Dorpshart: bruisend en betaalbaar

Het hiernavolgende was bedoeld als bijdrage op de website van de PvdA-afdeling van Loon op Zand. Helaas bleek de techniek de betreffende website in de steek te laten. Vandaar deze omweg. Een verslag van een avondje opinies uitwisselen tussen de politieke partijen over de stand van zaken en de voortgang van het burisend dorpshart.

In het kort heeft de PvdA het volgende naar voren gebracht.

Carrxc3xa9: het nieuwe Sociaal-Cultureel centrum

Voor de PvdA is het huidige ontwerp te groot en te overheersend op het marktplein. Er gaat een groot-stedelijke uitstraling van uit die niet past bij het dorpse karakter van het plein. Gevolg hiervan is dat er mogelijk te weinig ruimte op het plein zelf overblijft voor de jaarlijkse evenementen zoals het pleinfestival, beachvolleybal en beachsoccer.

Wat de inrichting betreft vindt de PvdA dat het accent moet liggen op ruimtes voor ontmoetingen en bijeenkomsten en minder op theatermogelijkheden.

Het ontbreken van een accommodatiebeleid wordt erg gemist. Want dat beleid kan mede de inrichting bepalen van Carrxc3xa9.

Belangrijk is dat de bibliotheek op de begane grond wordt gesitueerd in plaats van op de eerste verdieping, alleen bereikbaar via trap en lift. De levendigheid en de bruisendheid wordt daarmee vergroot en de bereikbaarheid voor iedereen is dan zeker gegarandeerd.

Tenslotte zet de PvdA vraagtekens bij de geplande zogenaamde short-stay appartementen: vergrote hotelkamers als appartement voor kortdurend verblijf.

Kortom: de PvdA gaat voor een Carrxc3xa9 op de maat van Kaatsheuvel: niet te groot en niet te klein, passend bij een Brabants dorpsplein.

Parkeergarage

In de huidige plannen wordt een parkeergarage voorzien van 166 plaatsen. Dit aantal is door het College al bijgesteld. Het zouden er eerst 216 zijn, 50 eraf dus. De kosten van de exploitatie zijn nog niet doorgerekend, maar de aanname is dat voor langer parkeren dan 2 uur 1 euro per uur haalbaar moet zijn. Kortom, de belofte van gratis parkeren wordt niet ingelost en de kosten zijn nog niet te overzien. Voor de PvdA reden genoeg om hier een pas op de plaats te maken.

Overigens wijst de PvdA op het mogelijke gebruik van de bestaande parkeerplaatsen bij de Werft als invulling van de parkeerbehoefte.

Brandweerkazerne

Het College wil op dit moment de brandweerkazerne reeds van de hand doen voor een koper die zich al aangemeld heeft.

Voor de PvdA een zeer vreemde en overhaaste procedure.  De PvdA vindt dat de brandweerkazerne gewoon deel uit moet maken van het pakket wat aan de ontwikkelaars in de aanbesteding wordt aangeboden. Hier wordt op voorhand van afgeweken. Daarmee ontneem je de kans aan de ontwikkelaars / marktpartijen om zelf met creatieve oplossingen te komen.

Daarnaast benadrukt de PvdA dat in de brandweerkazerne een voorziening moet komen die de bruisendheid van het plein ten goede komt. Hoogwaardige horeca vervult daarin slechts ten dele een rol, zo verwacht de PvdA.

Woonhoven

In Woonhoven worden 50 woningen gebouwd. De vraag van de PvdA of er plaats is voor sociale woningbouw wordt helaas ontkennend beantwoord.

De PvdA betreurt dit ten zeerste en constateert tegelijkertijd dat de geplande woningbouw past bij de hoogwaardige horeca. Of het geheel daarmee bruisend wordt, is aan ernstige twijfel onderhevig.

De PvdA betreurt dat er in Woonhoven geen plaats is voor een meer divers woningaanbod: starters en sociale woningbouw in de vorm van bijvoorbeeld betaalbare koopgarant-woningen.

Gemeentehuis

Ook voor het gemeentehuis geldt dat deze qua vernieuwing en renovatie in verhouding blijft staan met het dorpse karakter van het plein. Daarnaast vindt de PvdA dat ruimtes ook gebruik moeten kunnen worden voor andere doeleinden dan alleen de gemeentelijke doeleinden. Ook hier geldt dat multifunctioneel gebruik voorop moet staan.

De vraag of het gemeentehuis moet worden gerenoveerd of plat moet worden gegooid is in een eerder stadioum door de gemeenteraad beantwoord: renoveren want dat was goedkoper is altijd gezegd, en wordt ook nu volgehouden.

De Raad houdt open dat bij de aanbesteding een ontwikkelaar alsnog voorstelt de zaak te slopen. In dat geval zal de Raad de uiteindelijke beslissing definitief moeten nemen.

De kosten

Voor de PvdA blijven de afspraken over de beschikbare gelden staan: de gemeente draagt maximaal 10,7 miljoen euro bij aan het project. Zo is dat met alle politieke partijen vorig jaar afgesproken. Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure. Als deze is afgerond blijkt pas wat de kosten werkelijk gaan worden.

Met uitzondering van de VVD vinden alle andere partijen dat het beslag op de begroting mogelijk ruimer kan zijn (18,4 miljoen euro). Voor de PvdA is dit net xc3xa9xc3xa9n stap te ver zolang niet bekend is hoe deze grotere bijdrage gedekt wordt in de meerjarenbegroting. Welke rekening leggen we bij de inwoners op tafel, nu en de komende jaren?

De PvdA vindt een Bruisend Dorpshart in Kaatsheuvel heel belangrijk en wil daar vaart achter zetten, maar dan wel betaalbaar en op maat!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s