor een betere wereld. Maar ze moeten ook beargumenteerde keuzes kunnen maken tussen twee of meer kwaden."

Download Waar_gaan_lokale_politici_in_snijden_Evelien_Tonkens.pdf

Na de verkiezingen zal gesneden worden. De pijn zal minder zijn als daar nu al goed over na gedacht wordt.  Besluiten met enorme financixc3xable consequenties voor onze gemeente kunnen bijgesteld worden. Het is nog niet te laat. Maar er is wel moed voor nodig. Ik ben benieuwd wie de snijlijnen nu al aan durft te geven.

De zenuwen binnen Gemeentebelangen

De verkiezingsstrijd is echt losgebarsten. De partijen moeten tegen een stootje kunnen. Affiches over elkaar heen plakken: ach, "fatsoen moet je doen".

Kwf_260x193 Maar er zijn grenzen! Ethische grenzen. En die worden ruim overschreden als kandidaat nr. 15 van Gemeentebelangen (Henny van den Broek) vindt dat hij functies mag vermengen. Henny blijkt ook voorzitter te zijn van de plaatselijke afdeling van KWF-kankerbestrijding. Vanuit zijn functie roept hij via een brief collectanten op om zich ook dit jaar weer aan te melden voor de jaarlijkse collecte.

Hij overschrijdt de grens als hij in dezelfde enveloppe ook nog even een foldertje van zichzelf en Gemeentebelangen stopt met een oproep om vooral op hem te stemmen. Ach ja, iedereen moet weten dat hij midden in de samenleving staat, zo was zijn telefonische reactie. Hij zag er geen kwaad in blijkt uit het telefoontje.

Een domme actie. Ik hoop dat hij gauw tot de orde wordt geroepen binnen GB. Een excuusbrief aan alle collectanten mag je toch wel verwachten.

De Zeepkist: Horen-zien-zwijgen?

Woensdag 3 februari werd de expositie geopend van de Heemkundekring over "Kiezen, Kozen, Gekozen". Een expositie over de lokale politiek de afgelopen tientallen jaren in de gemeente Loon op Zand. Ter gelegenheid van de opening mochten de lijsttrekkers van de plaatselijke partijen hun zegje doen op een zeepkist. Waarom zou men in de gemeente op hun partij moeten stemmen? Daar kregen de lijsttrekkers drie minuten voor om dat uit te leggen. Daarna 7 minuten vragen beantwoorden vanuit het publiek.

Zeepkist1

Een spannende uitdaging: kan je in drie minuten de belangrijkste punten weergeven? Mij viel als laatste de beurt toe. Vier lijsttrekkers waren mij voor gegaan. Wat had ik dan nog toe te voegen? Als ik alle verhalen mag geloven zouden de bomen weer de wolken in groeien, de komende 4 jaar.

Mijn verhaal heb ik gezien de drie minuten meteen ingekort. Inleiding en alle andere toetser en bellen heb ik achterwege gelaten. Het complete verhaal staat hier: Download deZeepkist_Pro3.pdf
Bladzijde 8 was mijn beginpunt: wat wil Pro3?

Wat wil Pro3: Een Sociale, Slimme en Schone gemeente. Naar aanleiding van de publieksvragen heb ik aan kunnen geven dat alle vrome wensen en plannen ten spijt, wij rekening moeten houden met een substantixc3xable vermindering van de inkomsten voor de gemeente vanuit Den Haag. Dat gegeven moet tot nadenken en bezinning leiden. Hoop ik.

Het volgende filmpje sterkt mij in de gedachte dat het oppassen geblazen is voor Loon op Zand:

zie ook: http://nos.nl/artikel/134146-bezuinigingen-geen-onderwerp-bij-verkiezingen.html

Lijsttrekkersdebat bij Uno Animo

Debat_uno2

De opdracht was duidelijk: wat heeft jouw partij te bieden voor kerkdorp Loon op Zand? Dat vormde de leidraad voor het eerste lijsttrekkersdebat. Uno Animo geeft alle partijen de gelegenheid om hun standpunten naar voren te brengen: over sport, over bereikbaarheid van het dorp en over leefbaarheid in de kern Loon op Zand. Het was een geslaagde avond. De organisatie was goed, de gespreksleiding (Jan Paridaens en Kees Hesselmans) had het goed in de hand en de collega’s lijsttrekkers deden hun best om hun punten duidelijk voor het voetlicht te brengen.
Het had wel wat scherper gemogen. Ik zal het debat niet herhalen. Belangrijke verschilpunten kwamen aan het licht. Ook nieuwe standpunten zoals bijvoorbeeld van Lijst Loon op Zand die nu ook het parkeren op de Kasteelweide helemaal wil verbieden.

De hamvraag heb ik aan het einde van het debat gelanceerd. En toen werd het erg stil. Want wat moet je met mijn stelling dat je van alles kunt beloven maar dat er ook geld nodig is om het uit te voeren? Dan kan je wel ingewikkelde verhalen houden over het geld voor het dorpshart maar uiteindelijk zullen Gemeentebelangen, CDA, Lijst Loon op zand en VVD moeten erkennen dat er met een dergelijk project de komende jaren heel weinig gerealiseerd kan worden van andere plannen. Zelfs niets van hun eigen verkiezingsbeloften waargemaakt kan worden.

Voor Pro3 is het belangrijk dat ook in Kaatsheuvel een mooi nieuw centrumplan tot ontwikkeling wordt gebracht. Maar dan wel betaalbaar! Pro3 vindt de huidige plannen veel te duur. Tegelijkertijd zijn de berichten uit Den Haag ook niet om vrolijk van te worden. Reken er maar op dat ook de gemeenten fors zullen moeten bezuinigen. Daarom wil Pro3 de kosten terugbrengen zodat niet de hele gemeente de komende jaren op een houtje moet bijten.

Donderdag 11 februari gaat de raad besluiten over 34 miljoen aan investeringen voor het Bruisend Dorpshart. Wees welkom om de standpunten van de partijen aan te horen en maak dan uw keuze op 3 maart!

Debat_uno1

Pro3 stelt verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vast.

De campagne kan na echt van start voor Pro3. Maandagavond werd op een drukbezochte ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld en de kandidatenlijst.

Het was een mooie en vruchtbare avond waar zoveel energie van afdroop dat de komende maanden met vertrouwen tegemoet wordt gezien.
Er staat een geweldige nieuwe ploeg klaar om voor daadwerkelijke veranderingen in de gemeente te gaan. De komende tijd zal veel energie kosten om de boodschap goed over te brengen. Met een lijst van meer dan 30 namen moet het mogelijk zijn om de vonk over te brengen op de kiezers om voor een nieuwe politiek te kiezen.