Raad van State gaat niet mee met bezwaren omwonenden en gebruikersgroep

Raadvstate1 De bezwaren van de bewonersgroep Marktstraat en omgeving alsmede de bezwaren van de gebruikersgroep worden niet gedeeld door de Raad van State. Zo staat in de uitspraak van 24 december te lezen.

De rechter is van oordeel dat alhoewel er wijzigingen zijn aangebracht in vergelijking met het oorspronkelijk ontwerp. deze wijzigingen (bouwhoogten) niet tot een wezenlijk ander plan hebben geleid. De aangebrachte wijzigingen, ingegeven op basis van financixc3xable uitvoerbaarheid, zijn als goed afgewogen te beschouwen, waarbij ook rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden.

Ook gaat de rechter niet mee met de bezwaren  tegen de massaliteit van de bebouwing. De hoogte van het Carrxc3xa9 wordt vooral bepaald door het zalencomplex dat het hart vormt van het gebouw en kan vanwege de aard van die functie niet worden verlaagd. De rechter vindt dat de maatvoering en omvang van de bebouwing zich verdragen met een goede ruimtelijke ordening.

De rechter is er niet van overtuigd dat de bebouwing op de marktplein het uitzicht van de omwonenden vermindert. Wat betreft de parkeervoorziening ziet de rechter niet dat dit tot ernstige parkeeroverlast zal leiden. Ook het argument dat de luchtkwaliteitsnormen zullen worden overschreden is niet aannemelijk gemaakt.

Op grond van de hiergenoemde overwegingen wordt het treffen van een voorlopige voorziening door de rechter afgewezen.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:
Download uitspraak_raadvanState_24dec2009.pdf

De uitspraak van de Raad van State geeft aanleiding tot een rondedansje bij Jacky Smit, de fractievoorzitter van de VVD, zo lezen we in haar log. Ik moet alleen nog antwoord krijgen op mijn vraag aan haar of er ook een zak geld bij de uitspraak zat.

Advertenties

4 thoughts on “Raad van State gaat niet mee met bezwaren omwonenden en gebruikersgroep

 1. Beste Peter,
  Die vraag heb je mij niet gesteld. en je weet toch denk ik wel dat een Raad van State geen uitspraak doet over een zaak of de gemeente wel of geen zak met geld heeft om zaken te regelen. Dit is louter procedureel.
  Feit is dat wat de gemeenteraad besloten heeft mbt het bestemmingsplan, dus is goedgekeurd. En dus niet zoals door anderen werd gezegd eerst nog een extra ronde ter inzagelegging had moeten liggen.
  En tja daarom heb ik een rondedansje gemaakt, mag toch wel als je gelijk hebt gekregen?

 2. Ja, De raad van state kan wel beslissen dat een zaak niet zo zwaar is om het bestemmingsplan te schorsen….. maar er zijn voorbeelden genoeg waaruit blijkt dat bij de bodemprocedure de bezwaarmakers alsnog (gedeeltelijk) gelijk krijgen . Daarnaast zijn er in den lande voorbeeelden zat waar blijkt dat achteraf de zaak niet zo mooi en rooskleurig is als met de vaststelling van de gem. raad was gedacht !!!!
  Wie betaald straks de planschade ???????

 3. Beste mensen,

  Eigenlijk zouden we allemaal blij moeten zijn nu het er op gaat lijken dat er in Kaatsheuvel echt een mooi centrum gaat komen.
  Uiteindelijk betalen de inwoners altijd,da’s niks nieuws.Wat ik jammer vindt is de weinig constructieve houding van links:jammer

 4. Beste Leon,
  Ik denk dat we allemaal blij zijn met een mooi en gezellig centrum in Kaatsheuvel. Daar hebben we ons allemaal voor uitgesproken. Waar we ons ook voor uitgesproken hebben is een bedrag wat het centrum moet kosten. Dat bedrag wordt nu ver overschreden. Het is goed om daar op te wijzen en te proberen de kosten in de hand te houden. Natuurlijk betalen de burgers dat. Maar de burgers hoeven echt niet teveel te betalen. Andere uitgaven hoeven niet in de knel te komen. Ik vind het buitengewoon jammer dat de coalitiepartijen incl. de VVD deze mening niet delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s