Moedig terugkomen

Van de commissievoorzitter Openbare Ruimte een openhartige mail ontvangen: wij (PvdA en VVD) krijgen toch gelijk over ons standpunt om alle plannen over het Bruisend Dorpshart nog eens rustig in de adviescommissies te bespreken voordat het naar de raad gaat. De mail luidt als volgt:

Geachte raads- en burgercommissieleden,

Middels deze memo wil ik graag nog even terugkomen op de gecombineerde commissievergadering van 8 februari jl.  In deze vergadering is enige commotie ontstaan inzake het al dan niet in commissieverband behandelen van het bidbook voor het Bruisend Dorpshart. Een vraag die ik aan het begin van de bijeenkomst had aangekondigd en die ik aan het einde van de bijeenkomst aan de commissie heb voorgelegd. Een ruime meerderheid van de commissie gaf toen te kennen geen behoefte meer te hebben aan een commissiebehandeling, een besluit waarmee enkele fracties het absoluut oneens waren. Dit heeft tot enige onrust geleid, die ik bijzonder betreur.

Ik hecht er aan mijn rol in dit proces door middel van deze memo even te verduidelijken. Bij de voorbereiding van deze bijeenkomst, werd mij verzocht deze vraag aan de gecombineerde commissie voor te leggen. Gezien het feit dat de voorbereiding in raadsbrede commissies heeft plaatsgevonden en het belang van het onderwerp, leek mij een uitgebreide raadsbehandeling volkomen logisch. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld aan de legitimiteit van deze vraag en deze volkomen te goeder trouw aan u allen voorgelegd. Ik ben ook door niemand op dit punt gecorrigeerd.

Het spijt me dat daarover toch de nodige commotie is ontstaan. Het is geenszins mijn bedoeling geweest om de besluitvorming op dit punt geforceerd te versnellen dan wel fracties buitenspel te zetten. Iedereen die mij het afgelopen jaar als commissievoorzitter heeft meegemaakt, weet dat ik daarvoor teveel waarde hecht aan een goede, democratische behandeling van conceptbesluiten, waarin de inbreng van alle fracties volledig tot hun recht kan komen. Ik heb hieraan ook absoluut geen afbreuk willen doen maar ben in de voorbereiding enigszins op het verkeerde spoor gezet. Ik zal er voor waken dat mij dat in de toekomst nogmaals overkomt.

In de commissie OR van dinsdag, 13 februari 2007 zal ik nog een korte mondelinge verklaring hierover afleggen. Ik hoop en vertrouw dat daarmee een en ander rechtgezet is en dat we in de vergadercyclus maart/april via de reguliere procedure van behandeling in commissie en raad tot een afgewogen en verantwoorde besluitvorming ten aanzien van het Bruisend Dorpshart van Kaatsheuvel zullen komen.

L.E.J. Heijs xe2x80″ Schouten,
Voorzitter commissie O.R.

Deze mail is zeker te waarderen. De voorzitter komt terug op een eerder ingenomen standpunt. Er blijven wel drie vragen over:

  1. Wie heeft verzocht om de bewuste vraag voor te leggen?
  2. Door wie is zij op het verkeerde spoor gezet?
  3. Hoe komt het toch dat alle fracties, behalve PvdA en VVD, de voorgelegde procedure accepteerden?

Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden. Heldere antwoorden zullen er zeker toe bijdragen dat dit soort fouten in de toekomst vermeden kunnen worden. We blijven leren van elkaar, hoop ik.

Maar het is moedig en te waarderen om op je schreden terug te kunnen komen!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s