Vragen, vragen, vragen…

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 juni zijn door de PvdA fractie aan het College een drietal vragen voorgelegd over "actuele" zaken: Kasteelweide, N261 en project Bruisend Dorpshart.

Kasteelweide
De PvdA zit nog steeds te wachten op een officixc3xable reactie van het College naar aanleiding van het draagvlakonderzoek over de Kasteelweide. Taal noch teken is vernomen. Ook een door de wethouder aangekondigde voorlichtingsbijeenkomst is tot nu toe nog steeds niet gehouden.
Natuurlijk is de PvdA benieuwd of de uitslag van het draagvlakonderzoek voor het College aanleiding is om de oorspronkelijke plannen bij te stellen. Een groot aantal inwoners hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Dit geeft ook aan hoe dit onderwerp binnen de gemeenschap leeft. Van een bestuur die haar inwoners echt serieus neemt en steeds bereid is invulling te geven aan haar centrale doelstelling "de burger centraal" mag je verwachten dat zij haar burgers tijdig informeert.

antwoord College:
Het College zal de resultaten van het draagvlakonderzoek zeker meenemen in de verdere ontwikkeling van de Kasteelweide. Een definitief standpunt zal binnenkort naar de PvdA worden verstuurd. In ieder geval zal er nog een voorlichtingsavond georganiseerd.

Klankbordgroep ombouw N261
In allerijl wordt door het College binnen een maand een zogenaamde klankbordgroep ingesteld. Die moet zich bezig houden met het in kaart brengen van de gevolgen van de ombouw van de N261 (en de sluiting van de Hoge Steenweg).  De gemeenteraad had hier in december al om gevraagd via een motie van Lijst Loon op Zand. Nu wordt de raad echter volledig gepasseerd ondanks haar uitdrukkelijk verzoek om vooraf afspraken te maken over de taken en de bezetting van deze klankbordgroep. De PvdA is zeer benieuwd welke afspraken precies gemaakt zijn en wanneer resultaten verwacht mogen worden.

Antwoord College:
Wethouder Bisselink betuigt zijn spijt over de gevolgde procedure. Het is allemaal snel gegaan en er is onvoldoende gekeken naar de inhoud van de motie. Nu moeten we wel door. Uitdrukkelijk wordt toegezegd dat de raad na de vakantie hier zo snel mogelijk bij betrokken zal worden.

Inspiratie voor ’t Bruisend Dorpshart
Naar aanleiding van de marktdag over ’t Bruisend Dorpshart op zaterdag 23 juni doemt de vraag op of ook op systematische wijze naar de mening van de Kaatsheuvelse bevolking gevraagd zal gaan worden. Dit kan bijvoorbeeld door het voorleggen van concrete vragen zoals:
  • Willen we een centrale sportaccommodatie en/of wijkgebonden sportaccommodaties?
  • Willen we een centrale faciliteit voor sociaal-culturele activiteiten en/of decentrale wijkgebonden activiteiten?

Er is genoeg subsidiegeld binnengekomen om ook op deze manier inzicht te krijgen in de mening van de bevolking. De PvdA is benieuwd hoe het College hierover denkt.

Antwoord College:

Wethouder Waijers geeft aan dat zeker op onderdelen de mening van de Kaatsheuvels bevolking zal worden bevraagd. Wat betreft de gegeven concrete voorbeelden kan hierover op dit moment geen uitspraak worden gedaan. Deze onderwerpen zullen schriftelijk worden afgehandeld.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s