Waarstaatjegemeente.nl

Hoe kunnen gemeenten nxc3xb3g beter presteren? Door van elkaar te leren!
Waarstaatjegemeente.nl biedt gemeenten daarom handvatten om hun prestaties te vergelijken xc3xa9n te verbeteren. Deze website van de VNG (VNG=Vereniging Ned. Gemeenten)is hxc3xa9t platform voor gemeentelijke prestatievergelijking.

Op deze website staan ook de gegevens van de gemeente Loon op Zand. Het betreft een rapport uit 2007. De cijfers zijn wat verouderd. Maar voor Loon op Zand niet zo’n ramp omdat veel cijfers sowieso nog ontbreken. De website is in opbouw en de gegevens over 2008 zullen binnenkort vollediger zijn (hoop ik). Toch is er een aardige en informatieve grafiek te vinden. In deze grafiek worden enkele prestaties van Loon op Zand op het gebied van Financixc3xabn vergeleken met een algemeen gemiddelde van andere gemeenten.Soccultwerk2

Het gaat om de uitgaven per inwoner op verschillende terreinen.

Drie opvallende verschillen komen naar voren:

(1)in de uitgaven bijstandsverlening per inwoner steekt onze gemeente schril af tegenover het gemiddelde van de andere gemeenten: In Loon op Zand minder dan 50 euro per inwoner. Het gemiddelde van de andere gemeenten is 300 euro meer per inwoner!

(2) Voor onderwijs geeft onze gemeente zeker 150 euro minder uit per inwoner dan de overige gemeenten.

(3) Het grootste verschil komt naar voren bij de vraag hoeveel geld per inwoner de gemeente uitgeeft voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen: 260 euro per inwoner, terwijl het gemiddelde per gemeente 830 euro per inwoner is.

Dit zijn schrikbarende verschillen in prestaties. Eigenlijk zijn de verschillen te groot om te geloven. De cijfers zijn op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde begrotingen. Maar in de cijfers zijn alle gemeenten verwerkt, zonder onderscheid naar grootte. Bekend is dat stedelijke gemeenten aanzienlijk meer geld ontvangen voor bijvoorbeeld sociaalmaatschappelijke voorzieningen. Als je nu de gemeenten in Brabant met vergelijkbare inwoneraantallen vergelijkt dan ontstaat een meer genuanceerd beeld.

Soccultwerk3De conclusie blijft overeind dat de gemeente Loon op Zand in vergelijking met gemeenten uit dezelfde inwonersklasse veel minder uitgeeft per inwoner aan sociaal-maatschappelijke voorzieningen!

Wat zijn sociaal-maatschappelijke voorzieningen? Dat zijn uitgaven voor onder andere opvang gehandicapten, kinderopvang, sociaal-cultureel werk, vreemdelingen, maatschappelijke begeleiding en advies, minimabeleid en bijstandsverlening.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s