De Jaarrekening 2006

Jaarrekening2006

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie voldoet ruimschoots aan de kwalificatie van zelfkastijding van het ergste soort voor het lokale bestuur van de gemeente. Na enkele maanden lang nauwelijks opgevulde agenda’s van de commissie en de Raad te hebben wordt in xc3xa9xc3xa9n keer de “brievenbus” volgestouwd met een groot aantal nota’s, conceptbesluiten en wat dies meer zij. Jullie willen toch op vakantie? Exc3xa9n momentje nog: eerst nog wat besluiten nemen!

Een dergelijke volle brievenbus, dus volle agenda’s voor de commissievergaderingen en de raad, grenst nagenoeg aan onverantwoordelijk rijgedrag in het politiek bestuur.

Nu ik al die pakken papier over me heen krijg zal ik even zelf een soort van maandrekening samenstellen: hoeveel uur te besteden aan deze raadsvergadering tegen welke vergoeding?

Uren voorbereiding raadsvergadering van 28 juni:

  • Fractieoverleg: in totaal 3 x 3 uur = 9 uur
  • Lezen van de afzonderlijke stukken: 12 uur
  • Commissievergaderingen (deze maand 2 commissies voor mij)= 6 uur
  • Raadsvergadering 28 juni 2007: 6 uur
  • Totaal aan geschatte uren: 33 uur

Maandvergoeding voor mijn raadslidmaatschap: 593,10 euro “netto”. (update: Van dit bedrag moet helaas nog inkomstenbelasting af! Bij sommige collega-raadsleden wordt dit iedere maand vereffend waardoor hun netto-bedrag per maand aanzienlijk lager is.)

Dat betekent dat voor ca. 18 euro per uur deze maand de klus geklaard is. Mij hoor je echt niet mopperen bij een dergelijk uurloon! (Gecorrigeerd na aftrek van inkomstenbelasting betekent dit ongeveer een uurloon van 12 euro!)

Een belangrijk stuk is de jaarrekening 2006. Deze moet voor 15 juli zijn goedgekeurd en ingediend bij gedeputeerde staten van de Provincie. Tijdsdruk dus. De behandeling en vaststelling van de jaarrekening is hxc3xa9t moment voor een definitief oordeel over de uitvoering van de begroting door het College. Het College vraag met de jaarrekening eigenlijk de goedkeuring van de raad voor het gevoerde beleid. Uit de jaarrekening blijkt of de voornemens uit de begroting ook waar gemaakt zijn. Ook moet de raad een bestemming geven aan de gelden die over zijn gehouden, of moet aangeven hoe een eventueel tekort gedekt moet worden.

Hoe zit dit in Loon op Zand dit jaar? Zonder op details in te gaan (dat komt nog, later in de commissies) blijkt dat de gemeente een tekort heeft van xe2x82xac   -469.420,01. Bijna een half miljoen euro!

Het college schrijft hierover als verklaring voor het ontstane tekort:

Hoe wordt dit negatieve saldo gedekt? Het voorstel van het college is om het nadelig saldo uit de spaarpotjes van de gemeente te dekken (de zogenaamde Vrije Algemene Reserve).

Nu kan je op hoofdlijnen een dergelijke jaarrekening beoordelen. Je kunt ook gedetailleerd gaan kijken hoe de jaarrekening feitelijk tot stand is gekomen. Dat laatste betekent weer extra uren investeren. Toch zal ik die uitdaging aan gaan: hoe zit het werkelijk met de jaarrekening? Inderdaad: extra uren en heeft het nut? Eerst maar uitpluizen en dan de staat opmaken. Meer kan je niet doen, minder volgens mij mag ook niet.

Het resultaat is bijna geheel ontstaan door incidentele voor- en nadelen. In de jaarrekening wordt hier verder op ingegaan. Deze jaarrekening geeft dan ook geen reden tot aanpassing van het financiële beleid, zoals opgenomen in de (meerjaren)begroting 2006-2009.

Advertenties

One thought on “De Jaarrekening 2006

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s